Kinh Nghiệm về Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó là Mới nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó là Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-16 19:58:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó là Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 19:58:12 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Các bài tập tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác lớp 5 được chia sẻ trong nội dung nội dung bài viết dưới đây, những em học viên lớp 5 cùng làm để hoàn toàn hoàn toàn có thể rèn luyện giải được mọi dạng bài toán liên quan tới tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác trong Toán lớp 5, những em cùng tìm hiểu thêm.

Những bài tập diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác lớp 5 dưới đây đều kèm theo lời giải rất rõ ràng ràng ràng và rõ ràng giúp em học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm phương pháp làm, so sánh kết quả với bài làm của tớ thuận tiện và đơn thuần và giản dị và nhanh gọn, từ đó hoàn toàn hoàn toàn có thể rút ra được cách làm hiệu suất cao.

Bài tập tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác lớp 5

Mẹo Xemcông thức tínhdiện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác trước để vận dụng công thức cho đúng.

Bài tập tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác lớp 5 trong SGK

Bài 1 Trang 88 SGK Toán 5: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 8cm và độ cao là 6cm.

b) Độ dài đáy là 2,3dm và độ cao là một trong,2dm.

Phương Pháp Giải:

Công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác: S = 1/2. a. h

Trong số đó: a là cạnh đáy; h là độ cao

– Phát biểu bằng lời: Muốn tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác, ta lấy độ cao nhân với cạnh đáy, rồi đem chia cho 2.

Giải:

Bài 2 Trang 88 SGK Toán 5: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và độ cao là 24dm.

b) Độ dài đáy là 42,5m và độ cao là 5,2m.

Giải:

Mẹo Xem rõ ràng trong bài Giải bài tập trang 88 SGK toán 5 về diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác.

Bài tập tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác lớp 5 trong Sách bài tập

Bài 1 trang 105 VBT Toán 5 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Muốn tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác, ta lấy …………………………….

Giải:

Muốn tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác, ta lất độ dài đáy nhân với độ cao (cùng một cty đo), rồi chia cho 2.

Bài 2 trang 105 VBT Toán 5 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 7cm và độ cao 4cm là:

…………………………………….

b) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 15m và độ cao 9m là:

…………………………………….

c) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 3,7dm và độ cao 4,3dm là:

…………………………………….

Giải:

a) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 7cm và độ cao 4cm là:

7 x 4 : 2 = 14 (cm2)

b) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 15m và độ cao 9m là:

15 x 9 : 2 = 67,5 (mét vuông)

c) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 3,7dm và độ cao 4,3dm là:

3,7 x 4,3 : 2 = 7,955 (dm2)

Bài 3 trang 106 VBT Toán 5 Tập 1: Cho hình chữ nhật có chiều dài 13,5m và chiều rộng 10,2m. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác EDC

Giải:

Chiều dài DC của hình chữ nhật ABCD chình là đáy của hình tam giác EDC.

Vẽ đường cao EH

Chiều rộng AD của hình chữ nhật ABCD bằng độ cao của hình tam giác EDC.

Diện tích hình tam giác EDC là:

13,5 x 10,2 : 2 = 68,85 (mét vuông)

Bài tập tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác lớp 5 tương hỗ update, nâng cao

Bài 1: Một hình tam giác có đáy 15 cm và độ cao 2,4cm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó?

Giải:

Diện tích hình tam giác là:

15 x 2,4 : 2 = 18 (cm2)

Đáp số: 18cm2

Bài 2: Một hình tam giác có đáy 12cm và độ cao 25mm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó?

Giải:

Đổi: 25mm = 2,5 cm

Diện tích hình tam giác đó là:

12 x 2,5 : 2 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 3: Một lăng tẩm hình tam giác có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 129m2, độ cao 24m. Hỏi cạnh đáy của tam giác đó là bao nhiêu?

Giải:

Cạnh đáy của tam giác đó là:

129 x 2 : 24 = 10,75 (m)

Đáp số: 10,75m

Bài 4: Một tấm bảng quảng cáo hình tam giác có tổng cạnh đáy và độ cao là 28m, cạnh đáy hơn độ cao 12m. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tấm bảng quảng cáo đó ?

Giải:

Độ dài cạnh đáy là:

(28 + 12) : 2 = 20 (m)

Độ dài độ cao là:

28 – 20 = 8 (m)

Diện tích tấm bảng quảng cáo là:

20 x 8 : 2 = 80 (mét vuông)

Đáp số: 80m2

Bài 5: Một hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 630cm2 và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh này bằng 70% diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác. Tính cạnh đáy hình tam giác, biết độ cao là 2,4dm ?

Giải:

Đổi: 2,4dm = 24cm

Diện tích hình tam giác là:

630 : 70% = 900 (cm2)

Cạnh đáy hình tam giác là:

900 x 2 : 24 = 75 (cm)

Đáp số: 75cm

Bài 6: Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 60464mm2 và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh này bằng 4/3 diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tấm bìa hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác, biết độ cao tấm bìa là 24cm ?

Giải:

Đổi 24cm = 240mm

Diện tích hình tam giác là:

60464 : 4/3 = 45348 (mm2)

Cạnh đáy tấm bìa hình tam giác là:

45348 x 2 : 240 = 377,9 (mm)

Đáp số: 377,9mm

Bài 7: Cho tam giác ABC vuông góc tại B, chu vi là 37dm. Cạnh AB bằng 2/3 cạnh AC, cạnh BC bằng 4/5 cạnh AC. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác ABC ?

Giải:

Ta có:

Cạnh AC là 15 phần bằng nhau thì cạnh AB là 10 phần và BC là 12 phần như vậy.

Độ dài cạnh AB là:

37 : (15 + 10 + 12) x 10 = 10 (dm)

Độ dài cạnh AC là:

37 : (15 + 10 + 12) x 15 = 15 (dm)

Độ dài cạnh BC là:

37 – 10 – 15 = 12 (dm)

Diện tích hình tam giác ABC là:

10 x 12 : 2 = 60 (dm2)

Đáp số: 60dm2

Bài 8: Cho tam giác ABC vuông góc tại A, chu vi là 90cm. Cạnh AB bằng 4/3 cạnh AC, cạnh BC bằng 5/3 cạnh AC. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác ABC ?

Giải:

Cạnh AC là 3 phần bằng nhau thì cạnh AB là 4 phần và cạnh BC là 5 phần như vậy

Độ dài cạnh AB là:

90 : (3 + 4 + 5) x 4 = 30 (cm)

Độ dài cạnh AC là:

90 : (3 + 4 + 5) x 3 = 22,5 (cm)

Diện tích hình tam giác ABC là:

30 x 22,5 : 2 = 337,5 (cm2)

Đáp số: 337,5 cm2

Bài 9: Một thửa đất hình tam giác có độ cao là 10 m. Hỏi nếu kéo dãn đáy thêm 4 m thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh sẽ tăng thêm bao nhiêu mét vuông?

Giải:

Nếu kéo dãn đáy thêm 4m thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh sẽ tăng thêm là:

10 x 4 : 2 = 20 (mét vuông)

Đáp số: 20m2

Bài 10: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dãn cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác tăng thêm 5,265 mét vuông. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác ABC đó ?

Giải:

Độ dài độ cao của hình tam giác là:

5,265 x 2 : 2,7 = 3,9 (m)

Diện tích hình tam giác ABC là:

3,5 x 3,9 : 2 = 6,825 (mét vuông)

Đáp số: 6,825 mét vuông

Bài 11: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 32cm và độ cao là 22cm;

b) Độ dài đáy là 2,5 cm và độ cao là một trong,2cm;

Giải:

a) S = 1/2 x 32 x 22 = 352 cm2

b) S = 1/2 x 2,5 x 1,2 = 1,5 cm2

Bài 12: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 45cm và độ cao là 2,4dm;

b) Độ dài đáy là một trong,5 m và độ cao là 10,2dm;

Giải:

a) Đổi 2,4 dm = 24cm

S = 1/2 x 45 x 2,4 = 540cm2

b) Đổi 10,2dm = 1,02m

S = 1/2 x 1,02 x 1,5m = 0,765m2

Bài 13: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 3/4m và độ cao là một trong/2m;

b) Độ dài đáy là 4/5 m và độ cao là 3,5 dm;

Giải:

a) S = 1/2 x 3/4 x 1/2 = 3/16m2

b) Đổi 4/5m = 40/5dm = 8dm2

S = 1/2 x 8 x 3,5 = 14dm2

Bài 14: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác vuông có độ dài 2 cạnh góc vuông lần lượt là:

a) 35cm và 15 cm.

b) 3,5 m và 15 dm.

Giải:

a) S = 1/2 x 35 x 15 = 262,5cm2

b) S = 1/2 x 35 x 15 = 262,5 dm2 (đổi 3,5m = 35 dm)

Bài 15:

Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác MDC. Biết hình chữ nhật ABCD có AB = 25 cm, BC = 16cm.

Giải:

Hình tam giác MDC có độ cao MH bằng với chiều rộng hình chữ nhật ABCD. Vì thế diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh MDC bằng 1/2 x 25 x 16 = 200cm2

Bài 16:

Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác MDN. Biết hình vuông vắn vắn ABCD có cạnh 20cm và AM = MB , BN = NC.

Giải:

Muốn tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác MDN ta lấy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn ABCD trừ đi tổng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của ba hình tam giác vuông DAM, MBN và NCD

Ta có:

AM = MB = BN = NC = 20 : 2 = 10 (cm)

Diện tích hình tam giác DAM là:

20 x 10 : 2 = 100 ( cm2)

Diện tích hình tam giác MBN là:

10 x 10 : 2 = 50 (cm2)

Diện tích hình tam giác NCD là:

10 x 10 : 2 = 100 (cm2)

Diện tích hình vuông vắn vắn ABCD là:

20x 20 = 400 (cm2)

Vậy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác MDN là:

400 – (100 + 50 +1 00) = 150 (cm2)

Bài 17: Tính độ dài cạnh đáy của hình tam giác có độ cao là 2/5m và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 1200 cm2

Giải:

Độ dài đáy của tam giác là 2 x 0,12 : 2/5 = 0,6m (đổi 1200 cm2 = 0,12m2)

Bài 18:

Tính độ cao AH của hình tam giác vuông ABC. Biết: AB = 30 cm ; AC = 40 cm ; BC = 50 cm.

Giải:

Ta thấy BC là cạnh huyền do đó, ABC là tam giác vuông tại A.

Diện tích tam giác ABC là một trong/2 x AB x AC = 1/2 x 30 x 40 = 600cm2

Chiều cao AH của hình tam giác ABC là 2 x 600 : BC = 2 x 600 : 50 = 24cm

Bài 19: Cho tam giác ABC có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 150cm2. M là trung điểm của BC, N là trung điểm của AC. Nối MN. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác CMN ?

Bài giải:

Ta có: SABC = 2 x SAMC (chung độ cao hạ từ A xuống đáy BC và đáy BC = 2 x MC)

Từ đó ta có: SAMC = 150 : 2 = 75 (cm2)

Ta có:SAMC = 2 x SCMN (chung độ cao hạ từ M xuống đáy AC và đáy AC = 2 x NC)

Từ đó ta có: SCMN = 75 : 2 = 37,5 (cm2)

Đáp số: 37,5 cm2

Bài 20: (Thi vào 6 trường THCS chuyên Ngoại Ngữ 2022 – 2022)

Cho hình vẽ. Tính tỉ số diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 2 tam giác BDF và AEF ?

Bài giải:

Ta có: AE = 1/3 x EC nên SABF=1/3xSBFC

BD = 1/3 x BC nên SBDF=13xSBFC

Vậy SABF=SBDF (1)

Ta có: DC = 2 x BD nên SACF=2xSABF

EC = 4 x AE nên SACF=4xSAEF

Vậy 4xSAEF=2xSABF hay 2xSAEF=SABF (2)

Từ (1) và (2): SABF=2xSAEF

Vậy tỉ số là 2

Bài 3: (Thi vào 6 trường Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô Amsterdam 2013 – 2014)

Cho hình chữ nhật ABCD, F là một điểm bất kì trên cạnh AD, BF cắt CD kéo dãn tại điểm E. Nối điểm A với điểm E. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác AEF, biết AF = 3cm, BC = 5cm, AB = 7 cm ?

Bài giải:

Bài 4: (Thi vào 6 trường Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô Amsterdam 2011 – 2012)

Cho tam giác ABC biết BM = MC; CN = 3 x NA (như hình vẽ) và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác AEN bằng 27 cm2.Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác ABC ?

Bài giải:

Diện tích tam giác ABC là:

54 x 4 = 216 (cm2 )

Đáp số: 216 cm2

Bài 5: (Thi vào 6 trường Archimedes Academy 2022 – 2022)

Cho hình vẽ bên biết S1 = 12cm2. Tính S2

Giải:

://thuthuat.taimienphi/bai-tap-tinh-dien-tich-tam-giac-lop-5-58392n.aspx
Bên cạnh những em học viên lớp 5, bài tập tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác lớp 5 này là tài liệu hữu ích dành riêng cho những thầy cô dạy toán lớp 5. Các thầy cô hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm để giúp kho tài liệu thêm phong phú, đã đã có được nhiều bài tập hay. Còn nếu những em học viên yếu về hình thang hãy tìm hiểu thêm những dạng Bài tập tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang lớp 5 tại đây nhé.

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Download Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó là miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó là Free.

Giải đáp vướng mắc về Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hình #tam #giác #có #độ #dài #đáy #là #và #chiều #cao #tương #ứng #là #diện #tích #hình #tam #giác #đó #là

Related posts:

4496

Video Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó là Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó là Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó là Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình tam giác có độ dài đáy là 54 dm và độ cao tương ứng là 4,5 m diện tích s quy hoạnh hình tam giác đó là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #tam #giác #có #độ #dài #đáy #là #và #chiều #cao #tương #ứng #là #diện #tích #hình #tam #giác #đó #là #Mới #nhất