Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02086266668 hoặc 020 86266668 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhân viên làm ăn thiếu trách nhiệm

    020 862 66653020 862 66654020 862 66655020 862 66656020 862 66657020 862 66658020 862 66659020 862 66660020 862 66661020 862 66662020 862 66663020 862 66664020 862 66665020 862 66666020 862 66667020 862 66668020 862 66669020 862 66670020 862 66671020 862 66672020 862 66673020 862 66674020 862 66675020 862 66676020 862 66677020 862 66678020 862 66679020 862 66680020 862 66681020 862 66682

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02086266668 / 020 86266668 / 020 862 66668 …

4375

Nếu ai bị Số điện thoại 02086266668 hoặc 020 86266668 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha