Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 Chi tiết Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-14 16:57:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 được Update vào lúc : 2022-02-14 16:57:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung của Hiệp ước Nam Cực quy định 12 nước đã ký kết kết, sẽ cùng nhau nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học vì tiềm năng hòa bình.

Đề bài

Nội dung của Hiệp ước Nam Cực quy định 12 nước đã ký kết kết, sẽ cùng nhau:

a. Phân chia lãnh thổ hợp lý

b. Khai thác nguồn tài nguyên chung

c. Đánh bắt nhiều chủng loại món ăn thủy món ăn thủy hải sản

d. Nghiên cứu khoa học vì tiềm năng hòa bình

Xem lại kiến thức và kỹ năng và kỹ năng lịch sử khai thác – Xem rõ ràng

Lời giải rõ ràng

Nội dung của Hiệp ước Nam Cực quy định 12 nước đã ký kết kết, sẽ cùng nhau nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học vì tiềm năng hòa bình.

Chọn: D

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #giải #bài #trang #vở #bài #tập #địa #lí

4460

Video Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 Chi tiết ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – giải bài 6 trang 102 vở bài tập địa lí 7 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #giải #bài #trang #vở #bài #tập #địa #lí #Chi #tiết