Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02071098960 hoặc 020 71098960 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
cty tài chính quảng cáo làm phiền

    020 710 98945020 710 98946020 710 98947020 710 98948020 710 98949020 710 98950020 710 98951020 710 98952020 710 98953020 710 98954020 710 98955020 710 98956020 710 98957020 710 98958020 710 98959020 710 98960020 710 98961020 710 98962020 710 98963020 710 98964020 710 98965020 710 98966020 710 98967020 710 98968020 710 98969020 710 98970020 710 98971020 710 98972020 710 98973020 710 98974

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02071098960 / 020 71098960 / 020 710 98960 …

4199

Nếu ai bị Số điện thoại 02071098960 hoặc 020 71098960 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha