Thủ Thuật Hướng dẫn Giáo phẩm nghĩa là gì Đầy đủ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Giáo phẩm nghĩa là gì Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-25 10:28:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giáo phẩm nghĩa là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-25 10:28:03 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

This site uses cookies. By continuing, you agree to their use. Learn more, including how to control cookies.

Bảo mật & Cookie
Share this:
Có liên quan

Đã hiểu!Quảng cáo

LTCG (30.01.2012)

Hỏi:xin cha lý giải:

I- Trách nhiệm và quyền hạn của Đức Thánh Cha, Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục chính tòa, Giám mục Phó và Giám mụcphụ tá.

II- Thế nào là những cuộc thăm viếng mục vu của những Giám mục?

=======================================================

Trả lời:

I- Hàng Giáo Phẩm:

Nói đến Hàng Giáo Phẩm (Hierachy) trong Giáo Hội Công Giáo là nói tới vai trò và trách nhiệm của Đức Thánh Cha, những Hồng Y , những Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục và Phó tế trong Giáo Hội.

Có hai tiêu chuẩn để nhận rõ vai trò và trách nhiệm của Hàng Giáo Phẩm như sau:

1- Trước hết là tiêu chuẩn chức thánh (Holy Orders)-Với tiêu chuẩn này, Hàng Giáo Phẩm gồm có những Giám Mục, Linh mục và Phó Tế. Trong trật tự này, thì chức Giám Mục là chức thánh cao nhất trong Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo Đông Phương (Eastern Ỏrthodox Churches) chức Phó Tế là chức thấp nhất. Các Hồng Y và chính Đức Thánh Cha cũng chỉ có chức Giám Mục mà thôi tuy nhiên với quyền hạn và trách nhiệm to nhiều hơn nữa mọi Giám mục khác. Giám mục, linh mục và Phó tế thuộc hàng giáo sĩ (clergy) nhưng chỉ có Giám mục và Linh mục thuộc hàng Tư Tế (sacerdos) để dâng Thánh Lễ Tạ Ơn (Eucharist) mà thôi (x.Lumen Gentium số 28). Đây là hàng Giáo Phẩm xét theo Lever chức thánh được lãnh nhận hợp pháp và thành sự ( validly and licitly ) trong Giáo Hội. Thành sự và hợp pháp nghĩa là chỉ có Giám mục đã được chịu chức hợp pháp và thành sự mới hoàn toàn hoàn toàn có thể truyền chức hợp pháp và thành sự cho những phó tế, linh mục thuộc quyền mình và truyền chức Giám mục, linh mục hay phó cho những người dân dân khác khi được yêu cầu. Nhưng muốn truyền chức Giám mục hợp pháp (licitly) cho ai thì phải có phép của Đức Thánh Cha chọn linh mục nào đó lên hàng Giám mục. Nếu không hề phép hay ủy nhiệm thư của Đức Giáo Hoàng thì việc truyền chức là phạm pháp ( illicitly) tuy nhiên vẫn thành sự (validly). Trong trường hợp này, thì người truyền chức và người chịu chức đều tức khắc bị vạ tuyệt thông tiền kết. (x. Giáo luật số1382)

2- Tiêu chuẩn thứ hai là quyền tài phán (Jurisdiction):với quyền tối cao này, đứng đầu Hàng Giáo Phẩm là Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô trong thiên chức lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ với việc cộng tác, hiệp thông và vâng phục trọn vẹn của Giám mục Đoàn (College of Bishops) trực thuộc. (x. giáo luật số 331). Thi hành quyền tài phán tối cao này, Đức Thánh Cha chỉ định, thuyên chuyển hay chế tài những giám mục trong toàn Giáo Hội thuộc quyền quản trị và vận hành của ngài trong trách nhiệm coi sóc những Giáo Hội địa phương ( Local Churches) tức những Giáo phận ( Diceses) ở những vương quốc trên toàn toàn thế giới, hay đảm trách những việc làm quan trọng trong Giáo Triều Rôma ( Roman Curia). Như thế, những Giám mục trong toàn Giáo Hội chỉ trực tiếp phụ trách trước Đức Thánh Cha mà thôi.

Trên hết, Đức Thánh Cha, vị Đại Diện duy nhất ( Vicar) của Chúa Kitô trên trần thế, không những có trách nhiệm lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ mà còn tồn tại quyền công bố với ơn bất khả ngộ những tín điều (dogmas) và những giáo huấn về luân lý ( morals) buộc mọi tín hữu trong Giáo Hội phải tin và thi hành cho được rỗi linh hồn.

II- Trách nhiệm và quyền hạn của những vị trong hàng Giáo Phẩm:

Giám mục là những người dân dân kế vị những Thánh Tông Đồ trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, dạy dỗ chân lý đức tin, thánh hóa và quản trị và vận hành đoàn chiên được trao phó cho mình. Giám mục phải do chính Đức Thánh Cha chỉ định, thuyên chuyển và chế tài. Nghĩa là mọi Giám mục đều trực tiếp phụ trách với Đức Thánh Cha như đã nói ở trên.

Với chức thánh cao nhất này, những giám mục được chia sẻ trọn vẹn Chức Linh Mục đời của Chúa Kitô ( cf. LG số 26) trong lúc linh mục chỉ được chia sẻ một phần Chức Linh Mục tối cao này. Nhưng cũng hiệp nhất với Giám mục trong tước vị tư tế ( cf .LG, số. 28)

Về trách nhiệm và quyền hạn thì Giám mục được phân loại thành Giám mục Giáo phận hay chính tòa, Giám mục hiệu tòa, Giám mục phó và Giám mục phụ tá.

Từ hàng ngũ Giám mục và Linh mục ( xuất sắc) Đức Thánh Cha chọn những Hồng Y ( Cardinals) để thi hành hai nhiêm vụ quan trong sau này:

1- Làm cố vấn cho Đức Thánh Cha trong việc quản trị và vận hành Giáo Hội hoàn vũ.

2- Chỉ có những Hồng Y dưới 80 tuổi mới được đi bầu Giáo Hoàng mới, sau khi Đức Thánh Cha đương kim qua đời. Các Hồng Y vào Mật Hội (Conclave) để bầu tân Giáo Hoàng thì ai cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể được bầu vào chức vụ tối cao này. Nghĩa là những ngài vừa là cử tri (elector) vừa là ứng viên hoàn toàn hoàn toàn có thể được bầu, nhưng không ra ứng cử ( potential candidates). Hồng Y là tước hiệu ( Title) chứ không phải là chức thánh. Nếu Tân Giáo Hoàng được bầu mà không hề chức Giám Mục thì Hồng Y Niên Trưởng phải truyền chức Giám Mục cho ngài trước lúc đăng quang ( cf. giáo luật số 355& 1) Nhưng cho tới nay, việc này trước đó trước đó chưa từng xẩy ra vì những Hồng Y không hề chức Giám mục ( tức những Linh mục được phong tước Hồng Y, một truyền thống cuội nguồn cuội nguồn vẫn vẫn vẫn đang còn cho tới nay) thì thường được tấn phong Giám mục sau khi được phong tước Hồng Y. ( Giáo luật số 351 & 1)

Hồng Y họp lại thành Hồng Y Đoàn (College of Cardinals) do một vị làm niên trưởng (Dean). Các Hồng Y cũng chỉ phụ trách trước Đức Thánh Cha mà thôi. Các ngài thường được cử giữ những chức vụ quan trọng, như đứng đầu những Bộ hay cơ quan trọng yếu trong Giáo Triều Rôma , như Bộ Giáo Lý Đức Tin, Bộ Truyền Giáo, Bộ Giám Mục, Bộ Tu Sĩ. Các Hồng Y ở ngoài Giáo Triều, thì thường là những Tổng Giám Mục đang coi sóc những Tổng Giáo Phận lớn trên toàn toàn thế giới như Milan, Paris, Manilla, Tp Tp New York, Washington, Los Angeles, Houston, Sydney, Hà nội, Saigon Nhưng khi tới 75 tuổi, thì những Hồng Y đang giữ những trọng trách trong hay ngoài Giáo Triều Rôma đều phải xin từ chức. (x giáo luật số 354)

a-Tổng Giám Mục(Archbishops) cũng là Giám mục được chỉ định đứng đầu một Giáo Tỉnh hay Tổng Giáo Phận ( Archdiocese). Ngài cũng là Giám mục chính tòa ( Ordinary) của Giáo Phận mình như những Giám mục Giáo Phận khác. Việt Nam có 3 Tổng Giáo Phận là Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô, Huế và Saigon. Tổng Giáo Phận hay Giáo Tỉnh ( Ecclesial Province) gồm có một số trong những trong những giáo phận trực thuộc, gọi là những Địa phận hạt ( Suffragan Dioceses). Nhưng Tổng Giáo mục không hề quyền nào trên những Giám mục trong Giáo Tỉnh của tớ, mà chỉ có trách nhiệm canh chừng để đứctin và kỷ luật Giáo Hội được tuân thủ chu đáo, và thông báo cho Đức Thánh Cha về những sai trái hay lạm dụng nếu có,. Ngoài ra, Tổng Giám Mục hoàn toàn hoàn toàn có thể chỉ định giám quản cho một giáo phận thuộc Giáo Tỉnh của tớ đang trống tòa, vì giám mục chính tòa qua đời mà chưa tồn tại người lên thay. ( x.giáo luật số 436 &1,2). Sau nữa, Tổng Giám Mục được phép cử hành nghi lễ đại trào ( Pontifical Mass) với mũ ( mitre) gậy ( crosier) và dây Pallium trong những Thánh đường ở những giáo phận thuộc Giáo tỉnh của tớ. Nhưng khi ra ngoài giáo tỉnh, thì Tổng Giám Mục không được cử hành lễ đại trào với mũ, gậy và đeo dây Pallium ở địa phận khác.

b-Giám mục Giáo Phậnhay chính tòa (Diocesan Bishop or Ordinary) là Giám Mục được chỉ định để coi sóc một Địa phận (Diocese) tức là Chủ chăn của một Giáo hội địa phương (local church) hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha là Chủ chăn và là Thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ (Universal Church)

c-Giám Mục hiệu tòa(titular bishop) là giám mục không hề trách nhiệm chính thức coi sóc một Địa phận nào.

d-Giám mục Phó(Coadjutor) là Giám mục có quyền kế vị (lên thay thế) Giám mục chính tòa khi vị này từ chức về hưu hay bất thần qua đời.

e-Giám mục Phụ tá(Auxiliary bishop) là Giám mục được chỉ định để phụ giúp Giám mục chính tòa trong việc điều hành quản lý quản trị và vận hành giáo phận. Giám mục phụ tá không hề quyền kế vị khi giám mục giáo phận từ chức hay qua đời. (giáo luật số 375-410)

Như thế, Giám mục, tuy chức thánh bằng nhau, những quyền hạn và trách nhiệm rất rất khác nhau từ trên xuống dưới như nói ở trên.

f-Linh mục;là công sự viên đắc lực của Giám mục trong thiên chức rao giảng, dạy dỗ chân lý và coi sóc giáo dân được trao phó cho mình. Linh mục tùy thuộc hoàn toàn Giám mục của tớ để thi hành mọi sứ vụ linh mục và mục vụ ( priestly and pastoral ministries). Nghiã là nếu không hề phép (năng quyền = faculties) của Giám mục, thì không linh mục nào được thi hành trách nhiệm mục vụ của tớ, dù có chức linh mục. Đó là trường hợp những linh mục bị tạm ngưng thi hành tác vụ, hay còn quen gọi là bị treo chén ( Suspension of faculties)

g-Phó tế: được truyền chức để phụ giúp Linh mục trong những thánh vụ như công bố và chia sẻ lời Chúa ( Phúc Âm) phụ giúp Bàn thánh, chứng hôn, cử hành nghi thức an táng và rửa tội cho trẻ emtheo yêu cầu của cha xứ.

III-Trách nhiệm mục vụ của Giám mục giáo phận:

Do thánh chức và năng quyền (order &competence) được lãnh nhận, những giám mục giáo phận hay chính tòa có trách nhiệm dạy dỗ, thánh hóa và quản trị và vận hành một Giáo Phân (Địa Phận=Diocese) được trao phó cho mình. Trong trách nhiệm giảng dạy chân lý, Giám mục phải giảng dạy đúng giáo lý tinh tuyền của Giáo Hội- chứ không phải giáo lý của riêng mình- trong tinh thần vâng phục và hiệp thông trọn vẹn với Giám mục Rôma, tức Đức Thánh Cha là Thủ lãnh Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.

Trong trách nhiệm giảng dạy này những Giám mục phải nỗ lực rất là để những công cuộc rao giảng Phúc Âm và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tông đồ được những tín hữu nhiệt liệt nâng đỡ và cổ võ luôn luôn lo ngại cho những Kitô hữu thấu hiểu và sống sâu xa hơn mầu nhiệm Phục Sinh thế nào để, nhờ bí tích Thánh Thể, họ tạo thành một Thân Thể link rất ngặt nghèo trong tình bác ái duy nhất của Chúa Kitô( x.Sắc Lênh về Nhiệm vụ của những Giám Mục, số 6, 14).

Trong trách nhiệm mục vụ, Giám mục Giáo Phận phải mở những cuộc thăm viếng mục vụ, còn gọi là kinh lược (Pastoral visitations) để viếng thăm những giáo xứ trong toàn Địa Phận của tớ để thăm và cử hành những bí tích, nhất là bí tích thêm sức, cho giáo dân được trao phó cho mình coi sóc. Nếu vì nguyên do gì không thể đích thân đi kinh lược được, thì giám mục chính tòa hoàn toàn hoàn toàn có thể ủy thác cho giám mục phó hay giám mục phụ tá thao tác này (nếu có những vị này trong giáo phận) (giáo luật số.396). Như thế nghĩa là chỉ trong giáo phận của tớ, giám mục chính tòa mới có trách nhiệm thăm viếng mục vụ mà thôi. Ngoài phạm vi giáo phận, Giám mục không hề trách nhiệm mục vụ nào riêng với đoàn chiên không thuộc quyền coi sóc của tớ.

Nói rõ hơn, trong Giáo Hội, cụm từ thăm viếng mục vụ chỉ được sử dụng đúng nghĩa, để chỉ những công vịệc thăm viếng giáo dân mà một giám mục phải làm vì bổn phận và theo giáo luật (x giáo luật số 396 & 1) Ngay cả việc cử hành những nghi lễ giáo chủ hay đại trào (Pontifical Mass) với khá khá đầy đủ đủ phẩm phục giáo chủ gồm mũ (mitre) và gậy (crozier), giám mục cũng chỉ được phép cử hành trong phạm vi giáo phận của tớ mà thôi. Khi thoát khỏi giáo phận, nếu muốn cử hành nghi lễ này ở nơi thuộc giáo phận khác, thì giám mục khách cũng phải có sự đồng ý trước, tức là phải xin phép giám mục bản quyền địa phương (local ordinary giáo luật số 390). Trừ Tổng Giám mục (Archbishop), thì được phép cử hành nghi lễ đại trào và đeo dây Pallium trong bất kể thánh đường nào thuộc phạm vi Tổng Giáo Phận, hay Giáo Tỉnh thuộc quyền như đã nói ở trên.( giáo luật số 437 &2)). Hồng Y thì được quyền cử hành nghi lễ đại trào ở bất kể nơi nào trong toàn Giáo Hội.

Như vậy, không thể gọi bất kể cuộc viếng thăm nào của một giám mục ở ngoài phạm vi địa phận của mìnhlà thăm viếng mục vụ được, vì không hề giám mục nào có trách nhiệm này theo giáo luật.

Chỉ riêng một mình Đức Thánh Cha, với tư cách là Chủ Chăn của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, thì đi đến bất kể nơi nào trên toàn toàn thế giới có giáo dân công giáo, ngài cũng đến vì tiềm năng thăm viếng mục vụ dành riêng cho đoàn chiên thuộc quyền chăn dắt tối cao của tớ. Trái lại, những giám mục, dù đến thăm một công đoàn, hay giáo xứ có giáo dân từng thuộc đoàn chiên cũ của tớ ở địa phận nhà, thì cuộc viếng thăm này cũng chỉ có tinh chất thành viên thân hữu (private visitation) mà thôi, chứ không hề tiềm năng mục vụ nào cả, vì những giáo dân đó nay đang thuộc quyền mục vụ của giám mục địa phương rồi. Cụ thể, những giáo dân thuộc nhiều địa phận cũ ở Việt Nam nay đang sinh sống và làm việc và thao tác ở Hoa Kỳ thì đều thuộc quyền mục vụ của Giám mục địa phương nơi họ đang sống đạo chung với giáo dân địa phương , nên chỉ có thể hoàn toàn có thể phải vâng phục Đấng bản quyền địa phương này mà thôi. Do đó, phải tuân theo mọi qui luật về phụng vụ ở địa phận mình trực thuộc. Nghĩa là không thể nói tôi là tín hữu Việt Nam nên chỉ có thể hoàn toàn có thể theo luật phụng vụ bên Việt Nam về những ngày lễ buộc, hay Tết dân tộc bản địa bản địa. Nếu muốn cử hành lễ riêng trong lần Tết Việt Nam, thì phải xin phép giáo quyền địa phương, chứ không được tự tiện vận dụng luật phụng vụ bên Việt Nam về những ngày Tết dân tộc bản địa bản địa ở bất kể vương quốc nào bên phía ngoài Việt Nam được.

Vậy xin lưu ý kỹ những điều trên đây, để không lẫn lộn khi sử dụng những cụm từ chỉ tước vị hay nhiêm vụ thực sự của những giám mục trong Giáo Hội. Nghĩa là tránh việc gọi giám mục phụ tá là giám mục phó hay ngược lại, cũng như không thể dùng cụm từ thăm viếngmục vụ cho bất kể cuộc viếng thăm nào của những giám mục từ địa phận này đến địa phương khác.

Ngay cả riêng với những linh mục, thì trách nhiệm mục vụ và sứ vụ linh mục (pastoral duties and priestly ministries) cũng chỉ được thi hành hợp pháp trong phạm vi giáo phận của tớ, nơi linh mục đã lãnh nhận năng quyền (faculty) từ giám mục của tớ mà thôi. Khi thoát khỏi địa phận, nếu muốn thi hành sứ vụ linh mục ở đâu trong thuở nào gian lâu dài sau một tháng, thì linh mục phải xin năng quyền ấy nơi giáo quyền địa phương. (Có nhiều nơi đòi phải xin sau một hay hai tuần lễ tạm trú, hoặc xuất trình chứng tỏ thư là linh mục đang sẵn có năng quyền ở địa phận khác, muốn xin đồng tế trong một nhà thời thánh ngoài địa phận mình). Nghĩa là không linh mục nào được đến cử hành thánh lễ, và ban những bí tích ở địa phương khác mà không hề phép của Đấng bản quyền thường trực. Nhưng trong trường hợp nguy tử, thì mọi linh mục đều được phép rửa tội, xức dầu và giải tội ở bất kể nơi nào có nhu yếu này trong lúc mình đang xuất hiện ở đó (giáo luật số.976)

Đó là những điều giáo dân nên phải ghi nhận để hiểu về vai trò và trách nhiệm của Hàng Giáo Phẩm trong Giáo Hội Công Giáo.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Quảng cáo

Share this:

Có liên quan

  Hào Nhoáng Lễ Nghi Và Tủi Nhục Của GHCGVN Tại Đất Mẹ Hiển Linh La Vang
  07.01.2011
  Trong “Bình Luận”
  TGP Huế: Thái độ của Tòa TGM Huế riêng với những linh mục vi phạm Giáo luật để tham gia chính trị trong cơ quan ban ngành thường trực CS ra làm thế nào?
  13.05.2011
  Trong “Bình Luận”
  Những ngôi sao 5 cánh 5 cánh lạ nơi Cung Thánh ở TGP Huế
  08.01.2012
  Trong “Bình Luận”

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Giáo phẩm nghĩa là gì miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giáo phẩm nghĩa là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Giáo phẩm nghĩa là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Giáo phẩm nghĩa là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giáo phẩm nghĩa là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Giáo #phẩm #nghĩa #là #gì

4216

Video Giáo phẩm nghĩa là gì Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giáo phẩm nghĩa là gì Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Giáo phẩm nghĩa là gì Đầy đủ miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Giáo phẩm nghĩa là gì Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Giáo phẩm nghĩa là gì Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giáo phẩm nghĩa là gì Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giáo #phẩm #nghĩa #là #gì #Đầy #đủ