Thủ Thuật về Giá trị trả về là gì Mới nhất Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Giá trị trả về là gì Mới nhất được Update vào lúc : 2022-02-08 08:52:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Giá trị trả về là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giá trị trả về là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-08 08:52:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mô tả

Mỗi hàm trong số những hàm này, được gọi chung là các hàm IS, kiểm tra giá trị đã xác định và trả về TRUE hoặc FALSE tùy thuộc vào kết quả. Ví dụ, hàm ISBLANK trả về giá trị lô-gic TRUE nếu đối số giá trị là tham chiếu tới một ô trống, nếu không nó trả về FALSE.

Nội dung chính

  Chú thích

  Bạn có thể dùng hàm IS để lấy thông tin về một giá trị trước khi thực hiện một tính toán hoặc một hành động khác với giá trị đó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm ISERROR kết hợp.. với hàm IF để thực hiện một hành động khác nếu có lỗi xảy ra:

  =

  IF(

  ISERROR(A1), “Đã xảy ra lỗi.”, A1 * 2)

  Công thức này kiểm tra xem có tồn tại điều kiện lỗi trong ô A1 hay là không. Nếu có, hàm IF trả về thông báo “Đã xảy ra lỗi”. Nếu không có lỗi nào, hàm IF thực hiện phép.. tính A1*2.

  Cú pháp

  ISBLANK(value)

  ISERR(value)

  ISERROR(value)

  ISLOGICAL(value)

  ISNA(value)

  ISNONTEXT(value)

  ISNUMBER(value)

  ISREF(value)

  ISTEXT(value)

  Cú pháp.. của hàm IS có các tham đối sau này:

   ValueBắt buộc. Giá trị mà bạn muốn kiểm tra. Đối số giá trị có thể là trống (ô trống), lỗi, giá trị lô-gic, văn bản, số, giá trị tham chiếu hoặc tên tham chiếu tới bất kỳ giá trị nào trong những giá trị này.

  Hàm

  Trả về TRUE nếu

  ISBLANK

  Giá trị tham chiếu tới một ô trống.

  ISERR

  Giá trị tham chiếu tới một giá trị lỗi ngoại trừ #N/A.

  ISERROR

  Giá trị tham chiếu tới bất kỳ giá trị lỗi nào (#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!).

  ISLOGICAL

  Giá trị tham chiếu tới một giá trị lô-gic.

  ISNA

  Giá trị tham chiếu tới giá trị lỗi #N/A (giá trị không sẵn có).

  ISNONTEXT

  Giá trị tham chiếu tới một mục không phải là văn bản. (Lưu ý rằng hàm này trả về TRUE nếu giá trị tham chiếu tới một ô trống).

  ISNUMBER

  Giá trị tham chiếu tới một số.

  ISREF

  Giá trị tham chiếu tới một tham chiếu.

  ISTEXT

  Giá trị tham chiếu tới một văn bản.

  Chú thích

   Các đối số giá trị của hàm IS không được chuyển đổi. Bất kỳ giá trị số nào đặt trong dấu ngoặc kép.. cũng sẽ được coi là văn bản. Ví dụ, trong hầu hết các hàm khác trong đó bắt buộc phải có số, thì giá trị văn bản “19” được chuyển thành số 19. Tuy nhiên, trong công thức ISNUMBER(“19”), “19” không được chuyển đổi từ giá trị văn bản sang giá trị số và hàm ISNUMBER trả về FALSE.

   Hàm IS hữu ích trong các công thức để kiểm tra kết quả của một phép.. tính. Khi được kết hợp.. với hàm IF, những hàm này cung cấp.. một phương pháp.. để định vị các lỗi trong công thức (hãy xem ví dụ sau này).

  Ví dụ

  Ví dụ 1

  Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau này và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và tiếp Từ đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ tài liệu.

  Công thức

  Mô tả

  Kết quả

  =ISLOGICAL(TRUE)

  Kiểm tra xem TRUE có phải là giá trị lô-gic hay là không

  TRUE

  =ISLOGICAL(“TRUE”)

  Kiểm tra xem “TRUE” có phải là giá trị lô-gic hay là không

  FALSE

  =ISNUMBER(4)

  Kiểm tra xem 4 có phải là một số hay là không

  TRUE

  =ISREF(G8)

  Kiểm tra xem G8 có phải là tham chiếu hợp.. lệ hay là không

  TRUE

  =ISREF(XYZ1)

  Kiểm tra xem XYZ1 có phải là tham chiếu hợp.. lệ hay là không

  FALSE

  Ví dụ 2

  Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng sau này và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và tiếp Từ đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ tài liệu.

  Dữ liệu

  Vàng

  Vùng 1

  #REF!

  330,92

  #N/A

  Công thức

  Mô tả

  Kết quả

  =ISBLANK(A2)

  Kiểm tra xem ô A2 có phải là ô trống hay là không.

  FALSE

  =ISERROR(A4)

  Kiểm tra xem giá trị trong ô A4, #REF!, có phải là lỗi hay là không.

  TRUE

  =ISNA(A4)

  Kiểm tra xem giá trị trong ô A4, #REF!, có phải là lỗi #N/A hay là không.

  FALSE

  =ISNA(A6)

  Kiểm tra xem giá trị trong ô A6, #N/A, có phải là lỗi #N/A hay là không.

  TRUE

  =ISERR(A6)

  Kiểm tra xem giá trị trong ô A6, #N/A, có phải là lỗi hay là không.

  FALSE

  =ISNUMBER(A5)

  Kiểm tra xem giá trị trong ô A5, 330,92, có phải là số hay là không.

  TRUE

  =ISTEXT(A3)

  Kiểm tra xem giá trị trong ô A3, Vùng 1, có phải là văn bản hay là không.

  TRUE

  Reply

  2

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Download Giá trị trả về là gì miễn phí

  Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giá trị trả về là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Giá trị trả về là gì Free.

  Hỏi đáp vướng mắc về Giá trị trả về là gì

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giá trị trả về là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Giá #trị #trả #về #là #gì

Related posts:

4454

Clip Giá trị trả về là gì Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Giá trị trả về là gì Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Giá trị trả về là gì Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Giá trị trả về là gì Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Giá trị trả về là gì Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giá trị trả về là gì Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #trả #về #là #gì #Mới #nhất