Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Mới nhất được Update vào lúc : 2022-07-03 16:20:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) được Update vào lúc : 2022-07-03 16:20:05 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

 1/Kiến thức : Nhận viết được những kháo niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê : hàng cộ,

 2/Kĩ năng : Đọc được những số liệu của một bảng thống kê Phân tích được số liệu thống kê của một bảng số liệu( dạng đơn thuần và giản dị )

 2/Thái độ : Thích thú học toán

II-CHUẨN BỊ :

 1/Giáo viên : SGK , SGV Các bảng thống kê số liệu trong bài , bảng phụ

 2/Học sinh : VBT , SGK

III-HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

 1/Khởi động : 2 Hát bài hát

 2/Kiểm tra bài cũ : GV nêu bài tập những bạn Hà, Hải, Quân, Hùng, Toàn có khối lượng theo thứ tự là : 32 kg, 29 kg, 35 kg, 33kg, 27kg. Hãy vấn đáp những vướng mắc sau : _ Hà,Toàn, Quân khối lượng bao nhiêu ? Ai nặng nhất ? Ai nhẹ nhất ? sắp sếp theo thứ tự cân mặng từ cao đến thấp ?

 _HS vấn đáp và nhận xét . _GV nhận xét

Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Toán Lớp 3 – Tuần 26 – Bài: Làm quen với thống kê số liệu (Tiếp theo)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

MÔN : TOÁN TUẦN 26

BÀI : LÀM QUEN VỚI THỐNG KÊ SỐ LIỆU “TT”

NGÀY THỰC HIỆN :

I-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1/Kiến thức : Nhận viết được những kháo niệm cơ bản của bảng số liệu thống kê : hàng cộ,

2/Kĩ năng : Đọc được những số liệu của một bảng thống kê Phân tích được số liệu thống kê của một bảng số liệu( dạng đơn thuần và giản dị )

2/Thái độ : Thích thú học toán

II-CHUẨN BỊ :

1/Giáo viên : SGK , SGV Các bảng thống kê số liệu trong bài , bảng phụ

2/Học sinh : VBT , SGK

III-HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

1/Khởi động : 2’ Hát bài hát

2/Kiểm tra bài cũ : GV nêu bài tập những bạn Hà, Hải, Quân, Hùng, Toàn có khối lượng theo thứ tự là : 32 kg, 29 kg, 35 kg, 33kg, 27kg. Hãy vấn đáp những vướng mắc sau : _ Hà,Toàn, Quân khối lượng bao nhiêu ? Ai nặng nhất ? Ai nhẹ nhất ? sắp sếp theo thứ tự cân mặng từ cao đến thấp ?

_HS vấn đáp và nhận xét . _GV nhận xét

3/Bài mới :

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA T

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

ĐDDH

*Giới thiệu bài

-Bài học ngày ngày hôm nay toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ tiếp tục làm quen với số liệu thống kê

– Nghe gv trình làng

10’

*Hoạt động 1 : Làm quen với bảng thống kê số liệu :

a. Hình thành bảng số liệu :

– Gv yêu cầu hs quan sát bảng số trong phần bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong SGK : Bảng số liệu có những nội dung gì ?

– Bảng số liệu đưa ra tên những mái ấm mái ấm gia đình và số lượng tương ứng của mỗi mái ấm mái ấm gia đình

Tranh

Sgk

– Bảng trên là bảng thống kê về số con của những mái ấm mái ấm gia đình

– Bảng này còn tồn tại mấy cột , mấy hàng ?

– Có 4 cột , 2 hàng

– Hàng thứ 1 của bảng cho biết thêm thêm thêm thêm điều gì ?

– Hàng thứ nhất trong bảng ghi tên những mái ấm mái ấm gia đình

– Hàng thứ hai của bảng cho biết thêm thêm thêm thêm điều gì ?

– Hàng thứ hai ghi số con của những mái ấm mái ấm gia đình mang tên trong hàng thứ nhất

Gv trình làng : đấy là bảng thống kê số con của 3 mái ấm mái ấm gia đình . Bảng này gồm 4 cột và 2 hàng . hàng thứ nhất nêu tên của những mái ấm mái ấm gia đình được thống kê , hàng thứ hai nêu số con của những mái ấm mái ấm gia đình mang tên trong hàng thứ nhất

b. Đọc bảng số liệu :

– Bảng thống kê sốcon của mấy mái ấm mái ấm gia đình ?

-Bảng thống kê số con của ba mái ấm mái ấm gia đình , đó là mái ấm mái ấm gia đình cô Mai, cô Lan , cô hồng

BP

-Gia đình cô Mai có mấy người con ?

-Có 1 con

– Gia đình cô Lan có mấy người con ?

-1 người con

– Gia đình cô HoÀng có mấy người con ?

-Có 2 người con

– Gia đình nào có ít con nhất ?

– Gia đình cô Lan có ít con nhất

– những mái ấm mái ấm gia đình nào có số con bằng nhau ?

– Gia đình cô Hồng và cô Mai có số con bằng nhau ( 2 con )

25’

HOẠT ĐỘNG 2 : Luyện tập , thực hành thực tiễn thực tiễn

Bài 1 :

– GV yêu cầu Hs đọc bảng số liệu của BT

– HS đọc

SGK

– Bảng số liệu có mấy cột và mấy hàng ?

– Có 5 cột và 2 hàng

-Hãy nêu nội dung của từng hàng trong bảng ?

– HS nêu

-Yêu cầu hs đọc từng vướng mắc của bài

– HS đọc thầm

-GV ghi từng vướng mắc trước lớp cho hs vấn đáp

– HS vấn đáp

Sgk

– GV nhận xét từng câu vấn đáp

-Hãyxếp những lớp theo số hs giỏi từ thấp đến cao

– HS nêu : 3B, 3 D , 3 A , 3 C

– Cả bốn lớp có bao nhiêu hs giỏi ?

– 71 hs giỏi

Bài 2 : – Bảng số liệu trong bài thống kê về nội dung gì ?

– HS vấn đáp

Sgk

Bp

– Bt yêu cầu toàn bộ toàn bộ chúng ta làm điều gì ?

-Dựa vào bảng số liệu để vấn đáp .

– yêu cầu 2 hs ngồi trao đổi , làm bài và vấn đáp vướng mắc của GV

– hs thao tác

a. Lớp nào trồng được nhiều cây ? lớp nào trồng đượcít cây ?

-Lớp 3A trồng được nhiều cây , lớp 3 B trồng được ít cây .

– hãy nêu tên những lơ1p theo thứ tự số cây trồng được từ ít đến nhiều ?

– lớp 3B, 3D, 3A, 3C

b.Hai lớp 3A và 3C trồng được toàn bộ ? cây

-85 cây

– cả bốn lớp trồng được toàn bộ bao nhiêu cây ?

-138 cây

c.lớp3D trồng được thấp hơn lớp 3A bao nhiêu cây

12 cây

– lớp 3D trồng được nhiều hơn nữa thế nữa lớp 3B bao nhiêu cây ?

3cây

– Gv nhận xét

Bài 3 : – Yêu cầu hs đọc bảng thống kê

– hs đọc

Sgk

-Bảng số liệu cho biết thêm thêm thêm thêm điều gì ?

– Bảng cho biết thêm thêm thêm thêm số mét vải của một shop đãbán được trong 3tháng thời gian đầu xuân mới

– Của hàng có mấy loại vải ?

-Có 2 loại vải , đó là loại vài trắng và vải hoa

-Tháng 2 cửa hàngbán bao nhiêu mét vải mỗi loại ?

– bán được 1040 m vải trắng và 1140 m vải hoa

-trong tháng 3 , vải hoa bán được bao nhiêu mét ?

– trong tháng 3 , vải hoa bán được nhiều hơn nữa thế nữa vải trắng là 100 m

– Em làm thế nào để tìm tìm kiếm được 100 m ?

-Hs vấn đáp

-Mỡi shop bán được bao nhiêu m vải hoa?

-Hs vấn đáp

-trong ba tháng thời gian đầu xuân mới , shop bán được bao nhiêu m vải toàn bộ ?

-Hs thực thi phép cộng

4/Củng cố : Nhận xét tiết học

5/Dặn dò : Bài nhà : làm bài tập rèn luyện thêm

Chuẩn bị : Luyện tập

+Các ghi nhận- lưu ý :

KẾ HOẠCH BÀI HỌC

TUẦN 26

MÔN : TOÁN

TIẾT 129

BÀI : LUYỆN TẬP

NGÀY DẠY : 17 /3/2005

–{—

I . MỤC TIÊU :

Rèn kỹ năng đọc , phân tích , xử lí số liệu của một dãy số và bảng số liệu

II. CHUẨN BỊ :

Bảng phụ , SGK

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA T

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

ĐD

3’

HOẠT ĐỘNG 1 : Bài cũ

– Gv kiểm tr aBt về nhà tiết 128

-4 hs lên bảng làm bài , mỗi hs làm 1 một bài

Bl

1’

HOẠT ĐỘNG 2 : Gíoi thiệu bài

– Gv nêu y/ c – Mđ

30’

HOẠT ĐỘNG 3 : Hướng dẫn rèn luyện

Bài 1

– yêu cầu hs đọc đề

-hs đọc

Sgk

– Bt yêu cầu toàn bộ toàn bộ chúng ta làm gì ?

-Bt yêu cầu toàn bộ toàn bộ chúng ta điền số liệu thích hợp vào bảng

– Các số liệu đã cho có nội dung gì ?

-những số liệu đã cho là số thóc mái ấm mái ấm gia đình chị Uùt thu hoạch được trong trong năm 2001, 2002, 2003

-Nêu số thóc gia đìnhchị Uùt thu hoạch được ở từngnăm

-Năm 2001, thu được 4200 kg , năm 2002 thu được 3500 kg , năm 2003 thu được 5400 kg

– Yêu cầu hs quan sát bảng số liệu và hỏi : ô thứ nhất ta điền số nào ? Vì sao ?

– hs vấn đáp

Sgk

-Hãy điền số thóc thu được của từng năm vào bảng .

1 hs lên bảng làm bài .

Hs làm trong sgk

Sgk

-Gv nhận xét

Bài 2 :

– yêu cầu hs đọc bảng số liệu

– hs đọc

Sgk

-Bảng thống kê nội dung gì ?

-Bảng thống kê cây bản Na trồng được trong 4 năm 2000 , 2001, 2002,2003

-Bản Na trồng mấy loại cây ?

2 loại cây ( cây thông , cây bàn g )

-Hãy nêu số cây thông trồng được của mỗi năm theo từng loại ?

– hs nêu

-Năm 2002 trồng được nhiều hơn nữa thế nữa năm 2000 bao nhiêu cây bạch đàn ?

– hs vấn đáp

– Gv nhận xét

Bài 3 :

– Gv cho hs đọc đề

-Hãy đọc số liệu

– hs đọc

Sgk

-GV cho hs tự làm trong sgk

– hs làm

-Gv nhận xét

Dãy số trên có 9 số

Số thứ tự trong dã y số là 60

Bài 4

-Bt yêu cầu toàn bộ toàn bộ chúng ta làm gì ?

– Bt yêu cầu toàn bộ toàn bộ chúng ta điền số thích hợp vào bảng

Sgk

– Bảng thống kê về nội dung gì ?

-Bảng thống kê số giải mà khối lớp 3 đã giành giải theo từng môn

-Có những môn tranh tài nào ?

-văn nghệ, kể chuyện , cờ vua

– Có những loại phần thưởng nào ?

– Giải nhất , giải nhì , giải ba cho từng tranh tài .

-Em hiểu thế nào là về cột văn nghệ trong bảng ?

-Hs tự tr ả lời

-Số giải quán quân được gi vào hàng thứmấy trong bảng ?

– hàng thứ hai

– số giải nhì được ghi vào hàng thứ mấy trong bảng ?

-hàng thứ ba

– Số giải ba được ghi vào bảng hàng thứ mấy ?

– Hàng thứ tư

– Khi ghi số giải , ngoài việc để ý quan tâm để ghi cho đúng hàng còn phải để ý quan tâm ghi cho đúng

– Ghi đúng cột và đúng hàng

– Gv cho hs làm bài

– hs làm

2’

HOẠT ĐỘNG 3 : Củng cố – dặn dò

gv nhận xét tiết học

Các ghi nhận- lưu ý :

Tài liệu đính kèm:

    BAI 128 TOAN.doc

Với giải bài tập Toán lớp 3 trang 136 Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) hay, rõ ràng giúp học viên thuận tiện và đơn thuần và giản dị xem và so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài tập môn Toán lớp 3. Mời những bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 3 Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Bài 1 trang 136 SGK Toán 3: Đây là bảng thống kê số học viên giỏi của những lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học viên giỏi

18

13

25

15

Dựa vào bảng trên hãy vấn đáp những vướng mắc sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học viên giỏi?

Lớp 3D có bao nhiêu học viên giỏi?

b) Lớp 3C có nhiều hơn nữa thế nữa lớp 3A bao nhiêu học viên giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học viên tinh luyện?

Lớp nào có ít học viên tinh luyện?

Lời giải

Quan sát bảng trên ta thấy:

Lớp 3A có 18 học viên giỏi.

Lớp 3B có 13 học viên giỏi.

Lớp 3C có 25 học viên giỏi.

Lớp 3D có 15 học viên giỏi.

a) Lớp 3B có 13 học viên giỏi. Lớp 3D có 15 học viên giỏi.

b) Lớp 3C có nhiều hơn nữa thế nữa lớp 3A số học viên giỏi là:

25 – 18 = 7 (học viên)

c) Lớp 3C có nhiều học viên tinh luyện (25 học viên). Lớp 3B có ít học viên tinh luyện (13 học viên)

Bài 2 trang 137 SGK Toán 3: Đây là bảng thống kê số cây trồng được của những lớp khối 3:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số cây

40

25

45

28

a) Nhìn vào bảng trên vấn đáp những vướng mắc sau:

Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được toàn bộ bao nhiêu cây?

c) Lớp 3D trồng được thấp hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn nữa thế nữa lớp 3B bao nhiêu cây?

Lời giải

Quan sát bảng thống kê, ta thấy:

+ Lớp 3A có 40 cây.

+ Lớp 3B có 25 cây.

+ Lớp 3C có 45 cây.

+ Lớp 3D có 28 cây.

a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất (45 cây).

Lớp 3B trồng được ít cây nhất (25 cây).

b) Lớp 3A và 3C trồng được số cây là:

40 + 45 = 85 (cây)

c) Lớp 3D trồng được thấp hơn lớp 3A 12 cây (40 – 28 = 12).

Lớp 3D nhiều hơn nữa thế nữa lớp 3B 3 cây (28 – 25 = 3).

Bài 3 trang 137 SGK Toán 3: Dưới đấy là bảng thống kê số mét vải của một shop đã bán được trong ba tháng thời gian đầu xuân mới:

            Tháng

 Vải

1

2

3

Trắng

1240m

1040m

1475m

Hoa

1875m

1140m

1575m

Nhìn vào bảng trên, hãy vấn đáp những vướng mắc sau:

a) Tháng 2 shop bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn nữa thế nữa vải trắng bao nhiêu mét?

c) Mỗi tháng shop đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?

Lời giải

a) Tháng 2 shop bán được 1040m vải trắng và 1140m vải hoa.

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn nữa thế nữa vải trắng số mét vải là:

1575 – 1475 = 100 (m)

c)

Tháng 1 shop bán được 1875 m vải hoa.

Tháng 2 shop bán được 1140m vải hoa.

Tháng 3 shop bán được 1575 m vải hoa.

Bài giảng Toán lớp 3 Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Reply
1
0
Chia sẻ

Share Link Tải Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Giáo #án #điện #tử #làm #quen #với #thống #kê #số #liệu #tiếp #theo

Related posts:

4148

Clip Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giáo án điện tử làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giáo #án #điện #tử #làm #quen #với #thống #kê #số #liệu #tiếp #theo #Mới #nhất