Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 01098 hoặc 010 98 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 9 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi tôi 7 cuộc nhưng tôi không dám nghe

Số đt này gọi vào máy tôi rất nhieu lần, thấy đáng ngại, khg dám nghe máy
Số đt này gọi vào máy tôi rất nhieu lần, thấy đáng ngại, khg dám nghe máy

    010 83 010 84 010 85 010 86 010 87 010 88 010 89 010 90 010 91 010 92 010 93 010 94 010 95 010 96 010 97 010 98 010 99 011 00 011 01 011 02 011 03 011 04 011 05 011 06 011 07 011 08 011 09 011 10 011 11 011 12

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 01098 / 010 98 / 010 98 …

4122

Nếu ai bị Số điện thoại 01098 hoặc 010 98 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha