Thủ Thuật Hướng dẫn Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật Đầy đủ Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-05-18 01:40:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-18 01:40:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

§17. THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật, ta lấy chiều

A

/

dài nhân với chiều rộng rồi nhân với độ cao

(cùng một cty đo).

c

Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, ta có:

V = a X b X c

7b

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).

a

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP

1. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiểu rộng b, chiếu cao c:

a)

a = 5cm;

b = 4cm;

c = 9c.m.

b)

a = l,5m;

b = l,lm;

c = 0,5m

c)

a = — dm;

5

b = — dm;

3

c = — dm 4

Giải

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

a)

b)

c)

5x4x9 = 180 (cm3)

X 1,1 X 0,5 = 0,825 (m3) (dm3)

Đáp số: a) 180cm3; b) 0,825m3; c) ~jdm3

Tinh thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên.

Giải

Cách 1: Chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật:

+ Hình I có kích thước 8cm; 12cm; 5cm.

+ Hình II có kích thước (15 – 8)cm; 6cm và 5cm.

Thể tích hình I là:

X 12 X 5 = 480 (cm3)

Thể tích hình II:

7x6x5 = 210 (cm3)

Thể tích khối gỗ là:

480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3

Cách 2:

Xem hình khúc gỗ đã cho là mệt hình hộp chữ nhật có kích thước 15cm; 12cm và 5cm đã biết thành cắt đi một phần là một hình hộp chữ nhật có kích thước 6cm; 7cm và 5cm.

Thể tích khúc gỗ là:

Đáp số: 690cm3

(15 X 12 X 5) – (6 X 7 X 5) = 690 (cm3)

Tính thế’ tích của hòn dả nằm trong bẽ nước theo hỉnh dưới dây:

lữcm

10cm

chưa bỏ hòn đá vào bế nước

Giải

Thể tích phần nước khi chưa bỏ hòn đá là:

X 10 X 5 = 500 (cm3)

Sau khi bỏ hòn đá thì thể tích đá và nước trong bể là: 10 X 10 X 7 = 700 (cm3)

Thể tích hòn đá là: 700 – 500 = 200 (cm3)

Đáp sô”: 200cm3

Bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5 gồm những bài tập và đáp án của từng bài giúp những em học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể rèn luyện phong phú bài tập liên quan tới bài tập tính thể tích khối hộp chữ nhật, khi gặp bài này hoàn toàn hoàn toàn có thể giải được một cách nhanh gọn.

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5

 Chú ý- Xem lại kiến thức và kỹ năng và kỹ năng để vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật cho đúng
– Thể tích có cty là m3, dm3, cm3, mm3 … theo đề bài đưa ra. Quy đổi sang cùng 1 cty khi gặp bài cho nhiều cty đo rất rất khác nhau.

Bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5 trang 121 SGK
Bài 1 Trang 121 SGK Toán 5
: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và độ cao c:

Phương Pháp Giải:Công thức tính hình hộp chữ nhật vô cùng đơn thuần và giản dị: V = a x b x c (trong số đó: V là viết tắt của thể tích; a là chiều dài; b là chiều rộng; c là độ cao).=> Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều dài, chiều rộng và độ cao.

Giải:

Bài 2 Trang 121 SGK Toán 5: Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Phương Pháp Giải:– Bước 1: Chia khối gỗ đã cho thành những hình hộp chữ nhật nhỏ- Bước 2: Tính thể tích của từng hình hộp chữ nhật nhỏ theo công thức: V = a x b x c- Bước 3: Tính thể tích của khối gỗ bằng phương pháp lấy thể tích hai hình hộp chữ nhật nhỏ đem cộng vào với nhau.

Giải:

Cách 1:Tách khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A và B như hình dưới.Thể tích hình hộp chữ nhật A là:8 x (12 – 6) x 5 = 240 (cm3)Thể tích hình hộp chữ nhật B là:15 x 6 x 5 = 450 (cm3)Thể tích khối gỗ là:240 + 450 = 690 (cm3)Cách 2:Tách khối gỗ thành hai hình chữ nhật C và D như hình dưới:Thể tích hình hộp chữ nhật C là:12 x 8 x 5 = 480 (cm3)Thể tích hình hộp chữ nhật D là:(15 – 8) x 6 x 5 = 210 (cm3)Thể tích khối gỗ là:480 + 210 = 690 (cm3)Cách 3:Thể tích hình hộp chữ nhật H là:(15 – 8) x (12 – 6) x 5 = 210 (cm3)Thể tích của toàn bộ khối gỗ và hình hộp chữ nhật B là:15 x 12 x 5 = 900 (cm3)Thể tích khối gỗ là:900 – 210 = 690 (cm3)Đáp số: 690cm3.

Bài 3 Trang 121 SGK Toán 5: Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước.

Phương Pháp Giải:Với bài tập này, những em hoàn toàn hoàn toàn có thể giải theo 2 cách:* Cách 1:- Bước 1: Tính thể tích nước có trong bể nước bằng phương pháp sử dụng công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật = Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (riêng với bể nước có kích thước 10cm, 10cm, 5cm)- Bước 2: Tính thể tích của nước và hòn đá trong bể nước bằng phương pháp sử dụng công thức: Thể tích hình hộp chữ nhật = Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (riêng với bể nước có kích thước 10cm, 10cm, 7cm)- Bước 3: Tính thể tích của hòn đá bằng phương pháp lấy tổng thể tích của nước và hòn đá đem trừ đi thể tích của nước trong bể* Cách 2:- Đầu tiên, tính độ cao của mực nước dâng lên bằng phương pháp lấy độ cao của bể khi có toàn nước và hòn đá trong số đó đem trừ đi độ cao của bể khi chỉ có nước- Tiếp theo, tính thể tích nước dâng lên bằng phương pháp lấy chiều dài nhân với chiều rộng, rồi nhân tiếp với độ cao của mực nước dâng lên vừa tìm tìm kiếm được.

Đáp Án:

Cách 1:Thể tích nước trong bể là:10 x 10 x 5 = 500 (cm3)Tổng thể tích của nước và hòn đá là:10 x 10 x 7 = 700 (cm3)Thể tích của hòn đá là:700 – 500 = 200 (cm3)Cách 2:Chiều cao của mực nước dâng lên là:7 – 5 = 2 (cm)Thể tích nước dâng lên là:10 x 10 x 2 = 200 (cm3)=> Đó cũng đó đó là thể tích hòn đá.

Đáp số: 200 cm3

 Chú ýTham khảo bài Giải bài tập trang 212 SGK toán 5 để xem cách giải rõ ràng

Bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5 trong vở bài tập
Bài 1 trang 34 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải:Thể tích hình hộp chữ nhật (1):V= a x b x c = 6 x 4 x 5 = 120cm3Thể tích hình hộp chữ nhật (2):V = 2,5 x 1,8 x 1,1 = 4,95m3Thể tích hình hộp chữ nhật (3):

Bài 2 trang 35 VBT Toán 5 Tập 2: Tính rồi so sánh thể tích của hai hình hộp chữ nhật dưới đây:

Giải:Thể tích hình hộp chữ nhật (a) là :1,5 x 0,8 x 1 = 1,2 (m3)Thể tích hình hộp chữ nhật (b) là :1,5 x 0,8 x 1 = 1,2 (m3)Vậy thể tích hình hộp chữ nhật (a) bằng thể tích hình hộp chữ nhật (b)

Bài 3 trang 35 VBT Toán 5 Tập 2: Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Giải:Chia khối gỗ thành 2 hình hộp chữ nhật như hình vẽ.Thể tích hình hộp chữ nhật (1) là :(20 – 12) x 10 x 8 = 640 (cm3)Thể tích hình hộp chữ nhật (2) là :12 x 5 x 8 = 480 (cm3)Thể tích khối gỗ là :640 + 480 = 1120 (cm3)Đáp số : 1120cm3

Bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5 nâng cao, tương hỗ update

Bài 1: Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không hề nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của bể là 0,8m.a) Tính chiều rộng của bể nước.b) Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét?

Giải:

a) Thể tích nước đổ vào bể cũng đó đó là thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m, độ cao 0,8m.Số lít nước đổ vào bể là:120 x 20 = 2400 (lít nước)Đổi 2400 lít nước = 2,4 m3Diện tích đáy của bể nước là:2,4 : 0,8 = 3 (mét vuông)Chiều rộng của bể nước là:3 : 2 = 1,5 (m)b) Tỉ số của của mực nước tăng thêm so với mực nước đổ vào đợt 1 cũng bằng tỉ sô” thể tích nước tăng thêm so với thể tích nước đổ vào đợt 1.Thể tích nước đổ vào bể đợt 1:Vi = 20 x 120 = 2400 (l) = 2400dm3 = 2,4mĐộ cao của bể là: 0,8 + 0,4 = 1,2 (m).

Bài 2: Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2dm, chiều rộng 1dm và độ cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu đề – xi mét? (Giả thiết toàn bộ gạch ngập trong nước và chúng hút nước không đáng kể).

Giải:Áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật V = a.b.c và công thức tính thể tích hình lập phương V = a3.Tính thể tích nước trong thùng lúc đầu V1.Tính thể tích một viên gạch => thể tích của 25 viên gạch V2.Mực nước dâng cao hơn trước kia kia: h =Mực nước cách miệng thùng: 7 – (h + 4).Thể tích nước trong thùng lúc đầu:V1 = 7 x 7 x 4 = 196 (dm3)Thể tích một viên gạch:2.1 x 0,5 = 1 (dm3)Thể tích của 25 viên gạch:1 x 25 = 25 (dm3)
Bài 3: Tính thể tích của khối gỗ có dạng:
Giải:Thể tích hình hộp chữ nhật H là:(15 – 8) x (12 – 6) x 5 = 210 (cm3)Thể tích của toàn bộ khối gỗ và hình hộp chữ nhật B là:15 x 12 x 5 = 900 (cm3)Thể tích khối gỗ là:900 – 210 = 690 (cm3)Đáp số: 690cm3.

Bài 4: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và độ cao c:

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cmb) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5cmGiải :a, Thể tích hình hộp chữ nhật là:5 x 4 x 9 = 180 (cm3)b, Thể tích hình hộp chữ nhật là:1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 (cm3)

Bài 5: Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước.

Giải:
Cách 1: thể tích nước trong bể là:10 x 10 x 5 = 500 (cm3)Tổng thể tích của nước và hòn đá là:10 x 10 x 7 = 700 (cm3)Thể tích của hòn đá là:700 – 500 = 200 (cm3)Cách 2: độ cao của mực nước dâng lên là:7 – 5 = 2 (cm)Thể tích nước dâng lên là:10 x 10 x 2 = 200 (cm3)Đó cũng đó đó là thể tích hòn đáBên cạnh làm bài, những em nên so sánh, so sánh cách làm, kết quả để từ đó biết được phương pháp làm bài hiệu suất cao, sửa đổi những bài mà làm sai. Thông qua việc làm bài tập thường xuyên này, những em sẽ tự tin đoạt được mọi bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật.

Luyện tập làm bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5 và so sánh đáp án bài làm sẽ tương hỗ những em học viên lớp 5 biết được cách làm của tớ đúng chưa, củng cố kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về hình hộp chữ nhật trong Toán lớp 5, đồng thời học giỏi Toán hơn.

Giải Toán lớp 5 trang 72 Luyện tập, bài tập 1, 2, 3, 4 Giải toán lớp 5 Bài 1, 2, 3 trang 141 SGK- Quãng đường Giải Toán lớp 5 trang 91, 92 – Hình thang Giải toán lớp 5 trang 72 rèn luyện chung, bài tập 1, 2, 3, 4 Giải bài tập trang 12, 13 SGK toán 5 Bài tập ôn ở trong nhà môn Toán lớp 5

Reply
5
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Giải #bài #tập #tích #hình #hộp #chữ #nhật

Related posts:

4619

Video Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải bài tập the tích hình hộp chữ nhật Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #bài #tập #tích #hình #hộp #chữ #nhật #Đầy #đủ