Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 019006769 hoặc 019 006769 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nghe 2 lần mất 5000

    019 006 754019 006 755019 006 756019 006 757019 006 758019 006 759019 006 760019 006 761019 006 762019 006 763019 006 764019 006 765019 006 766019 006 767019 006 768019 006 769019 006 770019 006 771019 006 772019 006 773019 006 774019 006 775019 006 776019 006 777019 006 778019 006 779019 006 780019 006 781019 006 782019 006 783

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 019006769 / 019 006769 / 019 006 769 …

4210

Nếu ai bị Số điện thoại 019006769 hoặc 019 006769 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha