Mẹo Hướng dẫn Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là Mới nhất Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-11 10:58:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-11 10:58:15 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

C6H5OH Br2: Phenol tác dụng với brom
1. Phương trình phản ứng Phenol Br2
C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
2. Điều kiện phản ứng C6H5OH+ Br2
3. Hiện tượng nhận ra phản ứng Phenol tác dụng với brom
4. Mở rộng phương trình phản ứng Phenol và Br2
5. Tính chất hóa học của Phenol
5.1.Tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm
5.2. Tác dụng với bazo mạnh tạo muối phenolate
5.3. Tính chất của nhân thơm – Phản ứng thế H ở vòng benzen
6. Bài tập vận dụng liên quan

C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr được VnDoc biên soạn giúp những bạn viết và cân đối đúng phương trình khi cho Phenol tác dụng với brom, phenol có công thức hóa học là C6H5OH. Cũng như vận dụng giải những dạng vướng mắc bài tập liên quan đến phản ứng C6H5OH+ Br2.

>> Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm một số trong những trong những tài liệu liên quan

  Etanol và phenol đồng thời phản ứng được với
  Nhỏ nước brom vào dung dịch phenol xẩy ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì
  Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau này
  Thuốc thử để phân biệt etanol và phenol là
  Muối natri phenolat phản ứng với dung dịch HCl thu được phenol
  Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol lắc nhẹ thấy xuất hiện

1. Phương trình phản ứng Phenol Br2

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

↓ trắng

2. Điều kiện phản ứng C6H5OH+ Br2

Không có

3. Hiện tượng nhận ra phản ứng Phenol tác dụng với brom

Dung dịch Brom (Br2) bị mất màu, dần xuất hiện kết tủa trắng.

4. Mở rộng phương trình phản ứng Phenol và Br2

Các bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể viết phương trình dưới dạng cấu trúc để hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy rõ cơ chế phản ứng.

5. Tính chất hóa học của Phenol

5.1.Tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiềm

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2 H2↑

5.2. Tác dụng với bazo mạnh tạo muối phenolate

C6H5OH (rắn, không tan) + NaOH → C6H5ONa (tan, trong suốt) + H2O

→ Phenol có tính axit, tính axit của phenol rất yếu; dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

⇒ Có phản ứng:

C6H5ONa (dung dịch trong suốt) + H2O + CO2 → C6H5OH (vẩn đục) + NaHCO3

C6H5OH + Na2CO3 → C6H5ONa + NaHCO3

5.3. Tính chất của nhân thơm – Phản ứng thế H ở vòng benzen

Thế Brom: Phenol tác dụng với dung dịch brom tạo 2,4,6 – tribromphenol kết tủa trắng:

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Phản ứng này dùng để nhận ra phenol lúc không xuất hiện của anilin. Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzen do có nhóm OH đẩy e làm tăng tỷ suất electron trong vòng benzen.

Thế Nitro: Phenol tác dụng với HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc, nóng tạo 2,4,6 – trinitrophenol (axit picric):

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Phenol không phản ứng với chất nào sau này?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Xem đáp án

Đáp án C

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Câu 2. Cho những phát biểu sau về phenol:

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol to nhiều hơn nữa nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

(d) phenol phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

(e) Phenol là một ancol thơm.

Trong những trường hợp trên, số phát biểu đúng là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

(a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

(b) phenol tan được trong dung dịch KOH.

(c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol to nhiều hơn nữa nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

Câu 3. Hợp chất hữu cơ X( phân tử chứa vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. Khi X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng. Mặt khác, X tác dụng được với dung dịch NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1. Công thức cấu trúc thu gọn của X là

A. C6H5CH(OH)2.

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất X phản ứng với Na tạo ra nH2 = nX => có 2 nhóm -OH. X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:1 => Có 1 nhóm OH gắn vào nhân thơm.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

=> Đáp án B

Câu 4. Để nhận ra ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Xem đáp án

Đáp án C. Dùng nước brom, chất nào làm mất đi đi màu dung dịch brom ⇒ stiren; chất nào tạo kết tủa trắng với nước brom ⇒ phenol; còn sót lại không hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì là ancol benzylic

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Để nhận ra những dung dịch trên ta sử dụng thuốc thử dung dịch brom

Cho vài giọt dung dịch brom vào những ống nghiệm đựng những dung dịch trên:

Mẫu thử nào thấy xuất hiện kết tủa trắng, thì chất ban đầu là phenol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Kết tủa trắng

Mẫu thử nào làm mất đi đi màu dung dịch brom, thì chất ban đầu là Stiren

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Mẫu thử còn sót lại không xẩy ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì là ancol benzylic

Câu 5. Khi thổi khí CO2 dư vào dd C6H5ONa muối vô cơ thu được phải là NaHCO3 vì:

A. phênol là chất kết tinh, ít tan trong nước lạnh.

B. tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3-.

C. CO2 là một chất khí.

D. Nếu tạo ra Na2CO3 thì nó sẽ bị CO2 dư tác dụng tiếp theo phản ứng: Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có H2CO3 có Ka 1 = 4,2 x 10-7; Ka 2 = 4,8 x 10-11; C6H5OH có

Ka = 1,047 x 10-10

→ tính axit của H2CO3 > C6H5OH > HCO3-

Câu 6. Dung dịch A gồm phenol và xiclohexanol trong hexan (làm dung môi). Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:

  Phần một cho tác dụng với Na (dư) thu được 3,808 lít khí H2 (đktc).
  Phần hai phản ứng với nước brom (dư) thu được 59,58 gam kết tủa trắng.

Khối lượng của phenol và xiclohexanol trong dung dịch A lần lượt là:

A. 25,38 g và 15 g

B. 16 g và 16,92 g

C. 33,84 g và 32 g

D. 16,92 g và 16 g

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi số mol trong một/2 dung dịch A là: nC6H5OH = x mol; nC6H11OH = y mol

nH2 = 1/2. nC6H5OH + 1/2. nC6H11OH = 0,17 mol ⇒ x + y = 0,34 mol

n↓ = nC6H2OHBr3 = nC6H5OH = 0,18 mol ⇒ x = 0,18 ⇒ y = 0,16

⇒ mphenol = 0,18.94.2 = 33,84g; mxiclohexanol = 0,16.100.2 = 32g

Câu 7. Hãy chọn những phát biểu đúng về phenol (C6H5OH):

(1). phenol có tính axit nhưng yếu hơn axit cacbonic;

(2). phenol làm đổi màu quỳ tím thành đỏ;

(3). hiđro trong nhóm –OH của phenol linh động hơn hiđro trong nhóm –OH của etanol,như vậy phenol có tính axit mạnh hơn etanol;

(4). phenol tan trong nước (lạnh) vô hạn vì nó tạo ra link hiđro với nước;

(5). axit picric có tính axit mạnh hơn phenol thật nhiều;

(6). phenol không tan trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch NaOH.

A. (1), (2), (3), (6).

B. (1), (2), (4), (6).

C. (1), (3), (5), (6).

D. (1), (2), (5), (6).

Xem đáp án

Đáp án C

(2) sai vì phenol có tính axit rất yếu nên không làm đổi màu quỳ tím.

(4) sai vì phenol tan ít trong nước lạnh, tan vô hạn ở 66oC, tan tốt trong etanol, ete và axeton,…

Có 4 phát biểu đúng là (1), (3), (5), (6)

Câu 8. Phát biểu không đúng là:

A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol

C. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu được axit axetic

D. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được anilin

Xem đáp án

Đáp án C

Axit axetic mạnh hơn H2CO3 nên CO2 không thể phản ứng được với muối axetat để tạo axit axetic.

Câu 9. Để nhận ra 3 lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là:

A. Na

B. Dung dịch NaOH

C. Nước brom

D. Ca(OH)2

Xem đáp án

Đáp án C

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Ta dùng nước brom phản ứng lần lượt với 3 lọ mất nhãn

Nếu xuất hiện ↓ → phenol

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Nếu brom mất màu → stiren:

C6H5CH=CH2 + 3Br2 → C6H5CHBr-CH2Br

Nếu không hề hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì → ancol benzylic.

Câu 10. Một dung dịch A chứa 5,4 gam chất đồng đẳng của phenol đơn chức. Cho dung dịch M phản ứng với nước brom (dư), thu được 17,25 gam hợp chất B chứa 3 nguyên tử brom trong phân tử, giả sử phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Công thức phân tử chất đồng đẳng của phenol là

A.(CH3)2C6H3-OH.

B.CH3 -C6H4-OH.

C.C6H5-CH2-OH.

D.C3H7-C6H4-OH.

Xem đáp án

Đáp án B

A + 3Br2 → B+ 3HBr

x 3x 3x

nBr2 = nHBr = xnBr2 = nHBr = x

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

mA + mBr2 = mhợp chất + mHBr

=> 5,4 + 160.3x = 17,25 + 81.3x => x = 0,05 mol

=> MA = 5,4/0,05 = 108

=> A chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể là CH3 -C6H4-OH.

Câu 11.Để điều chế axit picric, người ta cho 7,05 gam phenol tác dụng với HNO3 đặc, H2SO4 đặc. Biết lượng axit HNO3 đã lấy dư 25% so với lượng thiết yếu. Số mol HNO3 cần dùng và khối lượng axit picric tạo thành là :

A. 0,5625 mol; 34,75 gam.

B. 0,5625 mol; 34,35 gam.

C. 0,28125 mol; 17,175 gam.

D. 0,45 mol; 42,9375 gam.

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình hóa học:

C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Phương trình: 94 → 189 → 229 (g)

Theo đề bài m phenol = 7,05 gam

⇒ mHNO3 = 7,05.189/94 = 14,175 gam ⇒ nHNO3 = 0,225 mol

⇒ nHNO3 dùng = 0,225 + 25%.0,225 = 0,28125 mol

maxit picric = 7,05.229/94 = 17,175 gam

Câu 12.Nhận định nào sau này là đúng về phenol?

A. Phenol làm đổi màu quỳ tím sang đỏ.

B. Phenol là một rượu thơm.

C. Phenol tác dụng được với HCl.

D. Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzen.

Xem đáp án

Đáp án D

A Sai: Phenol không làm đổi màu quỳ tím sang đỏ.

B sai: Phenol không phải là một rượu thơm.

C sai Phenol không tác dụng được với HCl.

D đúng: Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzen.

Câu 13. Có 2 lọ dung dịch mất nhãn là etanol và phenol. Dùng hóa chất nào sau này để nhận ra 2 lọ trên?

A. Na

B. dung dịch brom

C. HBr

D. KMnO4

Xem đáp án

Đáp án B

Để nhận ra etanol và phenol ta dùng dung dịch brom. Etanol không phản ứng, phenol làm mất đi đi màu dung dịch, tạo kết tủa trắng.

Câu 14. Nếu cho cùng một lượng chất tác dụng với Na hoặc với NaOH thì số mol X phản ứng bằng số mol NaOH và bằng số mol H2 sinh ra. X là

A. CH2(OH)CH2OH

B. HOC6H4-CH2OH

C. HOC6H4OH

D. Tất cả những chất trên.

Xem đáp án

Đáp án B

Số mol X bằng số mol NaOH phản ứng => X chứa 1 nhóm –OH phenol

Số mol X bằng số mol H2 sinh ra => X chứa 2 nhóm –OH trong phân tử

=> X chứa 1 nhóm –OH phenol và 1 nhóm –OH ancol

…………………………..

>> Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm một số trong những trong những phản ứng:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Trên đây VnDoc đã trình làng tới những bạn C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr. Để hoàn toàn hoàn toàn có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề tay nghề giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn hoàn toàn có thể update được những tài liệu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất.

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hiện #tượng #xảy #khí #Cho #quỳ #tím #vào #dung #dịch #C6H5OH #là

4403

Clip Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hiện tượng xẩy ra khí Cho quỳ tím vào dung dịch C6H5OH là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hiện #tượng #xảy #khí #Cho #quỳ #tím #vào #dung #dịch #C6H5OH #là #Mới #nhất