Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02039991703 hoặc 020 39991703 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 23 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    020 399 91688020 399 91689020 399 91690020 399 91691020 399 91692020 399 91693020 399 91694020 399 91695020 399 91696020 399 91697020 399 91698020 399 91699020 399 91700020 399 91701020 399 91702020 399 91703020 399 91704020 399 91705020 399 91706020 399 91707020 399 91708020 399 91709020 399 91710020 399 91711020 399 91712020 399 91713020 399 91714020 399 91715020 399 91716020 399 91717

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02039991703 / 020 39991703 / 020 399 91703 …

4284

Nếu ai bị Số điện thoại 02039991703 hoặc 020 39991703 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha