Thủ Thuật về Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Hướng dẫn FULL 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-15 18:50:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-15 18:50:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và H2 có tỉ lệ mol 2 : 1 và 3 gam chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là

A.

B.

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Khí X gồm NO (0,3) và H2 (0,1)

Bảo toàn N —> nKNO3 = 0,3

Do còn Fe dư nên thành phầm tạo Fe2+. Bảo toàn electron:

2nFe phản ứng = 3nNO + 2nH2

—> nFe phản ứng = 0,55

Dung dịch Y chứa K+ (0,3), Fe2+ (0,55), bảo toàn điện tích —> nSO42- = 0,7

—> m muối = 109,7

Hòa tan bột Fe  trong dung dịch X có chứa KNO3 và H2SO4, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, chất rắn không tan và 8,96 lít khí (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 11,5.Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 109,7                            

B. 98                                

C. 120                              

D. 100,4

A. 109,7        

Câu hỏi hot cùng chủ đề

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=Dtho94rBcLc

BÀI TẬP GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA 1 CUNG-Lớp 10 – 2K6 TOÁN THẦY THẾ ANH

Toán

://.youtube/watch?v=2LDfWts6Hxc

UNIT 10: LANGUAGE – NGỮ PHÁP TRỌNG TÂM CÂU GIÁN TIẾP (buổi 2) – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

://.youtube/watch?v=2GNZVPuHVIA

BÀI TẬP ANCOL TRỌNG TÂM-Lớp 11 – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=AE6Vs8oXXEo

GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH – 2k5 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=w9qPho9zZwE

CHỌN LỌC CÁC BÀI TẬP HAY NHẤT VỀ THẤU KÍNH MỎNG – 2K5 Livestream LÝ THẦY TUYÊN

Vật lý

://.youtube/watch?v=ctPYaU7ngYY

BÀI TẬP TỔNG HỢP ANCOL – PHENOL – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=2Ri2FILoUlQ

ÔN TẬP HỌC KÌ II – BẤT PHƯƠNG TRÌNH – 2k6 – Livestream TOÁN thầy ANH TUẤN

Toán

Xem thêm …

nếu hay hãy cho a 5 sao và thưởng thêm xu cho a.chúc e học tốt có gì k hiểu hãy hỏi lại.

BÀI LUYỆN KỸ NĂNG SỐ 2Câu 1: Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi những phản ứngxảy ra hoàn toàn (thành phầm khử duy nhất là NO), cô cạn thận trọng toàn bộ dung dịch sau phản ứng thìkhối lượng muối khan thu được làA. 20,16 gamB. 19,76 gamC. 19,20 gamD. 22,56 gamCâu 2: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO40,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sảnphẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớnnhất. Giá trị tối thiểu của V làA. 240B. 400C. 120D. 360Đặt mua file Word tại link sauhttps://tailieudoc/toantapnguyenanhphong/Câu 3: Cho m g bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO40,25M. Khuấy đều cho tới lúc phản ứng kết thúc thu được 0,85m gam chất rắn. Biết NO là thành phầm khửduy nhất của N+5. Giá trị của m là:A. 72 gB. 53,33 gC. 74,67 gD. 32,56 gCâu 4: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 thấy có 0,3 mol khí NO2 thành phầm khử duynhất thoát ra, nhỏ tiếp dung dịch HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạndung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là:A. 24,27 gB. 26,92 gC. 19,50 gD. 29,64 gCâu 5: Cho 8,34 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ca, Al (0,01 mol) và Al2O3 (trong số đó oxi chiếm 17,266%về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y và 2,688 lít H2 (đktc). Cho 0,2 lít dung dịch HCl1M vào dung dịch Y. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 4,68.B. 3,90.C. 3,12.D. 3,51Câu 6: 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,8M và Fe(NO3)3 0,1M hòa tan hoàn toàn tối đa m gamFe (thành phầm khử của NO3 là NO duy nhất). Giá trị của m sớm nhất với:A. 7,8B. 6,8C. 8,0D. 8,6Câu 7: Dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,24 mol HCl. Dung dịch X hoàn toàn hoàn toàn có thể hòa tan được tối đabao nhiêu gam Cu (biết phản ứng tạo ra khí NO là thành phầm khử duy nhất).A. 5,76 gamB. 6,4 gamC. 5,12 gamD. 8,96 gamCâu 8: Dung dịch X chứa a mol Fe(NO3)3, 0,08 mol H2SO4 và 0,16 mol HCl. Dung dịch X hoàn toàn hoàn toàn có thể hòa tanđược tối đa m gam Fe thu được 0,1 mol hỗn hợp khí NO và H2. Biết dung dịch sau phản ứng không cóion NH 4 . Giá trị của m là:A. 7,84B. 6,72C. 8,96D. 11,2Câu 9: Cho 2,0 gam bột Fe vào 100ml dung dịch X chứa H2SO4 0,1M; CuSO4 0,15 M; Fe(NO3)3 0,1 Mthu được dung dịch Y; hỗn hợp rắn Z và khí NO (thành phầm khử duy nhất). Cô cạn dung dịch Y thu đượcm gam muối khan. Giá trị của m là:A. 6,65gB. 9,2gC. 8,15gD. 6,05gCâu 10: Cho 12,56 gam hỗn hợp gồm Mg và Mg(NO3)2 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa 0,98mol HCl và x mol KNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa muối clorua và 0,04 mol khí N2.Cô cạn thận trọng Y thu được m gam muối khan. Biết những phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là:A. 46,26B. 52,12C. 49,28D. 42,23Câu 11: Cho 3,9 gam hỗn hợp Al, Mg tỷ suất mol 2 :1 tan hết trong dung dịch chứa KNO3 và HCl. Sauphản ứng thu được dung dịch A chỉ chứa m gam hỗn hợp những muối trung hòa và 2,24 lít (đktc) hỗn hợpkhí B gồm NO và H2. Khí B có tỷ khối so với H2 bằng 8. Giá trị của m gần giá trị nào nhất?A. 24B. 26C. 28D. 30Câu 12: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na, K, Ba, Al vào nước được dung dịch X và 8,512 lít H2(đktc). Cho X phản ứng với 200 ml dung dịch H2SO4 1,25M và HCl 1M thu được 24,86 gam kết tủa vàdung dịch Y chỉ chứa những muối clorua và sunfat trung hòa. Cô cạn Y được 30,08 gam chất rắn khan. Phầntrăm khối lượng của Ba có trong hỗn hợp ban đầu là:A. 44,16%B. 60,04%C. 35,25%D. 48,15%Câu 13: Hoà tan hết 6,72 gam bột Fe vào 400 ml dung dịch chứa 0,16 mol KNO3 và H2SO4. Sau phảnứng hoàn toàn thu được dung dịch A chỉ chứa những muối và 3,136 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO vàNO2 có tỷ khối hơi so với H2 là 19. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Cô cạn dung dịch A thuđược m gam muối khan. Giá trị của m là:A. 34,36.B. 32,46.C. 28,92.D. 32,84.Câu 14: Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4. Sau phản ứng hoàn toàn thu đượcdung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và H2 có tỉ lệ mol 2 : 1 và 3 gam chất rắn khôngtan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Cô cạn dung dịch A thu được lượng muối khan làA. 126 gam.B. 75 gam.C. 120,4 gamD. 70,4 gam.Câu 15: Cho hỗn hợp gồm Mg và Cu tác dụng với 200ml dung dịch chứa hỗn hợp hai muối AgNO3 0,3Mvà Cu(NO3)2 0,25M. Sau khi những phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch A và chất rắn B. Cho A tácdụng với dung dịch NaOH dư , lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 3,6 gam hỗn hợpX gồm 2 oxit. Hòa tan hoàn toàn B trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng được 2,016 lít khí SO2 (ở đktc).Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp ban đầu làA. 32,5%B. 42,4%C. 56,76%D. 63,5%BẢNG ĐÁP ÁN01. B02. D03. A04. B05. A11. A12. B13. A14. B15. C06. A07. D08. ACâu 1:4H   NO3  3e  NO  2H 2 On Cu 2   0,12n Cu  0,12 dd n SO2   0,1n NO  0,124 3 BTNT.N n NO  0, 04n  0,32  n   0, 083NO H m  19, 76Câu 2:4H   NO3  3e  NO  2H 2 On Cu  0, 03 BTE n NO  0, 04  mol n  0, 02 Ta có ngay  Fen   0, 08 NO3n   0, 4 Hn Cu 2   0, 03n Fe3  0, 02 BTNT.H n H  0, 24 BTDT dd  BTNT.N n OH  0, 24  0, 03.2  0, 02.3  0,36  mol n  0, 04NO3 n 0, 2SO 24  BTNT.Na n Na   0, 08Câu 3:n H  0, 4 n NO  0,1Ta có: n  0,3 NO3n Fe2   xDSDT n SO2   0, 25 x  0,354 BTNT.N n NO  0, 2 3BTKL m  0,1.56  0, 05.64  0,85m  0,35.56  m  72Câu 4:n NO  0,3 BTE n e  0,36  n Fe  0,12Ta có:  2n NO  0, 0209. D10. CLại có n NO  0, 02  n HCln 3  0,12 FeDSDTBTKL 0, 08  n Cl  0, 08 m  26,92 BTDT n NO  0, 28 3Câu 5:n Otrong X  0, 09 n Al2O3  0, 03   n Al  0, 07Ta có: n H2  0,12n Cl  0, 2Dung dịch ở đầu cuối chứa n   0,12.2  0, 01.3  0, 21 BTDT AlO 2 : 0, 01 BTNT.Al m   0, 07  0, 01 .78  4, 68Câu 6:n H  0,32 n NO  0, 06  mol Ta có: n NO3  0, 06SO 24 : 0,16BTDT  2 a  0,14  m  7,84  gam Fe : a  0, 02Câu 7:Dễ thấy H+ hết và  n NO 0, 24 0, 06  mol 4Vậy dung dịch ở đầu cuối là gì?BTNT.N  NO3 : 0,3  0, 06  0, 24  mol  BTNT.Fe Fe 2 : 0,1 mol  BTDT a  0,14  mol   m  0,14.64  8,96  g Là  Cl : 0, 24  mol  2Cu : a  mol Câu 8: NO : x 0,32  4x  2  0,1  x Ta có: H 2 : 0,1  xBTNT.N x  0, 06  a  0, 02SO 24 : 0, 08BTNT.FeDung dịch ở đầu cuối chứa Cl : 0,16 m  0,14.56  7,84 BTDT2 Fe : 0,16Câu 9:Z là hỗn hợp → (Fe, Cu) → muối ở đầu cuối là muối Fe2+n   0, 02 HTa có: n Fe3  0, 01 n NO  0, 005n NO3  0, 03, n SO24  0, 025BTNT.Nito  NO3 : 0, 03  0, 005  0, 025 Y SO 24 : 0, 025 m  6, 05  gam  BTDT2 Fe : 0, 0375 Câu 10:Phân chia trách nhiệm H+ ta có n NH 40,98  0, 04.12 0, 05  mol 10Mg : 0, 4BTE  BTKLVậy n e  0, 04.10  0, 05.8  0,8  mol  Mg  NO3 2 : 0, 02BTNT.NVì Y chỉ chứa muối clorua nên  n KNO3  0, 09  mol Mg 2 : 0, 42 K : 0, 09BTKL m  49, 28  gam Vậy Y chứa NH:0,054BTDT  Cl : 0,98Câu 11:Al : 0,1 mol  n e  0,1.3  0, 05.2  0, 4  mol Ta có: 3,9 Mg : 0, 05  mol n NO  0, 05  mol  BTE0, 4  0, 05.3  0, 05.2 n NH  0, 01875Và 48n H2  0, 05  mol Vì có khí H2 bay ra nên trong dung dịch không hề ion NO3Al3 : 0,1 mol  2Mg : 0, 05  mol  BTNT.NBTKLVậy A gồm   K  : 0, 06875  mol   m  24, 225 NH 4 : 0, 01875  mol BTDT  Cl : 0, 4875  mol Câu 12:n H SO  0, 25 2 4Ta có: n HCl  0, 2 n H2  0,38  n e  0, 76m  n   n e  0, 76 2SO 4 : 0, 25BTDTBTKL 24,86  30, 08  54,94   a  0, 06  m  22,82Cl : 0, 2OH  : aAl  OH 3 : 0, 020,1.137 24,86  %Ba  60, 04%22,82BaSO 4 : 0,1Câu 13: NO : 0, 07BTE n e  0, 28  n H  0, 07.4  0, 07.2  0, 42Ta có: n X  0,14   NO 2 : 0, 07K  : 0,16 NO3 : 0, 02 A  2 m  6, 72  0,16.39  0, 02.62  0, 21.96  34,36SO:0,21 4BTDT  Fe : 6, 72  gam Câu 14: NO : 0, 2 BTE n e  0,8  n Fe2  0, 4Ta có: n x  0,3  H 2 : 0,1 Na  : 0, 2BTKL A Fe 2 : 0, 4 m  75  gam  BTDT SO 24 : 0,5Câu 15:X chứa 2 oxit nên A chứa Mg2+ và Cu2+Mg : aCu : bMg 2 : a A  BTDTTa có: 0,16  2aAgNO:0,06 Cu 2 : 0, 08  a3 2Cu  NO3  : 0, 052BTNT,Mg  MgO : aBTKL 3, 6  BTNT.Cu a  0, 07  mol  CuO : 0, 08  a Ag : 0, 06 BTE B 2c  0, 06  0, 09.2  c  0, 06Cu : c b  0.02  %Mg 0, 07.24 56, 76%0, 07.24  0, 02.64

Share Link Download Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Free.

Giải đáp vướng mắc về Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hóa #tan #hết #gam #vào #400ml #dung #dịch #chứa #mol #KNO3

Related posts:

4169

Video Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Hướng dẫn FULL miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Hướng dẫn FULL miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hóa tan hết 6 72 gam Fe vào 400ml dung dịch chứa 0 16 mol KNO3 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hóa #tan #hết #gam #vào #400ml #dung #dịch #chứa #mol #KNO3 #Hướng #dẫn #FULL