Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-19 10:28:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-19 10:28:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao dưới đây được Taimienphi sưu tầm, đăng tải để giúp những em học viên lớp 2 ôn tập, luyện giải và sẵn sàng sẵn sàng tốt nhất cho bài thi học kỳ 2 sắp tới đây đây. Các thầy cô giáo và những em học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể lưu lại đề thi này làm cho những em học viên ôn tập sẵn sàng sẵn sàng cho kì thi thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm sắp tới đây đây.

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 với thời hạn làm bài là 45 phút những em học viên cần hoàn thành xong xong 8 bài tập trắc nghiệm và 2 bài tập tự luận. Qua việc thực hành thực tiễn thực tiễn làm đề toán lớp 2 học kì 2 nâng cao những em học viên sẽ tiến hành làm quen với nhiều dạng bài tập rất rất khác nhau, từ đó củng cố những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng đã học một cách hữu ích nhất. Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 có đáp án kèm theo vì thế những bậc phụ huynh hoàn toàn hoàn toàn có thể lưu lại đề thi này cho những em học viên ôn tập thực hành thực tiễn thực tiễn ở trong nhà cũng rất hiệu suất cao.

Download Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2 – Đề toán lớp 2 kì 2 có đáp án

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 1

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 1

II. Phần tự luận (7 điểm)

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 2

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 2

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 3

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 3

4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 4

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 4

5. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 5

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 5

6. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 6

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 6

Nội dung nội dung nội dung bài viết:
1. Đề thi số 1

=> Đáp án đề thi số 1

2. Đề thi số 2

=> Đáp án đề kiểm tra số 2

3. Đề thi số 3

=> Đáp án đề thi số 3

4. Đề thi số 4

=> Đáp án đề thi số 4

5. Đề thi số 5

=> Đáp án đề số 5

6. Đề thi số 6

=> Đáp án đề thi số 6

7. Trọn bộ 10 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. a) Số nhỏ nhất trong những số sau là:

A. 385 B. 853 C. 583

b) Số lớn số 1 trong những số sau là:

A. 220 B. 301 C. 312

Câu 2. Điền dấu (to nhiều hơn nữa, nhỏ hơn, bằng) vào chỗ chấm: 759 …. 957

A. Lớn hơn B. Nhỏ hơn c. Bằng

Câu 3. 5 giờ chiều còn gọi là:

A. 15 giờ B. 17 giờ C. 5 giờ

Câu 4. Một hình tứ giác có độ dài những cạnh là 12 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là:

A. 54 B. 54cm C. 45cm

Câu 5. Số điền vào chỗ chấm trong biểu thức 36 : 4 + 20 = ………….. là:

A. 29 B. 39 C. 32

Câu 6. Hình vẽ dưới đây có mấy hình tứ giác, mấy hình tam giác?

3 hình tứ giác 3 hình tam giác

2 hình tứ giác 2 hình tam giác

4 hình tứ giác 3 hình tam giác

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7. Điền số thích hợp vào chổ chấm:

a) 45 kg 16kg = . b) 14 cm : 2 = .

c) 30cm × 3 = d) 143kg + 793kg = .

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

169 + 729 137 +208 489 176 905 – 89

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9. Có 36 chiếc ghế được xếp đều vào 4 dãy. Hỏi mỗi dãy có bao nhiêu chiếc ghế?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Tìm X:

a) X x 2 = 2 x 10 b) 47 X = 28 : 4

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 11. Tìm tổng của số lớn số 1 có ba chữ số rất rất khác nhau và số nhỏ nhất có ba chữ số rất rất khác nhau lập được từ ba chữ số 4, 5, 3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

—- Hết đề 1 —-

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 1

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1.

a) Chọn A.

b) Chọn C.

Câu 2.Chọn B.

Câu 3.

5 giờ chiều còn gọi là 17 giờ.

Chọn B.

Câu 4.

Chu vi hình tứ giác là: 12cm + 13cm + 14cm + 15cm = 54cm

Câu 5.Chọn A.

36 : 4 + 20 = 9 + 20 = 29

Câu 6.Chọn A.

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7.

a) 45 kg 16kg = 29kg

b) 14 cm : 2 = 7cm

c) 30cm × 3 = 90cm

d) 143kg + 793kg = 936kg

Câu 8.

Câu 9.Bài giải

Mỗi dãy có số ghế là:

36 : 4 = 9 (ghế)

Đáp số: 9 ghế

Câu 10.

a) X x 2 = 2 x 10

X x 2 = 20

X = 20 : 2

X = 10

b) 47 X = 28 : 4

47 X = 7

X = 47 7

X = 40

Câu 11

Bài giải

Các số có ba chữ số rất rất khác nhau được lập từ ba chữ số 4, 5, 3 là:

453; 435; 345; 354; 543; 534

Số lớn số 1 là: 543

Số nhỏ nhất là: 345

Tổng hai số đó là: 543 + 345 = 888

Đáp số: 888

—– Hết đáp án đề 1 —–

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 2

Câu 1. Tính nhẩm

a) 4 × 7 = b) 5 × 9 = c) 36 : 4 = d) 27 : 3 =

Câu 2. Đọc, viết những số (theo mẫu):

Viết số

Đọc số

355

Ba trăm năm mươi lăm

402

Sáu trăm bảy mươi tám

250

Chín trăm chín mươi chín

Câu 3. Độ dài đường gấp khúc ABC là:

Khoanh vào đáp án đúng:

A. 12cm B. 13cm

C. 14cm D. 15cm

Câu 4. Đặt tính rồi tính

315 + 243 64 + 505 668 426 978 52

Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10cm = . mm b) 19dm = ..cm

c) 5m 5dm = dm d) 31dm 5cm = cm

Câu 6. Tìm x:

a) x + 115 = 238 b) x 75 = 114 c) x : 4 = 432 – 424

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 7. Viết những số 123; 167; 169: 131; 148; 763; 982; 828 theo thứ tự từ bé đến lớn.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 8. Hai đội công nhân cùng tham gia làm một con phố. Đội thứ nhất làm được 398m đường, đội thứ hai làm được 521m đường. Hỏi cả hai đội làm được bao nhiêu mét đường?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 9. Một hình tứ giác có số đo những cạnh lần lượt là: 17cm, 20cm, 26cm và 3dm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10. a) Hải có một số trong những trong những bi. Nếu Toàn cho Hải một số trong những trong những bi bằng đúng số bi của Hải đang sẵn có thì Hải có 12 viên bi. Hỏi lúc đầu Hải có bao nhiêu viên bi?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Người ta đem đựng một số trong những trong những lít dầu vào những can nhỏ. Nếu đựng vào mỗi can 4 lít thì được toàn bộ 7 can và còn thừa lại 3 lít. Tính tổng số dầu đó.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

—- Hết đề 2 —-

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 2

Câu 1.

a) 4 × 7 = 28

b) 5 × 9 = 45

c) 36 : 4 = 9

d) 27 : 3 = 9

Câu 2.

Viết số

Đọc số

355

Ba trăm năm mươi lăm

402

Bốn trăm linh hai

678

Sáu trăm bảy mươi tám

250

Hai trăm năm mươi

999

Chín trăm chín mươi chín

Câu 3.Chọn C.

Câu 4.

Câu 5.

a) 10cm = 100 mm

b) 19dm = 190 cm

c) 5m 5dm = 55 dm

d) 31dm 5cm = 315 cm

Câu 6.

a) x + 115 = 238

x = 238 115

x = 123

b) x 75 = 114

x = 114 + 75

x = 189

c) x : 4 = 432 424

x : 4 = 8

x = 8 × 4

x = 32

Câu 7.

Sắp xếp: 123; 131; 148; 167; 169; 763; 828; 982

Câu 8.

Bài giải

Cả hai đội làm được số mét đường là:

398 + 521 = 919 (m)

Đáp số: 919m đường

Câu 9.

Bài giải

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tứ giác là:

17 + 20 + 26 + 30 = 93 (cm)

Đáp số: 93cm

Câu 10.

Bài giải

a) Lúc đầu Hải có số viên bi là:

12 : 2 = 6 (viên bi)

Đáp số: 6 viên bi

b) 7 can đựng được số lít dầu là:

4 × 7 = 28 (lít)

Tổng số dầu là:

28 + 3 = 31 (lít)

Đáp số: 31 lít dầu

—– Hết đáp án đề 2 —–

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 3

Câu 1. Nối số với cách đọc số:

103

Một trăm linh ba

721

Năm trăm bảy mươi lăm

500

Bảy trăm hai mươi mốt

575

Năm trăm

Câu 2. Viết những số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 578; 317; 371; 806; 878; 901; 234; 156

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 3. Viết những số có ba chữ số từ ba chữ số 0, 2, 4.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 200cm + 100cm = . cm = m b) ….dm = 60cm

c) 80mm 40mm = .mm = cm d) cm = 30mm

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

432 + 367 958 452 632 + 144 676 153

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 6. Thực hiện phép tính:

5 x 10 + 200 = …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

40 : 5 + 79 = ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

270 5 × 5 = ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ bên có . hình tam giác

. hình tứ giác

Câu 8. Một đội đồng diễn thể dục xếp 5 hàng, mỗi hàng 8 bạn. Hỏi đội đồng diễn thể dục có bao nhiêu bạn?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9. Quãng đường từ Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô đến Vinh dài khoảng chừng chừng 308km. Quãng đường từ Vinh đến Huế dài khoảng chừng chừng 368km. Hỏi quãng đường từ Vinh đến Huế dài hơn thế nữa thế nữa quãng đường từ Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô đến Vinh bao nhiêu ki-lô-mét?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Mai nghĩ một số trong những trong những, nếu lấy số đó trừ đi số tròn trăm nhỏ nhất thì được số nhỏ nhất có ba chữ số giống nhau. Tìm số Mai nghĩ .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

—- Hết đề 3 —-

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 3

Câu 1.

Câu 2.

Sắp xếp: 156; 234; 317; 371; 578; 806; 878; 901

Câu 3.

Các số có ba chữ số được lập từ chữ số 0, 2, 4 là: 204; 240; 402; 420

Câu 4.

a) 200cm + 100cm = 300 cm = 3m

b) 6 dm = 60cm

c) 80mm 40mm = 40mm = 4 cm

d) 3 cm = 30mm

Câu 5.

Câu 6.

5 x 10 + 200 = 50 + 200 = 250

40 : 5 + 79 = 8 +79 = 87

270 5 × 5 = 270 25 = 245

Câu 7.

Có 2 hình tam giác; 7 hình tứ giác

Câu 8.

Đội đồng diễn thể dục có số bạn là:

8 × 5 = 40 (bạn)

Đáp số: 40 bạn

Câu 9.

Quãng đường từ Vinh đến Huế dài hơn thế nữa thế nữa quãng đường từ Tp Tp Hà Nội Thủ Đô Thủ Đô đến Vinh số ki-lô-mét là:

368 308 = 60 (km)

Đáp số: 60km

Câu 10.

Số tròn trăm nhỏ nhất là: 100

Số nhỏ nhất có ba chữ số giống nhau là: 111

Số Mai nghĩ là: 111 + 100 = 211

Đáp số: 211

—– Hết đáp án đề 3 —–

4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 4

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

……; ..; 300; 400; 500; ; ;….;;

Câu 2. Khoanh vào những số bé nhiều hơn nữa thế nữa 500:

788; 400; 117; 577; 214; 56; 765; 867; 307;

Câu 3. Điền dấu to nhiều hơn nữa, nhỏ hơn hoặc bằng vào chỗ trống:

334 .. 364 703 .. 604 127 .. 100 + 20 + 5

510 .. 408 309 .. 212 641 .. 600 + 41

Câu 4. Đặt tính và tính:

335 + 541 768 – 456 965 425 176 + 23

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 5. Thực hiện phép tính:

4kg x 9 28kg = ………………………………………………………………………………………………………………………..

3 x 8 : 4 = …………………………………………………………………………………………………………………………………

5 × 8 + 8 = …………………………………………………………………………………………………………………………………

28 – 2 × 4 = ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 6. Tìm x, biết:

a) x × 3 = 27 4 × x = 20 10 + x : 2 = 20

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) x × 3 = 27 + 3 27 : x = 789 – 780

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 7. Cho hình vẽ:

Đường gấp khúc trên gồm:

– Bao nhiêu điểm? Kể tên những điểm đó.

– Bao nhiêu đoạn thẳng? Kể tên những đoạn thẳng đó.

– Viết tên đường gấp khúc theo 2 cách.

– Tính độ dài đường gấp khúc đó.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 8. Một cuốn sách dày 5mm. Hỏi một chồng sách 10 cuốn như vậy cao bao nhiêu mi-li-mét?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9. Viết tích của số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số và số liền trước của 3.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Biết số chia là số liền sau của 5, thương là số lớn số 1 có một chữ số. Tìm số bị chia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

—- Hết đề 4 —-

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 4

Câu 1.

100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000

Câu 2.

Những số bé nhiều hơn nữa thế nữa 500 là: 56; 117; 214; 307; 400

Câu 3.

Câu 4.

Câu 5.

4kg x 9 28kg = 36kg 28kg = 8kg

3 x 8 : 4 = 24 : 4 = 6

5 × 8 + 8 = 40 + 8 = 48

28 – 2 × 4 = 28 8 = 20

Câu 6.

a.

x × 3 = 27

x = 27 : 3

x = 9

b.

4 × x = 20

x = 20 : 4

x = 5

c.

10 + x : 2 = 20

x : 2 = 20 10

x : 2 = 10

x = 10 × 2

x = 20

d.

x × 3 = 27 + 3

x × 3 = 30

x = 30 : 3

x = 10

e.

27 : x = 789 780

27 : x = 9

x = 27 : 9

x = 3

Câu 7.

Đường gấp khúc gồm:

5 điểm. Các điểm đó là: A, B, C, E, D

4 đoạn: AB, BC, CE, ED

Tên đường gấp khúc: ABCED; DECBA

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18(cm)

Đáp số: 18cm

Câu 8.

10 cuốn sách cao là số mi-li-mét là:

5 × 10 = 50 (mm)

Đáp số: 50mm

Câu 9.

Số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là: 10

Số liền trước của 3 là: 2

Tích hai số là: 10 × 2 = 20

Câu 10.

Vì số liền sau của 5 là 6 nên số chia là 6.

Số lớn số 1 có một chữ số là 9 nên thương của phép chia là 9.

Số bị chia là: 9 × 6 = 54

Đáp số: 54

—– Hết đáp án đề 4 —–

5. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 5

Phần I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Trong những số 564; 654; 645; 655; 644; 666 số lớn số 1 là:

A. 666 B. 645 C. 655

Câu 2. Số gồm 2 trăm 7 chục 2 cty được viết là:

A. 227 B. 272 C. 227

Câu 3. Chu vi tam giác ABC có độ dài những cạnh AB = 34cm, BC = 20cm, AC = 16cm là:

A. 70cm B. 54cm C. 60cm

Câu 4. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có:

A. 2 hình tam giác và 3 hình tứ giác

B. 2 hình tam giác và 4 hình tứ giác

C. 2 hình tam giác và 2 hình tứ giác

Phần II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

254 + 235 146 + 153 768 523 580 254

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 6. Tìm x, biết:

a) 467 + x = 877 – 162 b) x 214 = 61 + 345

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) x : 5 = 10 × 2 d) x × 4 = 30 10

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 7.

a) Có 50 kg gạo chia đều vào những túi, mỗi túi chứa 5 kg. Hỏi chia được toàn bộ bao nhiêu túi gạo?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) Bể thứ nhất chứa được 768 lít nước, bể thứ hai chứa được thấp hơn bể thứ nhất 235 lít. Hỏi cả hai bể chứa được toàn bộ bao nhiêu lít nước?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 8. Mỗi tuần lễ em đi học 5 ngày, còn sót lại là ngày nghỉ. Hỏi trong 8 tuần lễ:

a) Em đi học bao nhiêu ngày? b) Em nghỉ học bao nhiêu ngày?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

—- Hết đề 5 —-

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 5

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1.Chọn A

Câu 2.Chọn B

Câu 3.Chọn A

Câu 4.Chọn B

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 5.

Câu 6.

a) 467 + x = 877 162

467 + x = 715

x = 715 467

x = 248

b) x 214 = 61 + 345

x 214 = 406

x = 406 + 214

x = 620

c) x : 5 = 10 × 2

x : 5 = 20

x = 20 × 5

x = 100

d) x × 4 = 30 10

x × 4 = 20

x = 20 : 4

x = 5

Câu 7.

a) 50kg gạo chia được vào số túi là:

50 : 5 = 10 (túi)

Đáp số: 10 túi

b) Bể thứ hai chứa được số lít nước là:

768 235 = 533 (lít)

Cả hai bể chia được toàn bộ số lít nước là:

768 + 533 = 1301 (lít)

Đáp số: 1301 lít nước

Câu 8.

a) Trong 8 tuần, em đi học số ngày là:

5 × 8 = 40 (ngày)

b) Trong 1 tuần, em được nghỉ số ngày là:

7 5 = 2 (ngày)

Trong 8 tuần, em được nghỉ số ngày là:

2 × 8 = 16 (ngày)

Đáp số: 16 ngày

—- Hết đáp án đề 5 —-

6. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 6

Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 59 = ?

A. 304 B. 186 C. 168 D. 286

Câu 2. Điển số thích hợp vào chỗ chấm: 1 m = ….. cm

A. 10 cm B. 100 cm C. 1000 cm D. 1 cm

Câu 3. Kết quả của phép tính 0 : 4 là:

A. 0 B. 1 C. 4 D. 40

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc sau là:

A. 16 cm B. 20 cm C. 15 cm D. 12 cm

Câu 5.30 + 50 ….. 20 + 60. Dấu cần điền vào ô trống là:

A. Nhỏ hơn B. Lớn hơn C. Bằng

u 6. Chu vi hình tứ giác

là:

A. 19cm B. 20cm C. 21cm D. 22cm

Câu 7. Đặt tính rồi tính

465 + 213 857 432 459 19 234 + 296

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9. Tính:

a) 10 kg + 36 kg 21kg = ………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) 18 cm : 2 + 45 cm= ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10. Lớp 2C có 30 học viên. Một phần ba số học viên lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học viên nữ? Bao nhiêu học viên nam?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 11.

Hình bên có …………. hình tứ giác

Hình bên có …………. hình tam giác

Câu 12. Một bác thợ may dùng 20 m vải để may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như vậy cần bao nhiêu mét vải?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 13. Tìm hiệu của số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số với số chẵn lớn số 1 có một chữ số.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

—- Hết đề 6 —-

=> Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 số 6

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1.Chọn B

Câu 2.Chọn B

Câu 3.Chọn A

Câu 4.Chọn A

Câu 5.Chọn C

Câu 6.Chọn C

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7.

Câu 9.

a) 10kg + 36kg 21kg = 46kg 21kg = 25kg

b) 18 cm : 2 + 45 cm = 9cm + 45cm = 54cm

Câu 10.

Lớp 2C có số học viên nữ là:

30 : 3 = 10 (học viên)

Lớp 2C có số học viên nam là:

30 10 = 20 (học viên)

Đáp số: Nữ: 10 học viên; Nam: 20 học viên

Câu 11.

Có 3 hình tứ giác

Có 3 hình tam giác

Câu 12.

May 1 bộ quần áo cần số mét vải là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 13.

Số tròn chục lớn số 1 có hai chữ số là: 90

Số chẵn lớn số 1 có một chữ số là: 8

Hiệu hai số đó là: 90 8 = 82

Đáp số: 82

—- Hết đáp án đề 6 —-

Với những em học viên lớp 2 ngoài việc ôn tập môn Toán cho kì thi hết học kì 2 sắp tới đây đây thì tuyển tập một số trong những trong những bài tập làm văn mẫu lớp 2 cũng là tài liệu học tốt môn tiếng việt lớp 2 rất hay mà những em học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm. Tổng hợp bài tập làm văn mẫu lớp 2 sẽ tương hỗ những em học tập được cách viết văn hay, cách diễn đạt và trau chuốt vốn từ cho mình để những em làm tốt những bài tập làm văn khi tham gia học trên lớp cũng như khi làm bài thi.

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #Toán #lớp #cuối #năm

4626

Clip Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 2 thời gian ở thời gian cuối năm Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #thi #trắc #nghiệm #môn #Toán #lớp #cuối #năm #Chi #tiết