Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02039995519 hoặc 020 39995519 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    020 399 95504020 399 95505020 399 95506020 399 95507020 399 95508020 399 95509020 399 95510020 399 95511020 399 95512020 399 95513020 399 95514020 399 95515020 399 95516020 399 95517020 399 95518020 399 95519020 399 95520020 399 95521020 399 95522020 399 95523020 399 95524020 399 95525020 399 95526020 399 95527020 399 95528020 399 95529020 399 95530020 399 95531020 399 95532020 399 95533

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02039995519 / 020 39995519 / 020 399 95519 …

4064

Nếu ai bị Số điện thoại 02039995519 hoặc 020 39995519 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha