Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02058886821 hoặc 020 58886821 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    020 588 86806020 588 86807020 588 86808020 588 86809020 588 86810020 588 86811020 588 86812020 588 86813020 588 86814020 588 86815020 588 86816020 588 86817020 588 86818020 588 86819020 588 86820020 588 86821020 588 86822020 588 86823020 588 86824020 588 86825020 588 86826020 588 86827020 588 86828020 588 86829020 588 86830020 588 86831020 588 86832020 588 86833020 588 86834020 588 86835

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02058886821 / 020 58886821 / 020 588 86821 …

4476

Nếu ai bị Số điện thoại 02058886821 hoặc 020 58886821 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha