Thủ Thuật Hướng dẫn Đổi tên trang của zimbra linux 2022 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đổi tên trang của zimbra linux 2022 được Update vào lúc : 2022-10-16 15:41:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đổi tên trang của zimbra linux Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đổi tên trang của zimbra linux được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-16 15:40:26 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tình huống:

Nội dung chính

  Bước 1: Chuẩn bị ảnh
  Bước 2: Tạo thư mục và tải ảnh lên
  Bước 3: Thay đổi Logo

– Service hostname là k300.asia

– Cần thực thi đổi lại là mail.k300.asia cho tiềm năng sử dụng SSL cho domain này.

Các bước thực thi như sau:

Bước 1: SSH vào Server Zimbra

Bước 2: Thực hiện thêm hostname mới trên file /etc/hosts, tiếp Từ đó save lại file này.

tin tức khá khá đầy đủ sẽ đã có được dạng như

sau:

#vi /etc/hosts

IP k300.asia k300

IP mail.k300.asia mail

#hostname mail

Bước 3: Restart DNS

#/etc/init.d/named restart

Bước

4: Đổi sang quyền user zimbra và thực thi change hostname.

#su zimbra

#/opt/zimbra/libexec/zmsetservername -n mail.k300.asia

Đợi cho tới lúc hoàn tất, restart lại dịch vụ

#zmcontrol restart

Hoàn tất việc thay đổi hostname, quý khách vào admin Zimbra và đến trang chủ > Monitor. Tại đây, quý khách sẽ thấy hostname mới vừa đổi sang tại đây và hostname cũ với những service running đi kèm theo theo.

Sau khi xác nhận xong Service Host Name tại Certificate tương ứng với common name của SSL thì tiến hành tạo CSR như hướng dẫn ://kienthuc.pavietnam/article/SSL/Zimbra/Huong-dan-tao-CSR-tren-Zimbra-Mail-Server.html và gửi thông tin này cho đối tác chiến lược kế hoạch đăng kí SSL để nhận cert liên quan.

by Mr Quan 24 Tháng Bảy, 2022

written by Mr Quan Published: 24 Tháng Bảy, 2022Last Updated on 8 Tháng Tư,

2022 0 comment 515 views

  Bước 1: Chuẩn bị ảnh
  Bước 2: Tạo thư mục và tải ảnh lên
  Bước 3: Thay đổi Logo

Xin chào những bạn đang xem Blog của tớ. Hiện tại mình đang viết một Series về Zimbra

Mail để hướng dẫn người tiêu dùng của tớ. Và trong nội dung nội dung bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi Logo Zimbra Mail với Logo trang đăng nhập và bên trong App.

Và để thay đổi Logo bạn hãy thực thi tuần tự tiến trình như sau nhé.

Bước 1: Chuẩn bị ảnh

Bạn hãy sẵn sàng sẵn sàng 2 file ảnh với kích thước và định dạng như sau

  Login Banner: 400 x 60 px (File Format PNG)
  Application Banner: 170 x 30 Pixel (File Format

  PNG)

Bước 2: Tạo thư mục và tải ảnh lên

Sau khi đã sẵn sàng sẵn sàng xong 2 ảnh trên. Bạn hãy tạo thư mục và upload lên. Để upload thì bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng SFTP với FileZilla, WinSCP để sử dụng. Còn riêng mình mình sẽ sử dụng rsync lên với định dạng tên là:

  AppBanner.png: Logo bên trong giao diện đăng nhập
  LoginBanner.png: Logo bên phía ngoài màn hình hiển thị hiển thị đăng nhập

/opt/zimbra/jetty/webapps/zimbra/logos

Khi đã upload xong thì những

file này sẽ đã có được owner là root:root vì vậy cần thay đổi lại. Bạn hãy nhập lệnh sau để thay đổi chúng.

chown -R zimbra:zimbra /opt/zimbra/jetty/webapps/zimbra/logos/*

Bước 3: Thay đổi Logo

Ở bước này là bước thay đổi Logo. Bạn hãy sử dụng những lệnh phía dưới để khởi đầu và thay cho mình những dòng sau bằng chính thông tin của bạn.

  example: Bạn thay bằng tên miền của bạn
  ://mail.example: Thay bằng ://mail.my-domain

zmprov md example zimbraSkinLogoURL ://mail.example

zmprov md example zimbraSkinLogoLoginBanner /logos/LoginBanner.png

zmprov md example zimbraSkinLogoAppBanner /logos/AppBanner.png

zmmailboxdctl restart

Và phía dưới là kết quả sau khi thay đổi của tớ 😀

  Logo ở

  màn hình hiển thị hiển thị Login

Chúc bạn thực thi thành công xuất sắc xuất sắc.

Nếu bạn cần tương hỗ hãy để lại phản hồi phía dưới. Hoặc đặt bất kỳ những vướng mắc tại forum để được

tương hỗ

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Đổi tên trang của zimbra linux

programming

Reply
9
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đổi tên trang của zimbra linux miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đổi tên trang của zimbra linux tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Đổi tên trang của zimbra linux Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đổi tên trang của zimbra linux

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đổi tên trang của zimbra linux vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đổi #tên #trang #của #zimbra #linux

Related posts:

4167

Video Đổi tên trang của zimbra linux 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đổi tên trang của zimbra linux 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đổi tên trang của zimbra linux 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đổi tên trang của zimbra linux 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đổi tên trang của zimbra linux 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đổi tên trang của zimbra linux 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đổi #tên #trang #của #zimbra #linux

Thủ Thuật Hướng dẫn Đổi tên trang của zimbra linux 2022 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đổi tên trang của zimbra linux 2022 được Update vào lúc : 2022-10-16 15:41:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đổi tên trang của zimbra linux Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đổi tên trang của zimbra linux được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-16 15:40:26 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tình huống:

Nội dung chính

  Bước 1: Chuẩn bị ảnh
  Bước 2: Tạo thư mục và tải ảnh lên
  Bước 3: Thay đổi Logo

– Service hostname là k300.asia

– Cần thực thi đổi lại là mail.k300.asia cho tiềm năng sử dụng SSL cho domain này.

Các bước thực thi như sau:

Bước 1: SSH vào Server Zimbra

Bước 2: Thực hiện thêm hostname mới trên file /etc/hosts, tiếp Từ đó save lại file này.

tin tức khá khá đầy đủ sẽ đã có được dạng như

sau:

#vi /etc/hosts

IP k300.asia k300

IP mail.k300.asia mail

#hostname mail

Bước 3: Restart DNS

#/etc/init.d/named restart

Bước

4: Đổi sang quyền user zimbra và thực thi change hostname.

#su zimbra

#/opt/zimbra/libexec/zmsetservername -n mail.k300.asia

Đợi cho tới lúc hoàn tất, restart lại dịch vụ

#zmcontrol restart

Hoàn tất việc thay đổi hostname, quý khách vào admin Zimbra và đến trang chủ > Monitor. Tại đây, quý khách sẽ thấy hostname mới vừa đổi sang tại đây và hostname cũ với những service running đi kèm theo theo.

Sau khi xác nhận xong Service Host Name tại Certificate tương ứng với common name của SSL thì tiến hành tạo CSR như hướng dẫn ://kienthuc.pavietnam/article/SSL/Zimbra/Huong-dan-tao-CSR-tren-Zimbra-Mail-Server.html và gửi thông tin này cho đối tác chiến lược kế hoạch đăng kí SSL để nhận cert liên quan.

by Mr Quan 24 Tháng Bảy, 2022

written by Mr Quan Published: 24 Tháng Bảy, 2022Last Updated on 8 Tháng Tư,

2022 0 comment 515 views

  Bước 1: Chuẩn bị ảnh
  Bước 2: Tạo thư mục và tải ảnh lên
  Bước 3: Thay đổi Logo

Xin chào những bạn đang xem Blog của tớ. Hiện tại mình đang viết một Series về Zimbra

Mail để hướng dẫn người tiêu dùng của tớ. Và trong nội dung nội dung bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi Logo Zimbra Mail với Logo trang đăng nhập và bên trong App.

Và để thay đổi Logo bạn hãy thực thi tuần tự tiến trình như sau nhé.

Bước 1: Chuẩn bị ảnh

Bạn hãy sẵn sàng sẵn sàng 2 file ảnh với kích thước và định dạng như sau

  Login Banner: 400 x 60 px (File Format PNG)
  Application Banner: 170 x 30 Pixel (File Format

  PNG)

Bước 2: Tạo thư mục và tải ảnh lên

Sau khi đã sẵn sàng sẵn sàng xong 2 ảnh trên. Bạn hãy tạo thư mục và upload lên. Để upload thì bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng SFTP với FileZilla, WinSCP để sử dụng. Còn riêng mình mình sẽ sử dụng rsync lên với định dạng tên là:

  AppBanner.png: Logo bên trong giao diện đăng nhập
  LoginBanner.png: Logo bên phía ngoài màn hình hiển thị hiển thị đăng nhập

/opt/zimbra/jetty/webapps/zimbra/logos

Khi đã upload xong thì những

file này sẽ đã có được owner là root:root vì vậy cần thay đổi lại. Bạn hãy nhập lệnh sau để thay đổi chúng.

chown -R zimbra:zimbra /opt/zimbra/jetty/webapps/zimbra/logos/*

Bước 3: Thay đổi Logo

Ở bước này là bước thay đổi Logo. Bạn hãy sử dụng những lệnh phía dưới để khởi đầu và thay cho mình những dòng sau bằng chính thông tin của bạn.

  example: Bạn thay bằng tên miền của bạn
  ://mail.example: Thay bằng ://mail.my-domain

zmprov md example zimbraSkinLogoURL ://mail.example

zmprov md example zimbraSkinLogoLoginBanner /logos/LoginBanner.png

zmprov md example zimbraSkinLogoAppBanner /logos/AppBanner.png

zmmailboxdctl restart

Và phía dưới là kết quả sau khi thay đổi của tớ 😀

  Logo ở

  màn hình hiển thị hiển thị Login

Chúc bạn thực thi thành công xuất sắc xuất sắc.

Nếu bạn cần tương hỗ hãy để lại phản hồi phía dưới. Hoặc đặt bất kỳ những vướng mắc tại forum để được

tương hỗ

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung nội dung bài viết Đổi tên trang của zimbra linux

programming

Reply
9
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đổi tên trang của zimbra linux miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đổi tên trang của zimbra linux tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Đổi tên trang của zimbra linux Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đổi tên trang của zimbra linux

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đổi tên trang của zimbra linux vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đổi #tên #trang #của #zimbra #linux

Related posts:

4167

Video Đổi tên trang của zimbra linux 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đổi tên trang của zimbra linux 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đổi tên trang của zimbra linux 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đổi tên trang của zimbra linux 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đổi tên trang của zimbra linux 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đổi tên trang của zimbra linux 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đổi #tên #trang #của #zimbra #linux