Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0-611 hoặc 0-6 11 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 1 lần
nháy máy

    0-6 26 0-6 25 0-6 24 0-6 23 0-6 22 0-6 21 0-6 20 0-6 19 0-6 18 0-6 17 0-6 16 0-6 15 0-6 14 0-6 13 0-6 12 0-6 11 0-6 10 0-6 09 0-6 08 0-6 07 0-6 06 0-6 05 0-6 04 0-6 03 0-6 02 0-6 01 0-6 00 0-5 99 0-5 98 0-5 97

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0-611 / 0-6 11 / 0-6 11 …

4267

Nếu ai bị Số điện thoại 0-611 hoặc 0-6 11 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha