Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0071500611467 hoặc 007 1500611467 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
đừng cung cấp thông tin cho số này
Lừa đảo giả dạng công an
Lừa đảo giả dạng công an

    071 500 611452071 500 611453071 500 611454071 500 611455071 500 611456071 500 611457071 500 611458071 500 611459071 500 611460071 500 611461071 500 611462071 500 611463071 500 611464071 500 611465071 500 611466071 500 611467071 500 611468071 500 611469071 500 611470071 500 611471071 500 611472071 500 611473071 500 611474071 500 611475071 500 611476071 500 611477071 500 611478071 500 611479071 500 611480071 500 611481

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0071500611467 / 007 1500611467 / 007 150 0611467 …

4189

Nếu ai bị Số điện thoại 0071500611467 hoặc 007 1500611467 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha