Thủ Thuật Hướng dẫn Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 Chi tiết 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-04-29 04:35:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 được Update vào lúc : 2022-04-29 04:34:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 6,772

A. x = 0.

Nội dung chính

  Đáp án A.
  Tập xác lập D = R.
  y’ = 3×2 – 6x
  y’ = 0  x = 0 hoặc x = 2.
  Bảng biến thiên:

  Hàm số đạt cực lớn tại x = 0 CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án A.
Tập xác lập D = R.
y’ = 3×2 – 6x
y’ = 0  x = 0 hoặc x = 2.
Bảng biến thiên:

Hàm số đạt cực lớn tại x = 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hàm số y = -x4 – 2×2 + 3 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem đáp án » 18/06/2022 20,478

Tìm giá trị lớn số 1 của hàm số y=3x-1x-3  trên đoạn [0; 2]

Xem đáp án » 18/06/2022 12,085

Hàm số nào sau này còn có xCĐ

Xem đáp án » 18/06/2022 4,473

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau này là xác lập sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,170

Biết hàm số y = x3 – 3x + 1 có hai điểm cực trị x1; x2 Tính tổng x12 + x22.

Xem đáp án » 18/06/2022 4,167

Cho hàm số y = x4 – 2×2 + 2. Kết luận nào sau này sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,884

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=x2+3x-1  trên đoạn [2 ;4]

Xem đáp án » 18/06/2022 3,842

Đồ thị hàm số y = x3 – 3×2 – 9x – 5 có điểm cực tiểu là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,958

Khẳng định nào sau này đúng thời cơ nói về hàm số y = x4 + 4×2 – 2?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,763

Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn số 1 và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 – 3×2 – 9x + 35 trên đoạn [-4;4] là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,578

Hàm số y = x3 – 2×2 – 7x + 5 có mức giá trị nhỏ nhất là m và giá trị lớn số 1 là M trên đoạn [1;3]. Khi đó tổng m + M bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 2,368

Hàm số y = x4 – 4×2 – 5

Xem đáp án » 18/06/2022 2,095

Cho hàm số y = f(x) xác lập, liên tục trên đoạn [-2;3] và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Tìm số điểm cực lớn của hàm số y = f(x) trên đoạn [-2; 3]

Xem đáp án » 18/06/2022 1,815

Hàm số y = x3 – 3×2 + 3x + 2022

Xem đáp án » 18/06/2022 1,685

Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phướng án A, B, C, D dưới đây, không hề cực trị?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,579

Phương pháp giải:

– Tính (y’).

– Giải phương trình (y’ = 0) tìm nghiệm.

– Lập BBT, từ đó suy ra những điểm cực trị và giá trị cực trị tương ứng.

Giải rõ ràng:

Ta có: (y =  – x^3 + 3x^2 + 1 Rightarrow y’ =  – 3x^2 + 6x).

(y’ = 0 Leftrightarrow  – 3x^2 + 6x = 0 Leftrightarrow left[ beginarraylx = 0 Rightarrow y = 1x = 2 Rightarrow y = 5endarray right.)

BBT :

Từ BBT ta suy ra giá trị cực lớn (y_CD = 5).

Chọn B.

Đáp án A

Phương pháp:

– Tìm TXĐ

– Tính đạo hàm

– Lập bảng xét dấu y’

– Xác định điểm cực lớn và tính giá trị cực lớn.

Cách giải:

Tập xác lập: D = R

Hàm số đạt cực lớn tại x = -1 và giá trị cực lớn yCĐ = 2

…Xem thêm

Hàm số (y = dfracx^2 – 3xx + 1) có mức giá trị cực lớn bằng:

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (y = x^3-3x + 5 ) là yếu tố

A.

(Q..left( 3;1 right)) 

B.

(Nleft( -1;7 right)) 

C.

(Pleft( 7;-1 right)) 

D.

 (Mleft( 1;3 right))

Reply
1
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #cực #đại #của #hàm #số

4151

Video Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giá trị cực lớn của hàm số y = x 3 3x 5 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giá #trị #cực #đại #của #hàm #số #Chi #tiết