Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02039993236 hoặc 020 39993236 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nháy máy

    020 399 93221020 399 93222020 399 93223020 399 93224020 399 93225020 399 93226020 399 93227020 399 93228020 399 93229020 399 93230020 399 93231020 399 93232020 399 93233020 399 93234020 399 93235020 399 93236020 399 93237020 399 93238020 399 93239020 399 93240020 399 93241020 399 93242020 399 93243020 399 93244020 399 93245020 399 93246020 399 93247020 399 93248020 399 93249020 399 93250

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02039993236 / 020 39993236 / 020 399 93236 …

4040

Nếu ai bị Số điện thoại 02039993236 hoặc 020 39993236 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha