Kinh Nghiệm về Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-19 13:23:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai được Update vào lúc : 2022-01-19 13:23:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông và hình chữ nhật cũng là một hình bình hành và hình thang cân.

Chuyên đề Hình chữ nhật lớp 8
1. Định nghĩa hình chữ nhật
2. Tính chất hình chữ nhật
3. Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật
4. Áp dụng vào tam giác
5.Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật
6. Diện tích hình hộp chữ nhật
7. Các dạng toán thường gặp
8. Ví dụ minh họa về hình chữ nhật
9. Bài tập hình chữ nhật

Trong nội dung nội dung bài viết dưới đây Download sẽ trình làng đến những bạn toàn bộ kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về hình chữ nhật như: định nghĩa, tính chất, tín hiệu nhận ra và những dạng bài tập của hình chữ nhật kèm theo ví dụ minh họa. Thông qua tài liệu này giúp những bạn học viên có thêm nhiều tư liệu ôn tập, làm quen với những dạng bài tập Toán 8. Bên cạnh đó những em lớp 8 tìm hiểu thêm thêm một số trong những trong những tài liệu như: phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, chuyên đề phép nhân và phép chia những đa thức. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Chuyên đề Hình chữ nhật lớp 8

  1. Định nghĩa hình chữ nhật
  2. Tính chất hình chữ nhật
  3. Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật
  4. Áp dụng vào tam giác
  5.Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật
  6. Diện tích hình hộp chữ nhật
  7. Các dạng toán thường gặp
  8. Ví dụ minh họa về hình chữ nhật
  9. Bài tập hình chữ nhật

1. Định nghĩa hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông (Hình 84)

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Có bốn góc A, B, C, D bằng 90 độ

Chú ý: Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, hình thang cân

2. Tính chất hình chữ nhật

Hình chữ nhật có toàn bộ những tính chất của hình bình hành và hình thang cân

– Trong hình chữ nhật, hai tuyến phố chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

– Hình chữ nhật có những cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên và bằng nhau.

3. Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật

– Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

– Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

– Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

– Hình bình hành có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Áp dụng vào tam giác

1. Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

2. Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

5.Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân chiều rộng nhân độ cao của hình.

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được xem bằng tích của diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy và độ cao:

V = a x b x h

Trong số đó:

  V là thể tích hình hộp chữ nhật.
  a là chiều dài hình hộp chữ nhật.
  b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.
  h là độ cao hình hộp chữ nhật.

6. Diện tích hình hộp chữ nhật

– Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật:

– Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật:

Trong số đó:

  S là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh xung quanh hình hộp chữ nhật
  a là chiều dài hình hộp chữ nhật.
  b là chiều rộng hình hộp chữ nhật.
  h là độ cao hình hộp chữ nhật.

– Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật:

7. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Vận dụng tín hiệu nhận ra để chứng tỏ một tứ giác là hình chữ nhật.

Phương pháp:

Ta hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng những phương pháp sau:

+ Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật

+ Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật

+ Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật

+ Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

8. Ví dụ minh họa về hình chữ nhật

Ví dụ 1: Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có cạch góc vuông bằng 7cm và 24 cm.

Gợi ý đáp án:

Gọi a là độ dài cạnh huyền của tam giác vuông.

Theo định lý Pi-ta-go ta có:

a2 = 72 + 242 = 625

a = 25cm

Độ dài trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng: = = 12,5 (cm).

Ví dụ 2:

Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của những góc A, B, C, D cắt nhau như trên hình 91. Chứng minh rằng EFGH là hình chữ nhật.

Gợi ý đáp án:

Theo giả thiết ABCD là hình bình hành nên AD//BC, AB//CD

Vì (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Vì AG là tia phân giác (giả thiết)

(tính chất tia phân giác)

Vì BG là tia phân giác (giả thiết)

Do đó:

Xét có:

Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác vào tam giác AGB ta có:

+ Vì (hai góc trong cùng phía bù nhau)

+ Vì DE là tia phân giác (giả thiết)

(tính chất tia phân giác)

Do đó:

Áp dụng định lí tổng ba góc trong một tam giác vào tam giác ADH ta có:

Suy ra nên

Chứng minh tương tự:

Ta có: (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Mà (do CE là phân giác góc DCB)

Nên

Lại có:

(tổng ba góc trong tam giác DEC)

Hay

Từ (*), (**) và (***) ta thấy tứ giác EFGH có ba góc vuông nên là hình chữ nhật (tín hiệu nhận ra hình chữ nhật)

9. Bài tập hình chữ nhật

A. Trắc nghiệm

Bài 1: Chọn đáp án đúng nhất trong những đáp án sau?

A. Hình chữ nhật là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

B. Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

C. Hình chữ nhật là tứ giác có hai góc vuông.

D. Các phương án trên đều không đúng.

Bài 2: Tìm câu sai trong những câu sau

A. Trong hình chữ nhật có hai tuyến phố chéo bằng nhau.

B. Trong hình chữ nhật có hai tuyến phố chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

C. Trong hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.

D. Trong hình chữ nhật, giao của hai tuyến phố chéo là tâm của hình chữ nhật đó

Bài 3: Các tín hiệu nhận ra sau, tín hiệu nào nhận ra chưa đúng?

A. Hình bình hành có hai tuyến phố chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình chữ nhật.

B. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

C. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

D. Hình bình hành có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Bài 4: Khoanh tròn vào phương án sai

A. Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền và bằng nửa cạnh huyền.

B. Trong tam giác, đường trung tuyến với với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

C. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh góc vuông không bằng cạnh ấy.

D. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì vuông góc với cạnh huyền.

Bài 5: Trong hình chữ nhật có kích thước lần lượt là 5cm và 12cm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật là?

A. 17cm

B. 13cm

C. 119 cm

D. 12cm

B. Tự luận

Bài 1:

Cho tứ giác ABCD. Gọi M,N,P,Q.. lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng MNPQ là hình bình hành.

Tứ giác ABCD cần Đk gì thì MNPQ là hình chữ nhật.

Bài 2:

Cho tứ giác ABCD. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo ( không vuông góc),I và K lần lượt là trung điểm của BC và CD. Gọi M và N theo thứ tự là yếu tố đối xứng của điểm O qua tâm I và K.

a) Chứng minh rằng tứ giác BMND là hình bình hành.

b) Với Đk nào của hai tuyến phố chéo AC và BD thì tứ giác BMND là hình chữ nhật.

c) Chứng minh 3 điểm M,C,N thẳng hàng.

Bài 3:

Cho tam giác ABC, những trung tuyến BM và CN cắt nhau ở G. Gọi P là yếu tố đối xứng của điểm M qua B. Gọi Q.. là yếu tố đối xứng của điểm N qua G.

a/ Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?

b/ Nếu ABC cân ở A thì tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao?

Bài 4

Cho tam giác ABC, những trung tuyến BM và CN cắt nhau ở G. Gọi P là yếu tố đối xứng của điểm M qua B. Gọi Q.. là yếu tố đối xứng của điểm N qua G.

a) Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?

b) Nếu ABC cân ở A thì tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?

Bài 5. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là yếu tố đối xứng với H qua I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của HC, CE. Các đường thẳng AM, AN cắt HE tại G và K.

a) Chứng minh tứ giác AHCE là hình chữ nhật.

b) Chứng minh HG = GK = KE.

Bài 6. Cho tứ giác ABCD có hai tuyến phố chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì?

Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phía ngoài tam giác ABC, vẽ hai tam giác vuông cân ADB (DA = DB) và ACE (EA = EC). Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của DM với AB, K là giao điểm của EM với AC. Chứng minh:

a) Ba điểm D, A, E thẳng hàng.

b) Tứ giác IAKM là hình chữ nhật.

c) Tam giác DME là tam giác vuông cân.

Bài 8. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD). Gọi M, N, P, Q.. lần lượt là trung điểm những đoạn thẳng AD, BD, AC, BC.

a) Chứng minh bốn điểm M, N, P, Q.. thẳng hàng.

b) Chứng minh tứ giác ABPN là hình thang cân.

c) Tìm một hệ thức liên hệ giữa AB và CD để ABPN là hình chữ nhật.

Bài 9. Cho tam giác ABC. Gọi O là một điểm thuộc miền trong của tam giác, M, N, P, Q.. lần lượt là trung điểm của những đoạn thẳng OB, OC, AC, AB.

a) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành.

b) Xác xác lập trí của điểm O đế tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

Bài 10. Cho tam giác ABC vuông cân tại C. Trên những cạnh AC, BC lấy lần lượt những điểm P, Q.. sao cho AP = CQ. Từ điểm P vẽ PM tuy nhiên tuy nhiên với BC (M Î AB).

a) Chứng minh tứ giác PCQM là hình chữ nhật.

b) Gọi I là trung điểm của PQ. Chứng minh rằng khi P di tán trên cạnh AC, Q.. di tán trên cạnh BC thì điểm I di tán trên một đoạn thẳng cố định và thắt chặt và thắt chặt.

Bài 11. Cho hình chữ nhật ABCD. Nối C với một điểm E bất kỳ trên đường chéo BD. Trên tia đối của tia EC lấy điểm F sao cho EF = EC. Vẽ FH và FK lần lượt vuông góc với AB và AD. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AHFK là hình chữ nhật.

b) AF tuy nhiên tuy nhiên với BD và KH tuy nhiên tuy nhiên với AC.

c) Ba điểm E, H, K thẳng hàng.

Bài 12. Cho tam giác ABC và H là trực tâm. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC và CA; D, E, F lần lượt là trung điểm những đoạn HA, HB và HC.

a) Chứng minh rằng những tứ giác MNFD và MEFP là những hình chữ nhật.

b) Để những đoạn MD, ME và DP bằng nhau thì tam giác ABC phải là tam giác gì?

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai Free.

Giải đáp vướng mắc về Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hình #bình #hành #là #hình #chữ #nhật #đúng #hay #sai

4442

Clip Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai Chi tiết ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình bình hành là hình chữ nhật đúng hay sai Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #bình #hành #là #hình #chữ #nhật #đúng #hay #sai #Chi #tiết