Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02039992556 hoặc 020 39992556 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
cho’ nhay’
nháy máy

nháy máy
nháy máy
nháy máy

    020 399 92541020 399 92542020 399 92543020 399 92544020 399 92545020 399 92546020 399 92547020 399 92548020 399 92549020 399 92550020 399 92551020 399 92552020 399 92553020 399 92554020 399 92555020 399 92556020 399 92557020 399 92558020 399 92559020 399 92560020 399 92561020 399 92562020 399 92563020 399 92564020 399 92565020 399 92566020 399 92567020 399 92568020 399 92569020 399 92570

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02039992556 / 020 39992556 / 020 399 92556 …

4084

Nếu ai bị Số điện thoại 02039992556 hoặc 020 39992556 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha