Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 019004461 hoặc 019 004461 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bloody nuisance, it’s rung my number every day for the last week. As soon as I pick the receiver up it hangs up.

    019 004 446019 004 447019 004 448019 004 449019 004 450019 004 451019 004 452019 004 453019 004 454019 004 455019 004 456019 004 457019 004 458019 004 459019 004 460019 004 461019 004 462019 004 463019 004 464019 004 465019 004 466019 004 467019 004 468019 004 469019 004 470019 004 471019 004 472019 004 473019 004 474019 004 475

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 019004461 / 019 004461 / 019 004 461 …

4263

Nếu ai bị Số điện thoại 019004461 hoặc 019 004461 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha