Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 01688552362 hoặc 016 88552362 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
88552362

    016 885 52347016 885 52348016 885 52349016 885 52350016 885 52351016 885 52352016 885 52353016 885 52354016 885 52355016 885 52356016 885 52357016 885 52358016 885 52359016 885 52360016 885 52361016 885 52362016 885 52363016 885 52364016 885 52365016 885 52366016 885 52367016 885 52368016 885 52369016 885 52370016 885 52371016 885 52372016 885 52373016 885 52374016 885 52375016 885 52376

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 01688552362 / 016 88552362 / 016 885 52362 …

4293

Nếu ai bị Số điện thoại 01688552362 hoặc 016 88552362 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha