Kinh Nghiệm Hướng dẫn Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y 2022 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 00:47:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 00:45:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 7,302

A. 46,15%

Nội dung chính

    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀĐể cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm…

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hấp thu hoàn toàn 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch KOH 0,9M. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là?

Xem đáp án » 18/06/2022 7,529

Khi nung nóng hỗn hợp bột gồm 9,6 gam lưu huỳnh và 22,4 gam sắt trong ống nghiệm kín, không chứa không khí, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được rắn Y. Thành phần của rắn Y là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,034

Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit thì nên vừa đủ V lít không khí (đktc), biết trong không khí thì oxi chiếm 20% thể tích. Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,351

Nhiệt phân hoàn toàn 24,5 gam muối vô cơ X thấy thoát ra 6,72 lít O2 (đktc), phần rắn còn sót lại chứa 52,35% Kali và 47,65% Clo. Công thức phân tử của muối X là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,729

Cho 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M tác dụng với 300 ml dung dịch FeCl2 0,1M. Kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,380

Đốt cháy hết 4,8 gam lưu huỳnh bột trong khí hiđro vừa đủ thu được V lít khí X. Hấp thụ hết khí X vào 500 ml dung dịch NaOH 0,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam rắn khan. Giá trị m là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,234

Oxit của một sắt kẽm sắt kẽm kim loại có chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của sắt kẽm sắt kẽm kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm Phần Trăm theo khối lượng là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,177

Hòa tan toàn 13,76 gam hỗn hợp X gồm hai muối NaCl và NaBr vào nước thu được dung hoàn dịch X. Cho khí clo lội từ từ cho tới dư qua dung dịch X thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y cho tới khi thu được 12,87 gam muối khan B. Khối lượng của NaCl trong hỗn hợp X là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,101

Hỗn hợp X gồm 3 sắt kẽm sắt kẽm kim loại Al, Mg, Fe. Cho 6,7 gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 5,6 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,752

Đốt cháy hoàn toàn m gam cacbon trong V lít khí oxi dư (đktc), thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối riêng với oxi là một trong,25. Thành phần Phần Trăm theo thể tích của CO2 trong hỗn hợp X là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,749

Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí SO2 (đktc) bằng 120 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,611

Dẫn 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm oxi và ozon trải qua dung dịch KI dư thấy có 38,1 gam chất rắn màu đen tím. Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của Oxi trong hỗn hợp X sớm nhất với giá trị

Xem đáp án » 18/06/2022 2,519

Cho m gam hỗn sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp loại X gồm Fe, Al, Cu vào một trong những trong những bình kín chứa 0,9 mol oxi. Nung nóng bình, sau thuở nào gian cho tới lúc số mol O2 trong bình chỉ từ 0,865 mol và chất rắn trong bình có khối lượng 2,12 gam. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,418

Cho 2 lít (đktc) H2 tác dụng với cùng 1,344 lít Cl2 (đktc) rồi hòa tan thành phầm vào nước để được 40 gam dụng dịch A. Lấy 10 gam A tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 3,444 gam kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng giữa H2 và Cl2 (giả sử Cl2 và H2 không tan trong nước)?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,400

Cho 31,2 gam natrisunfua vào dung dịch Pb(NO3)2 10%, sau phản ứng thu được 7,17 gam kết tủa đen. Khối lượng dung dịch Pb(NO3)2 cần dùng là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,184

Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm… Câu hỏi: Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3,84 gam Mg và 4,32 gam Al cần 5,824 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm O2 và Cl2. Tính % thể tích Cl2 trong hỗn hợp Y?

A. 46,15%

B. 56,36%

C. 43,64%

D. 53,85%

Đáp án

– Hướng dẫn giải

Đáp án làA. 46,15%

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Hóa 10 Đề cương ôn tập học kì 2 !!

Lớp 10 Hoá học Lớp 10 – Hoá học

Chia Sẻ Link Down Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #cháy #hoàn #toàn #hỗn #hợp #gồm #gam #và #gam #cần #lít #hỗn #hợp #khí

4527

Review Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y 2022 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y 2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Để cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 3 84 gam Mg và 4 32 gam Al cần 5 824 lít hỗn hợp khí Y 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Để #cháy #hoàn #toàn #hỗn #hợp #gồm #gam #và #gam #cần #lít #hỗn #hợp #khí