Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02039992926 hoặc 020 39992926 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy
cũng gọi cho m, nhưng mà lúc m k cầm đt
cũng gọi cho m, nhưng mà lúc m k cầm đt

    020 399 92911020 399 92912020 399 92913020 399 92914020 399 92915020 399 92916020 399 92917020 399 92918020 399 92919020 399 92920020 399 92921020 399 92922020 399 92923020 399 92924020 399 92925020 399 92926020 399 92927020 399 92928020 399 92929020 399 92930020 399 92931020 399 92932020 399 92933020 399 92934020 399 92935020 399 92936020 399 92937020 399 92938020 399 92939020 399 92940

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02039992926 / 020 39992926 / 020 399 92926 …

4361

Nếu ai bị Số điện thoại 02039992926 hoặc 020 39992926 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha