Mẹo về Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Mới nhất 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Mới nhất được Update vào lúc : 2022-03-20 10:10:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ tiến hành Update vào lúc : 2022-03-20 10:10:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

694 lượt xem

Bài toán Diện tích hình chữ nhật thay đổi ra làm thế nào nếu chiều rộng tăng 4 lần, chiều dài giảm 2 lần? là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với lời giải rõ ràng cho dạng bài liên quan đến những công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, chu vi hình chữ nhật giúp những bạn học viên nắm vững những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về phương pháp tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật và vận dụng tính toán trong những bài tập. Mời những bạn học viên cùng tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết.

Đề bài: Diện tích hình chữ nhật thay đổi ra làm thế nào nếu chiều rộng tăng 4 lần, chiều dài giảm 2 lần?

Hướng dẫn:

Muốn tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật, ta lấy tích chiều dài nhân với chiều rộng (cùng cty đo).

Công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật

S = a x b

Trong số đó S là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật

a là chiều dài của hình chữ nhật

b là chiều rộng của hình chữ nhật.

Dựa vào công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật trên để tính được sự thay đổi trong diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật?

Lời giải:

Cách 1:

Gọi chiều dài ban đầu của hình chữ nhật là a, chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là b (cùng cty đo)

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là:

S = a x b

Chiều dài mới của hình chữ nhật là:

a’ = a : 2

Chiều rộng mới của hình chữ nhật là:

b’ = b x 4

Diện tích mới của hình chữ nhật gấp diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh ban đầu số lần là:

S’ = a : 2 x b x 4 = a x b x 4 : 2 = a x b x 2 = S x 2

Vậy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mới của hình chữ nhật gấp diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh ban đầu của hình chữ nhật 2 lần.

Cách 2:

Coi chiều dài của hình chữ nhật là 10m và chiều rộng của hình chữ nhật là 8m

(Học sinh hoàn toàn hoàn toàn có thể chọn những số đo rất rất khác nhau)

Diện tích ban đầu của hình chữ nhật là:

10 x 8 = 80 (mét vuông)

Chiều dài mới của hình chữ nhật là:

10 : 2 = 5 (m)

Chiều rộng mới của hình chữ nhật là:

8 x 4 = 32 (m)

Diện tích mới của hình chữ nhật là:

32 x 5 = 160 (mét vuông)

Diện tích mới của hình chữ nhật gấp diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh ban đầu số lần là:

160 : 80 = 2 (lần)

Đáp số: 2 lần.

Câu hỏi liên quan:

Tham khảo thêm công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh những hình:

———

Như vậy, GiaiToan đã gửi tới những bạn học viên Bài tập về tính chất chất diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật Ngoài ra, những bạn học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những tài liệu và những công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này sẽ tương hỗ những bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc những bạn học tập tốt!

Theo công thức tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật S = a.b thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhât tỉ lệ thuận với chiều dài và chiều rộng của nó

Nếu a’ = 4a; b’ = 12  b

thì S’ = a’.b’ = 4a. 12b = 42a.b =S = 2S

Do đó diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tăng 2 lần so với diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đã cho.

Đáp án cần chọn là: B

Những vướng mắc liên quan

Diện tích hình chữ nhật thay đổi ra làm thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

Diện tích hình chữ nhật thay đổi ra làm thế nào nếu : Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần.

Diện tích hình chữ nhật thay đổi ra làm thế nào nếu chiều rộng tăng 4 lần, chiều dài giảm 2 lần

A. Diện tích không đổi. 

B. Diện tích giảm 2 lần. 

C. Diện tích tăng 2 lần. 

D. Cả đáp án A, B, C đều sai. 

Diện tích hình chữ nhật thay đổi ra làm thế nào nếu chiều rộng tăng 4 lần, chiều dài giảm 2 lần

A. Diện tích không đổi. 

B. Diện tích giảm 2 lần. 

C. Diện tích tăng 2 lần. 

D. Cả đáp án A, B, C đều sai. 

Diện tích hình chữ nhật thay đổi ra làm thế nào: Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 3 lần?

Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ? Các số đo chiều rộng, chiều dài thay đổi thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật thay đổi thế nào? Cùng Mobitool VN tìm hiểu nhé.

Cách 1:

Diện tích hình chữ nhật được xem bằng công thức:

Diện tích = chiều dài x chiều rộng

    Chiều dài hình chữ nhật tăng 4 lần => Diện tích hình chữ nhật tăng 4 lần (Bằng 4 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật cũ)
    Chiều rộng hình chữ nhật giảm 2 lần => Diện tích hình chữ nhật mới sẽ giảm 2 lần (Tức 4 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật cũ giảm 2 lần)

=> Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ tăng 2 lần

Cách 2:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a, chiều dài là b

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là S = a x b

Chiều dài hình chữ nhật tăng 4 lần => Chiều dài mới của hình chữ nhật là: 4 x b

Chiều rộng hình chữ nhật giảm 2 lần => Chiều rộng mới của hình chữ nhật là

=> Diện tích hình chữ nhật mới là: 4 x b x = 2 x a x b

=>  Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ tăng 2 lần

Sau đấy là bài toán tương tự để những bạn rèn luyện:

Diện tích hình chữ nhật thay đổi ra làm thế nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?

b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần?

Dưới đấy là một số trong những trong những bài toán nằm trong dạng toán tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh những hình, mời những bạn tìm hiểu thêm:

Bài 1: Một hình tam giác có đáy 15 cm và độ cao 2,4cm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác đó?

Giải: Diện tích hình tam giác là:

15 x 2,4 : 2 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2

Bài 2: Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang có: Đáy lớn 8m; đáy bé 75dm; độ cao 32dm.

Giải: Đổi 8m = 80dm

Diện tích hình thang là:

(80 + 75) x 32 : 2 = 2480 (dm2)

Đáp số: 2480 dm2

Bài 3: Một miếng bìa hình tròn trụ trụ có chu vi 37,68 cm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh miếng bìa đó :

Giải:Bán kính miếng bìa là :

37,68 : 3,14 : 2 = 6 (cm)

Diện tích miếng bìa là :

6x 6  x 3,14 = 113,04 cm2

Đáp số: 113,04 cm2

Một tấm bảng quảng cáo hình tam giác có tổng cạnh đáy và độ cao là 28m, cạnh đáy hơn độ cao 12m. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tấm bảng quảng cáo đó ?

Bài 4: Một hình tam giác ABC có cạnh đáy 3,5m. Nếu kéo dãn cạnh đáy BC thêm 2,7m thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác tăng thêm 5,265 mét vuông. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tam giác ABC đó?

Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB là 27 cm, đáy lớn CD là 48 cm. Nếu kéo dãn đáy nhỏ thêm 5 cm thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của hình tăng 40 cm2. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thang đã cho.

Bài 6: Một thửa ruộng hình thang có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 361,8 mét vuông. Đáy to nhiều hơn nữa đáy nhỏ là 13,5 m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy, biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6 m thì diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh thửa ruộng sẽ tăng thêm 3,6 mét vuông

Bài 7: Hình tròn A có chu vi 219,8 cm, hình tròn trụ trụ B có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 113,04 cm2. Hình tròn nào có bán kính to nhiều hơn nữa?

Bài 8: Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn biết diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình tròn trụ trụ là 50,24 cm2

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm những bài toán hay khác trên phân mục Tài liệu của Mobitool VN

Các đọc thêm:

    Người dân trong vùng 1, 2, 3 đã đã có được di tán sang vùng còn sót lại ?

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Page 2

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Page 3

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chia Sẻ Link Down Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hình #chữ #nhật #có #chiều #dài #tăng #lần #chiều #rộng #giảm #lần #diện #tích #hình #chữ #nhật #sẽ

Related posts:

4439

Video Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật sẽ Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #chữ #nhật #có #chiều #dài #tăng #lần #chiều #rộng #giảm #lần #diện #tích #hình #chữ #nhật #sẽ #Mới #nhất