Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02099991122 hoặc 020 99991122 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 0 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    020 999 91107020 999 91108020 999 91109020 999 91110020 999 91111020 999 91112020 999 91113020 999 91114020 999 91115020 999 91116020 999 91117020 999 91118020 999 91119020 999 91120020 999 91121020 999 91122020 999 91123020 999 91124020 999 91125020 999 91126020 999 91127020 999 91128020 999 91129020 999 91130020 999 91131020 999 91132020 999 91133020 999 91134020 999 91135020 999 91136

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02099991122 / 020 99991122 / 020 999 91122 …

4213

Nếu ai bị Số điện thoại 02099991122 hoặc 020 99991122 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha