Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 02039991057 hoặc 020 39991057 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy
Nháy máy
Nháy máy

    020 399 91042020 399 91043020 399 91044020 399 91045020 399 91046020 399 91047020 399 91048020 399 91049020 399 91050020 399 91051020 399 91052020 399 91053020 399 91054020 399 91055020 399 91056020 399 91057020 399 91058020 399 91059020 399 91060020 399 91061020 399 91062020 399 91063020 399 91064020 399 91065020 399 91066020 399 91067020 399 91068020 399 91069020 399 91070020 399 91071

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 02039991057 / 020 39991057 / 020 399 91057 …

4054

Nếu ai bị Số điện thoại 02039991057 hoặc 020 39991057 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha