Mẹo về Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-22 15:40:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi được Update vào lúc : 2022-05-22 15:40:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

A. đổi dấu q1 và q2.
B. tăng gấp hai q1, giảm 2 lần q2.
C. đổi dấu q1, không thay đổi q2.
D. tăng giảm sao cho q1+q2 không đổi.
Đáp án C.Đổi dấu một trong hai điện tích thì lực tương tác đổi chiều. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F. Thay đổi những điện tích­ thì lực tương tác đổi chiều nhưng độ lớn không đổi. Hỏi những yếu tố trên thay đổi ra làm thế nào?

A. đổi dấu  q 1 và q 2 .

B. tăng gấp hai q 1 , giảm 2 lần q 2 .

C. đổi dấu q 1 , không thay đổi q 2 .

D. tăng giảm sao cho  q 1 + q 2 không đổi.

Các vướng mắc tương tự

Hai điện tích điểm đứng yên trong không khí cách nhau một khoảng chừng chừng r tác dụng lên nhau lực có độ lớn bằng F. Khi đưa chúng vào trong dầu hỏa có hằng số điện môi ε = 2  và giảm khoảng chừng chừng cách giữa chúng còn r 3  thì độ lớn của lực tương tác giữa chúng là

A. 18F.

B. 1,5F.

C. 6F.

D. 4,5F.

Hai điện tích dương  q 1 = q và  q 1 = 4 q đặt tại hai điểm A, B trong không khí cách nhau 12 cm. Gọi M là yếu tố tại đó, lực tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 bằng 0. Điểm M cách  q 1 một khoảng chừng chừng

A. 8 cm.

B. 6 cm.

C. 4 cm.

D. 3 cm.

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng chừng chừng 2 cm thì lực đẩy giữa chúng là một trong , 6 . 10 – 4 N. Khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng là 2 , 5 . 10 – 4 N?

A. 1,6 cm.

B. 6,0 cm.

C. 1,6 cm.

D. 2,56 cm.

Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng chừng chừng 4 cm là F. Nếu để chúng cách nhau 1 cm thì lực tương tác giữa chúng là

A. 4F.

B. 0,25F.

C. 16F.

D. 0,5F.

Hai quả cầu nhỏ có điện tích  10 – 7 C và  4 . 10 – 7 C, tương tác với nhau một lực F = 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là

A. 0,6 cm.

B. 0,6 m.

C. 6,0 m.

D. 6,0 cm.

Công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q khi q di tán từ điểm M tới điểm N trong điện trường, không tùy từng

A. vị trí của những điểm M, N.

B. hình dạng dường đi từ M đến N.

C. độ lớn của điện tích q. 

D. cường độ điện trường tại M và N.

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí thì

A. tỉ lệ với bình phương khoảng chừng chừng cách giữa hai điện tích

B. tỉ lệ với mức chừng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng chừng chừng cách giữa hai điện tích.

D. tỉ lệ nghịch với mức chừng cách giữa hai điện tích.

Điện tích điểm q = –3 μC đặt tại điểm có cường độ điện trường E =12000 V/m, có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q.

A. phương thẳng đứng, khunh hướng xuống, F=0,36 N.

B. phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, F=0,48 N.

C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F=0,36N.

D. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, F=0,036N.

Hai quả cầu nhỏ có kích thước giống nhau tích những điện tích là  q 1 = 8 . 10 – 6 C và q 2 = – 2 . 10 – 6   C . Cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau rồi đặt nó cách nhau trong không khí cách nhau 10 cm thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn là

A. 4,5 N.

B. 8,1 N.

C. 0.0045 N.

D.  81 . 10 – 5 N.

Công suất là gì? (Vật lý – Lớp 9)

5 vấn đáp

Công thức tính điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau? (Vật lý – Lớp 9)

4 vấn đáp

Hãy nêu những cách khắc phục mắt cận thị (Vật lý – Lớp 9)

3 vấn đáp

Hãy nêu những cách khắc phục mắt lão (Vật lý – Lớp 9)

3 vấn đáp

Thế nào là trộn ánh sáng màu (Vật lý – Lớp 9)

3 vấn đáp

Kính lúp là gì (Vật lý – Lớp 9)

5 vấn đáp

Hãy nêu những biểu lộ của mắt cận thị (Vật lý – Lớp 9)

3 vấn đáp

Nêu cấu trúc của mắt (Vật lý – Lớp 9)

3 vấn đáp

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì (Vật lý – Lớp 9)

3 vấn đáp

19/06/2022 3,296

A. đổi dấu q1 và q2.

Đáp án đúng chuẩn

B. tăng gấp hai q1, giảm 2 lần q2.
C. đổi dấu q1, không thay đổi q2.
D. tăng giảm sao cho q1+q2 không đổi.
Đáp án C.Đổi dấu một trong hai điện tích thì lực tương tác đổi chiều. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 2 V. Một điện tích q = –1 C di tán từ M đến N thì công của lực điện trường là

Xem đáp án » 19/06/2022 13,983

Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Ngắt tụ khỏi nguồn, giảm điện dung xuống còn một nửa thì điện tích của tụ

Xem đáp án » 19/06/2022 9,790

Hai quả cầu sắt kẽm sắt kẽm kim loại nhỏ tích điện q1=3 μC và q2=1 μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5 cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng tiếp Từ đó.

Xem đáp án » 19/06/2022 9,440

Hai quả cầu sắt kẽm sắt kẽm kim loại kích thước giống nhau mang điện tích lần lượt là q1 và q2, cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì mỗi quả cầu mang điện tích là

Xem đáp án » 19/06/2022 6,571

Hai điện tích điểm đặt trong không khí cách nhau 12cm, lực tương tác giữa chúng bằng 10N. Đặt chúng vào trong dầu cách nhau 8cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10N. Hằng số điện môi của dầu là

Xem đáp án » 19/06/2022 6,144

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong điện môi lỏng ε=81 cách nhau 3 cm chúng đẩy nhau bởi lực 2 μN. Độ lớn những điện tích là

Xem đáp án » 19/06/2022 5,484

Một prôtôn và một một electron lần lượt được tăng tốc từ trạng thái đứng yên trong những điện trường đều phải có cường độ điện trường bằng nhau và đi được những quãng đường bằng nhau thì

Xem đáp án » 19/06/2022 4,770

Một tụ điện có điện dung C, điện tích q, hiệu điện thế U. Tăng hiệu điện thế hai bản tụ lên gấp hai thì điện tích của tụ

Xem đáp án » 19/06/2022 4,584

Hai tấm sắt kẽm sắt kẽm kim loại phẳng nằm ngang tuy nhiên tuy nhiên cách nhau 5cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm là 50 V. Một electron không vận tốc ban đầu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Hỏi khi tới tấm tích điện dương thì electron có động năng bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 19/06/2022 4,569

Hai quả cầu sắt kẽm sắt kẽm kim loại nhỏ tích điện q1=5μC và q2=-3μC kích thước giống nhau cho tiếp xúc với nhau rồi đặt trong chân không cách nhau 5cm. Tính lực tương tác tĩnh điện giữa chúng tiếp Từ đó.

Xem đáp án » 19/06/2022 3,732

Điện tích điểm q = –3 μC đặt tại điểm có cường độ điện trường E =12000 V/m, có phương thẳng đứng chiều từ trên xuống dưới. Xác định phương chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q.

Xem đáp án » 19/06/2022 3,310

Một tụ điện điện dung 5 μF được tích điện đến điện tích bằng 86 μC. Tính hiệu điện thế trên hai bản tụ

Xem đáp án » 19/06/2022 2,877

Tính lực tương tác điện giữa electron và prôtôn khi chúng cách nhau 2.10-9 cm.

Xem đáp án » 19/06/2022 2,304

Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 2 V. Một điện tích q = –1 C di tán từ M đến N thì công của lực điện trường là

Xem đáp án » 19/06/2022 2,090

Khi một điện tích q=-2.10-6 C di tán từ điểm M tới điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -18.10-6 J. Hiệu điện thế giữa M và N là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,871

Reply
6
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Hai #điện #tích #điểm #nằm #yên #trong #chân #không #tương #tác #với #nhau #một #lực #người #thay #đổi

4442

Clip Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F người ta thay đổi Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hai #điện #tích #điểm #nằm #yên #trong #chân #không #tương #tác #với #nhau #một #lực #người #thay #đổi #Mới #nhất