Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02099991915 hoặc 020 99991915 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy, gọi lại 2 3 lần không tl

    020 999 91900020 999 91901020 999 91902020 999 91903020 999 91904020 999 91905020 999 91906020 999 91907020 999 91908020 999 91909020 999 91910020 999 91911020 999 91912020 999 91913020 999 91914020 999 91915020 999 91916020 999 91917020 999 91918020 999 91919020 999 91920020 999 91921020 999 91922020 999 91923020 999 91924020 999 91925020 999 91926020 999 91927020 999 91928020 999 91929

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02099991915 / 020 99991915 / 020 999 91915 …

4537

Nếu ai bị Số điện thoại 02099991915 hoặc 020 99991915 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha