Thủ Thuật về Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-10-23 21:00:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square được Update vào lúc : 2022-10-23 21:00:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(i) 23805

Nội dung chính

    How do you find the smallest number multiplied to make a perfect square?
    How do you find the smallest number by which a number must be multiplied to obtain a perfect cube?
    What is the smallest number by which 24 must be multiplied to give a perfect square?
    Is 23805 a perfect square?

First find the prime factors for 23805

23805 = 3×3×23×23×5

By grouping the prime factors in equal pairs we get,

= (3×3) × (23×23) × 5

By observation, prime factor 5 is left out.

So, multiply by 5 we get,

23805 × 5 = (3×3) × (23×23) × (5×5)

= (3×5×23) × (3×5×23)

= 345 × 345

= (345)2

∴ Product is the square of 345.

(ii) 12150

First find the prime factors for 12150

12150 = 2×2×2×2×3×3×5×5×2

By

grouping the prime factors in equal pairs we get,

= (2×2) × (2×2) × (3×3) × (5×5) × 2

By observation, prime factor 2 is left out.

So, multiply by 2 we get,

12150 × 2 = (2×2) × (2×2) × (3×3) × (5×5) × (2×2)

= (2×2×3×5×2) × (2×2×3×5×2)

= 120 × 120

= (120)2

∴ Product is the square of 120.

(iii) 7688

First find the prime factors for 7688

7688 = 2×2×31×31×2

By grouping the prime factors in equal pairs we get,

= (2×2) ×

(31×31) × 2

By observation, prime factor 2 is left out.

So, multiply by 2 we get,

7688 × 2 = (2×2) × (31×31)× (2×2)

= (2×31×2) × (2×31×2)

= 124 × 124

= (124)2

∴ Product is the square of 124.

How do you find the smallest number multiplied to make a perfect square?

The smallest number it needs to be multiplied to make it a perfect square is 2. So for 648 to be a perfect square, the smallest number to be multiplied is 2.

How do you find the smallest number by which a number must be multiplied to obtain a perfect cube?

Hence, the smallest number by which 100 must be multiplied to obtain a perfect cube is 2×5=10.

What is the smallest number by which 24 must be multiplied to give a perfect square?

The smallest number by which 24 should be multiplied to make it a perfect square? Therefore the least number by which 24 should be multiplied is 6.

Is 23805 a perfect square?

Therefore, 5 is the smallest number by which 23805 must be multiplied so that the product is a perfect square.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square

Reply
0
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Find #smallest #number #number #multiplied #perfect #square

Related posts:

4281

Video Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square Đầy đủ miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Find the smallest number by which the given number must be multiplied to make it a perfect square Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Find #smallest #number #number #multiplied #perfect #square #Đầy #đủ