Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02039992569 hoặc 020 39992569 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    020 399 92554020 399 92555020 399 92556020 399 92557020 399 92558020 399 92559020 399 92560020 399 92561020 399 92562020 399 92563020 399 92564020 399 92565020 399 92566020 399 92567020 399 92568020 399 92569020 399 92570020 399 92571020 399 92572020 399 92573020 399 92574020 399 92575020 399 92576020 399 92577020 399 92578020 399 92579020 399 92580020 399 92581020 399 92582020 399 92583

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02039992569 / 020 39992569 / 020 399 92569 …

4541

Nếu ai bị Số điện thoại 02039992569 hoặc 020 39992569 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha