Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới 2022 được Update vào lúc : 2022-01-14 09:40:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới được Update vào lúc : 2022-01-14 09:40:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Làm việc theo nhóm, hãy lựa chọn một di sản ở Việt Nam và tìm thông tin về nó, tiếp Từ đó thảo luận và đưa ra đề xuất kiến nghị kiến nghị cho việc bảo tồn và gìn giữ di sản đó. Trình bày ý tưởng của em trước lớp.)

Đề bài

Work in groups. Choose a heritage site in Viet Nani and find information about it. Then discuss and make a proposal for its preservation and protection. Present your ideas to the class.

(Làm việc theo nhóm, hãy lựa chọn một di sản ở Việt Nam và tìm thông tin về nó, tiếp Từ đó thảo luận và đưa ra đề xuất kiến nghị kiến nghị cho việc bảo tồn và gìn giữ di sản đó. Trình bày ý tưởng của em trước lớp.)

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=cgwoE-T_K00

Lời giải rõ ràng

1.What’s the name of the heritage site?(Tên của di sản là gì?)

=> Its Hue Citadel.

2.Where is it located?(Nó nằm ở vị trí vị trí đâu?)

=> Its located in Hue city.

3.In what condition is it now?(Điều kiện giờ đây của nó thế nào?)

=> It remains intact.(Nó vẫn còn đấy đấy nguyên vẹn)

4.Is it well-preserved, damaged or in ruins?

(Nó đã đã có được bảo tồn tốt không hay bị tàn phá?)

=> It is well-preserved.

5.Who is responsible for its current condition?

(Ai phụ trách cho Đk của nó giờ đây?)

=> Government of Hue city.

(Chính quyền thành phố Huế.)

6.What do think should be done to improve it?

(Bạn nghĩ nên làm gì để cải tổ nó?)

=> Visitors should not touch the relics when seeing it.

(Du khách tránh việc chạm vào hiện vật khi tới thăm)

7.How can it be preserved for future generations?

(Làm sao để nó được dữ gìn và bảo vệ cho thế hệ sau này.)

=> It depends on the awareness of visitors.

(Nó tùy từng nhận thức của hành khách.)

8.How can it be protected from damages, theft or irresponsible behaviour?

(Làm sao nó hoàn toàn hoàn toàn có thể được bảo vệ khỏi sự tàn phá, trộm cắp và những hành vi vô trách nhiệm?)

=> It should be repaired and restored annually.

(Nó nên được sửa chữa thay thế thay thế và phục hồi thường xuyên.)

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #project #trang #unit #sgk #tiếng #anh #mới

Related posts:

4490

Review Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – project trang 41 unit 8 sgk tiếng anh 11 mới 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #project #trang #unit #sgk #tiếng #anh #mới