Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 019006584 hoặc 019 006584 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tôi không nhớ tôi đã gọi đến dịch vụ gì? Nhưng số này thu phí 1p là 10k
2p là 20k

    019 006 569019 006 570019 006 571019 006 572019 006 573019 006 574019 006 575019 006 576019 006 577019 006 578019 006 579019 006 580019 006 581019 006 582019 006 583019 006 584019 006 585019 006 586019 006 587019 006 588019 006 589019 006 590019 006 591019 006 592019 006 593019 006 594019 006 595019 006 596019 006 597019 006 598

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 019006584 / 019 006584 / 019 006 584 …

4164

Nếu ai bị Số điện thoại 019006584 hoặc 019 006584 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha