Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02039993119 hoặc 020 39993119 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Hình như lừa đảo

    020 399 93104020 399 93105020 399 93106020 399 93107020 399 93108020 399 93109020 399 93110020 399 93111020 399 93112020 399 93113020 399 93114020 399 93115020 399 93116020 399 93117020 399 93118020 399 93119020 399 93120020 399 93121020 399 93122020 399 93123020 399 93124020 399 93125020 399 93126020 399 93127020 399 93128020 399 93129020 399 93130020 399 93131020 399 93132020 399 93133

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02039993119 / 020 39993119 / 020 399 93119 …

4266

Nếu ai bị Số điện thoại 02039993119 hoặc 020 39993119 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha