Thủ Thuật về Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B 2022 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B 2022 được Update vào lúc : 2022-04-14 13:10:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B được Update vào lúc : 2022-04-14 13:10:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Số giao điểm của hai đồ thị hàm số y = 3(x^2) và y = (x^3) + (x^2) + x + 1 là:
Số giao điểm của đồ thị hàm số y = (x^3) – 2(x^2) + x – 1 và đường thẳng y = 1 – 2x là:

a) Lập bảng giá trị những điểm mà đồ thị hàm số trải qua tiếp Từ đó vẽ đồ thị những hàm số đã cho.

b) Giải phương trình hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số ta tìm tìm kiếm được hoành độ giao điểm.

Thế hoành độ giao điểm đó vào một trong những trong những trong hai công thức hàm số của 2 đường thẳng đã cho ta tìm tìm kiếm được tung độ của giao điểm. Từ đó ta có tọa độ giao yếu tố cần tìm

c) Tính OB, AH (H là hình chiếu của A trên OB) để tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác OAB.

Lời giải rõ ràng:

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Ta có bảng giá trị của hai hàm số:

Đồ thị hàm số (y =  – x)là đường thẳng trải qua hai điểm (Oleft( 0;0 right);Eleft( 1; – 1 right))

Đồ thị hàm số (y = 2x + 6)là đường thẳng trải qua hai điểm (Fleft( – 1;4 right);,Gleft( – 3;0 right))

b) Gọi (A)  là giao điểm của hai đồ thị nói trên. Tìm tọa độ điểm (A.)

Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai hàm số: (y =  – x)và(y = 2x + 6)ta có:

( – x = 2x + 6,,, Rightarrow  – 3x = 6,,, Rightarrow x =  – 2)

Thay (x =  – 2) vào phương trình: (y =  – x) ta được (y = 2).

Vậy giao điểm (A)  của hai đồ thị hàm số có tọa độ là (Aleft( – 2;2 right)).

c) Gọi (B)  là giao điểm của đồ thị hàm số (y = 2x + 6) với trục tung. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của tam giác (OAB)  (với (O)  là gốc tọa độ và cty trên những trục tọa độ là xentimet).

Ta có (B)  là giao điểm của đồ thị hàm số (y = 2x + 6)với trục tung nên (x_B = 0 Rightarrow y_B = 2x_B + 6 = 6, Rightarrow Bleft( 0;6 right))

( Rightarrow OB = 6,,,left( cm right))

Gọi (H)  là hình chiếu của (A)  trên (Oy,)  khi đó ta sẽ đã có được: (AH bot OB = left H right) và (AH = left| x_A right| = 2,,,left( cm right))

Suy ra (S_OAB = frac12.AH.OB = frac12.2.6 = 6,,,,left( cm^2 right))

Vậy diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác (OAB)  là (6,,cm^2).

Chọn C.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

cho hàm số y=x^2 có đồ thị (P). Gọi A và B là 2 điểm thuộc (P) lần lượt có hoành độ là -1 và 2. Viết phương trình đường thẳng AB

Các vướng mắc tương tự

Số giao điểm của đồ thị hàm số (y = x^3 – 4x + 1) và đường thẳng (y = x + 1) bằng

Giải rõ ràng:

Phương trình hoành độ giao điểm :

(frac2x+1x+1=-x-1,,(xne -1)Leftrightarrow 2x+1=-x^2-2x-1Leftrightarrow x^2+4x+2=0)

Gọi (x_1,,,x_2) là 2 nghiệm của phương trình trên. Theo Vi – ét, ta có: (x_1+x_2=-4,,,,,,x_1.x_2=2.)

Tọa độ những điểm (A(x_1;y_1),,,B(x_2;y_2)).

Độ dài đoạn AB:

(beginarraylAB = sqrt (x_2 – x_1)^2 + (y_2 – y_1)^2  = sqrt (x_2 – x_1)^2 + left[ ( – x_2 – 1) – left( – x_1 – 1 right) right]^2  = sqrt 2(x_2 – x_1)^2 ,,,,,,,,, = sqrt 2(x_2 + x_1)^2 – 8x_2x_1  = sqrt 2.( – 4)^2 – 8.2  = 4.endarray)

Chọn: A.

 Đáp án D.

Phương trình hoành độ giao điểm: x3 + x – 2 = x – 1  x3 = 1  x = 1.

Vậy (C) và đường thẳng y = x – 1 chỉ có một giao điểm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số giao điểm của hai đồ thị hàm số y = 3(x^2) và y = (x^3) + (x^2) + x + 1 là:

Câu 1009 Thông hiểu

Số giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = 3x^2$ và $y = x^3 + x^2 + x + 1$ là:

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

– Bước 1: Lập phương trình hoành độ giao điểm .

– Bước 2: Khảo sát sự biến thiên của hàm số $hleft( x right) = fleft( x right) – gleft( x right)$ trên TXĐ.

+ Tính $h’left( x right)$, giải phương trình $h’left( x right) = 0$ tìm những nghiệm và những điểm $h’left( x right)$ không xác lập.

+ Xét dấu $h’left( x right)$ và lập bảng biến thiên.

– Bước 3: Kết luận số giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = fleft( x right)$ và $y = gleft( x right)$.

+ Số giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = fleft( x right)$ và $y = gleft( x right)$ là số giao điểm của đồ thị hàm số $hleft( x right)$ với trục hoành (đường thẳng $y = 0$)

Phương pháp giải những bài toán tương giao đồ thị — Xem rõ ràng

Số giao điểm của đồ thị hàm số y = (x^3) – 2(x^2) + x – 1 và đường thẳng y = 1 – 2x là:

Câu 1004 Thông hiểu

Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 – 2x^2 + x – 1$ và đường thẳng $y = 1 – 2x$ là:

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

– Xét phương trình hoành độ giao điểm của $d$ và $left( C right)$.

– Nêu quan hệ giữa số nghiệm của phương trình và số giao điểm của $d$ và $left( C right)$.

– Giải phương trình tìm nghiệm và kết luận.

Phương pháp giải những bài toán tương giao đồ thị — Xem rõ ràng

Share Link Tải Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Gọi #là #số #giao #điểm #của #hai #đồ #thị #mũ #trừ #bình #và #bình #Công #tìm

4456

Clip Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Gọi B là số giao điểm của hai đồ thị y = x mũ 3 trừ x bình 1 và y = x bình Công 1 tìm B 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Gọi #là #số #giao #điểm #của #hai #đồ #thị #mũ #trừ #bình #và #bình #Công #tìm