Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02039992931 hoặc 020 39992931 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    020 399 92916020 399 92917020 399 92918020 399 92919020 399 92920020 399 92921020 399 92922020 399 92923020 399 92924020 399 92925020 399 92926020 399 92927020 399 92928020 399 92929020 399 92930020 399 92931020 399 92932020 399 92933020 399 92934020 399 92935020 399 92936020 399 92937020 399 92938020 399 92939020 399 92940020 399 92941020 399 92942020 399 92943020 399 92944020 399 92945

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02039992931 / 020 39992931 / 020 399 92931 …

4424

Nếu ai bị Số điện thoại 02039992931 hoặc 020 39992931 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha