Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 016943 hoặc 016 943 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
??????

    016 928 016 929 016 930 016 931 016 932 016 933 016 934 016 935 016 936 016 937 016 938 016 939 016 940 016 941 016 942 016 943 016 944 016 945 016 946 016 947 016 948 016 949 016 950 016 951 016 952 016 953 016 954 016 955 016 956 016 957

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 016943 / 016 943 / 016 943 …

4559

Nếu ai bị Số điện thoại 016943 hoặc 016 943 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha