Mẹo về Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 08:03:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-27 08:03:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Điểm kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh của hai lớp 7A và 7B được cô giáo ghi lại như sau:

Đề bài

Điểm kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh của hai lớp 7A và 7B được cô giáo ghi lại như sau:

Lớp 7A:

10

7

5

4

6

5

7

8

9

6

5

6

6

5

7

8

4

5

6

9

4

5

8

8

6

5

5

7

4

6

9

7

5

5

6

4

5

6

5

7

Lớp 7B:

9

6

6

5

7

8

4

5

6

9

8

6

8

9

7

8

9

10

8

4

9

5

8

8

10

8

5

7

10

6

9

7

5

5

6

9

5

6

8

9

Hãy tìm số trung bình cộng điểm kiểm tra môn Tiếng Anh của mỗi lớp.

Theo em, vị trí vị trí căn cứ vào điểm bài kiểm tra thì lớp nào có kết quả tốt hơn ?

Lời giải rõ ràng

Lớp 7A

Điểm số (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

4

5

20

(overline X = 235 over 40 approx 6,125)

5

12

60

6

9

54

7

6

42

8

4

32

9

3

27

10

1

10

N = 40

S = 245

Lớp 7B

Điểm số (x)

Tần số (n)

Các tích (x.n)

Trung bình cộng

4

2

8

(overline X = 287 over 40 approx 7,2)

5

7

35

6

7

42

7

4

28

8

9

72

9

8

72

10

3

30

N = 40

S = 287

Căn cứ vào điểm trung bình cộng thì lớp 7B có kết quả tốt hơn.

Reply

1

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #hoạt #động #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập

Related posts:

4334

Clip Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – hoạt động và sinh hoạt giải trí 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #hoạt #động #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập #Đầy #đủ