Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học Mới nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-02 09:16:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học được Update vào lúc : 2022-02-02 09:16:03 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 111: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa và Bb tương tác kiểu tương hỗ update. Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, những kiểu gen còn sót lại quy định hoa trắng; gen E quy định quả to trội hoàn toàn so với e quy định quả nhỏ, những gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm hai loại kiểu hình về sắc tố nhưng toàn quả nhỏ trong số đó kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho cây P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Cho rằng không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, có bao nhiêu sơ đồ lai phù phù thích phù thích hợp với phép lai nói trên?

Đề bài

Câu 81: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có điểm lưu ý là

A. vận tốc lớn được trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

B. vận tốc nhỏ, không được trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh .

C. vận tốc lớn, không được trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

D. vận tốc nhỏ, được trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

Câu 82: Thành tựu nào sau này là ứng dụng của công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng tế bào?

A. Giống dê sản xuất prôtêin tơ nhện trong sữa.

B. giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về toàn bộ những gen.

C. Giống dâu tằm tam bội có năng suất cao.

D. Giống lúa “gạo vàng” hoàn toàn hoàn toàn có thể tổng hợp ß-carôten trong hạt.

Câu 83: Điều kiện cơ bản đảm bảo cho việc di truyền độc lập những cặp tính trạng là

A. những gen trội phải lấn át hoàn toàn gen lặn để F2 có tỉ lệ kiểu hình 9: 3: 3: 1.

B. số lượng và sức sống của đời lai phải lớn để F2 có tỉ lệ kiểu gen (1: 2: l)2.

C. Các cặp gen quy định những cặp tính trạng phải nằm trên những cặp nhiễm sắc thể rất rất khác nhau.

D. những gen tác động riêng rẽ lên sự hình thành tính trạng.

Câu 84: Bệnh phêninkêtô niệu

A. do gen đột biến lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính gây ra.

B. khung hình người bệnh không hề enzim chuyển hóa tirôzin thành phêninalanin.

C. do đội biến trội nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra.

D. Nếu vận dụng chủ trương ăn có ít phêninalanin ngay từ nhỏ thì hạn chế được tác hại của bệnh nhưng đời con vẫn vẫn vẫn đang còn gen bệnh.

Câu 85: Thụ phấn là quy trình

A. hợp nhất nhân giao tử đực và nhân tế bào trứng.

B. hợp nhất hai nhân tinh trùng với một tế bào trứng.

C. vân chuyển hạt phấn từ nhụy đến núm nhị.

D. vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy.

Câu 86: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 3 (siêu xoắn) có đường kính

A. 30 nm.

B. 300 nm

C. 11 nm

D. 700 nm.

Câu 87: Động vật ăn cỏ có

A. răng hàm nhỏ ít được sử dụng.

B. răng cửa lấy thịt thoát khỏi xương.

C. Răng trước hàm và răng hàm tăng trưởng.

D. răng nanh nhọn và dài, cắm vào con mồi và giữ mồi cho chặt.

Câu 88: Ví dụ nào sau này là cơ quan tương tự?

A. Gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan.

B. Cánh của sâu bọ và cánh của những loài chim,

C. Mang của cá chép vàng vàng và mang của tôm sú.

D. Gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.

Câu 89: Khi nói về điểm lưu ý của sinh sản hữu tính ở thú hoang dã, phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng?

A. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền.

B. Có kĩ năng thích nghi với những Đk môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên biến hóa.

C. Là hình thức sinh sản phổ cập ở những loài thú hoang dã.

D. tạo ra được nhiều biến dị tố hợp làm nguyên vật tư cho chọn giống và tiến hóa.

Câu 90: Phuơng pháp nhân giống cây trồng nào sau này dễ xuất hiện biến dị ở cây con so với cây bố mẹ?

A. Chiết cành.

B.Giâm cành.

C.Ghép cây.

D. Gieo hạt.

Câu 91. Trong quy trình hình thành loài bằng con phố địa lí, tác nhân tiến hóa nào sau này nếu trình làng thường xuyên hoàn toàn hoàn toàn có thể làm chậm sự hình thành loài mới?

A. Giao phối không ngẫu nhiên

B. Di nhập gen

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Đột biến

Câu 92: Có bao nhiêu ví dụ sau này phản ánh sự mềm dẻo kiểu hình?

(1) Người bị bệnh bạch tạng kết hôn với những người dân thông thường thì sinh con hoàn toàn hoàn toàn có thể bị bệnh hoặc không trở thành bệnh.

(2) Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ những đầu mút của khung hình như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen.

(3) Người bị hội chứng AIDS thì thường bị ung thư, tiêu chảy, lao, viêm phổi….

(4) Các cây hoa cẩm tú cầu có cùng kiểu gen nhưng màu hoa biểu lộ tùy thuộc độ pH của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đất.

A. 3. B.1.

C. 4. D. 2.

Câu 93: Nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số tương đối của những alen theo một hướng xác lập là

A. Chọn lọc tự nhiên.

B. yếu tố ngẫu nhiên.

C. đột biến.

D. di – nhập gen.

Câu 94: Phát biểu nào sao đây không đúng thời cơ nói về hô hấp ở thú hoang dã?

A. Chim hô hấp nhờ phổi và khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống túi khí nên đã hấp thụ được 90% O2 trong không khí.

B. Phổi lưỡng cư là một chiếc túi đơn thuần và giản dị, được cấu trúc bởi một sổ ít phế nang, nên quy trình traọ đổi khí hầu hết được thực thi qua da.

C. Cách sắp xếp của mao mạch trong mang tương hỗ cho dòng máu chảy trong mao mạch tuy nhiên tuy nhiên và cùng chiều với làn nước chảy bên phía ngoài mao mạch của mang.

D. Động vật đơn bào và giun đất có hình thức hô hấp qua mặt phẳng khung hình.

Câu 95: Cho con đực (XY) lông trắng lai với con cháu lông đen được F1 con đực 100% lông đen: con cháu 100% lông trắng. Từ kết quả của phép lai được được cho phép kết luận cặp tính trạng này di truyền theo quy luật

A. trội hoàn toàn, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

B. link giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X.

C. di truyền theo dòng mẹ, gen nằm ở vị trí vị trí tế bào chất.

D. link giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể Y.

Câu 96: Một đoạn mạch gốc của gen có trình tự nuclêôtit là 5 … TGXTTAGXT …3 . Trình tự những đơn phân tương ứng trong đoạn mạch của phân tử mARN do gen này tổng hợp là

A. 3…UGXTTAGXU…5

B. 5…AGXUAAGXA…3.

C. 5..AXGAAUXGA…3

D. 3…UXGAATXGU…5

Câu 97: Ở môt quần thể thực vật, xét một gen có hai alen A và a. Thế hệ xuất phát có 100% thể dị hợp Aa. Nếu quần thể tự thụ phấn thì ở thế hệ thứ ba, tỉ lệ thể dị hợp và thể đồng hợp lần lượt là

A. 6,25%:93,78%

B. 50%:50%

C. 25%:75%

D. 12,5%:87,5%

Câu 98: Quá trình quang hợp của thực vật C3, C4 và CAM có điểm giống nhau là

A. thành phầm thứ nhất là APG (axit photphoglixeric).

B. chất nhận CO2 thứ nhất là RiDP (ribulozơ- 1,5 – điphotphat).

C. Tổng hợp chất hữu cơ theo quy trình Canvin.

D. trình làng trên cùng một loại tế bào có chứa diệp lục.

Câu 99: Trong cơ chế điều hòa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của Opêron Lac, sự kiện nào sau này trình làng cả khi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên có lactôzơ hoặc không hề lactôzơ?

A. Gen điều hòa (R) tổng hợp prôtêin ức chế.

B. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra những phân tử mARN tương ứng.

C. Một số phân tử lactôzơ link với prôtêin ức chế.

D. ARN pôlimeraza link với vùng khởi động của Opêron Lac và tiến hành phiên mã.

Câu 100: Hiện tượng nào sau này là biểu lộ của cơ chế cách li trước hợp tử?

A. Hai loài ếch đốm có tiếng kêu rất rất khác nhau khi giao phối.

B. Cừu hoàn toàn hoàn toàn có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử nhưng hợp tử không phát triền thành phôi,

C. Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không hoàn toàn hoàn toàn có thể sinh sản.

D. Trứng nhái thụ tinh bằng tinh trùng cóc thì hợp tử không tăng trưởng.

Câu 101: Loại biến dị xuất hiện khi sử dụng ưu thế lai trong lai giống là

A. thường biến.

B. đột biến gen.

C. đột biến nhiễm sắc thể.

D. biến dị tổng hợp.

Câu 102: Các phương pháp nào sau này được sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ?

1 .Nhân bản vô tính.2. Nuôi cấy hạt phấn tiếp Từ đó lưỡng bội hóa

3 Dung hợp tế bào trần. 4. Tự thụ phấn liên tục từ 5 đến 7 đời kết phù thích phù thích hợp với tinh lọc.

A.2,3,4 B. 1,2.4.

C. 2,4 D. 1,2,3,4.

Câu 103: Một quần thề có tỉ lệ kiểu gen là 0,25 AA: 0,5 Aa: 0,25 aa đang chịu tác động của những tác nhân tiến hóa:

(1) Di nhập gen.

(2) Giao phối không ngẫu nhiên.

(3) Đột biến làm cho A thành a.

(4) Chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu gen dị hợp.

Những trường hợp làm cho tỉ lệ kiểu gen biến hóa theo phía xác lập là

A. (1),(3). B. (1), (2), (3).

C. (1),(3),(4). D. (2),(4).

Câu 104: Sau thuở nào gian dài đứng yên tại chỗ, máu trong tĩnh mạch ở chân người quay trở về tim trở ngại vất vả hơn, điều này là vì

A. huyết áp trong tĩnh mạch tăng.

B. những cơ ở chân không co dãn.

C. sức hút của tim kém đi.

D. Tốc độ dòng máu giảm dần.

Câu 105: Ở một loài thực vật, cho biết thêm thêm thêm thêm tính trạng do một gen quy định và trội hoàn toàn. Từ một giống cũ có kiểu gen Aa người ta đã tiến hành tạo ra giống mới thuần chủng có kiểu gen AA. Nếu chỉ bằng phương pháp tự thụ phấn và tinh lọc thì đến thế hệ F3, trong số những thành viên mang tính chất chất chất chất trạng trội tỉ lệ thành viên thuần chủng của giống là

A. 8/27 B. 7/9

C. 1/8 D. 19/27

Câu 106: Ở người, bệnh bạch tạng do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, bệnh máu khó đông do một gen lặn khác nằm trên nhiễm sắc thể X không hề alen tương ứng trên Y. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có bố bị máu khó đông, có mẹ bị bạch tạng. Bên phía người chồng có em gái bị bạch tạng. Những người khác trong mái ấm mái ấm gia đình đều không trở thành hai bệnh này. Cặp vợ chồng này sinh một người con, xác suất để người con nậy là con trai và không trở thành cả hai bệnh là

A. 5/16. B. 1/3.

C. 5/24. D. 5/8.

Câu 107: Ở một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen link. Giả sử có 7 thể đột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VII có số lượng nhiễm sắc thể kép ở kì giữa trong mọi tế bào sinh dưỡng

Thể đột biến

I

II

III

IV

V

VI

VII

Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng

36

72

48

84

60

96

96

Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong toàn bộ những cặp ở mỗi tế bào của mỗi thể đột biến là bằng nhau. Trong những thể đột biến trên, số thể đột biến đa bội lẻ là

A.5. B.6.

C.3. D. 4

Câu 108: Gen B có chiều dài 476 nm và có 3600 link hiđrô bị đột trở thành alen b. Cặp gen Bb tự nhân đôi liên tục hai lần tạo ra những gen con. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên nội bào đã phục vụ 3597 nuclêôtit loại ađênin và 4803 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến đã xẩy ra với gen B là

A. mất một cặp A-T.

B. thay thế một cặp G-X bằng cặp A-T.

C. thay thế một cặp A-T bằng cặp G-X.

D. mất một cặp G-X.

Câu 109: Ở người, alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái những gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với những người dân đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể này. Biết xác suất phát hiện người thuận tay phải là 64%. Xác xuất để người con đầu lòng của cặp vợ chồng này thuận tay phải là

A. 0.625. B.0.06.

C.0,3125. D.0,375.

Câu 110: Ở một loài thực vật lưỡng bội, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thấp; gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng được hợp tử F1. Sử dụng cônsixin tác động lên hợp tử F1 để gây đột biến tứ bội hóa. Các hợp tử đột biến tăng trưởng thành cây tứ bội và cho những cây đột biến này giao phấn với cây lưỡng bội thân cao, hoa trắng dị hợp thu được F2.Cho rằng khung hình tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Theo lý thuyết tỷ suất cây thân cao hoa trắng có tỷ suất

A. 5/16 B. 11/144

C. 5/72 D. 11/72

Câu 111: Ở một loài thực vật lưỡng bội, tính trạng màu hoa do hai cặp gen Aa và Bb tương tác kiểu tương hỗ update. Khi có cả A và B thì quy định hoa đỏ, những kiểu gen còn sót lại quy định hoa trắng; gen E quy định quả to trội hoàn toàn so với e quy định quả nhỏ, những gen phân li độc lập với nhau. Cho cây hoa đỏ, quả nhỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm hai loại kiểu hình về sắc tố nhưng toàn quả nhỏ trong số đó kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 56,25%. Cho cây P giao phấn với một cây khác thu được đời con có 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Cho rằng không phát sinh đột biến mới. Theo lí thuyết, có bao nhiêu sơ đồ lai phù phù thích phù thích hợp với phép lai nói trên?

A. 4. B. 3

C. 2 D. 1.

Câu 112. Ở một loài thực vật, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa trắng giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ (P), thu được F1 toàn cây thân cao, hoa đỏ. Cho F1 giao phấn với cây thân thấp, hoa đỏ thu được đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 2%. Biết rằng không xẩy ra đột biến, theo lí thuyết, ở đời con, số cây dị hợp tử về cả hai gặp gen trên chiếm tỉ lệ

A. 25% B. 5%

C. 50%. D. 10%.

Câu 113: Khi nói về cơ chế điều hòa sinh sản, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

(1) Các hoocmôn tham gia điều hòa sinh trứng là FSH và LH của tuyến yên, GnRH của vùng dưới đồi.

(2) Ơstrôgen kích thích tăng trưởng ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.

(3) GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH.

(4) FSH kích thích tế bào kẽ tiết ra hoocmôn testostêrôn làm ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

A. 3. B. 4.

C.2. D. 1.

Câu 114: Nghiên cứu sự thay đối thành phần kiểu gen ở một quần thể giao phối qua 4 thế hệ liên tục thu được kết quả như trong bảng sau:

Thành phần kiểu gen

Thế hệ F1

Thế hệ F2

Thế hệ F3

Thế hệ F4

AA

0,49

0,36

0,25

0,16

Aa

0,42

0,48

0,5

0,48

aa

0,09

0,16

0,25

0,36

Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng ?

(1) Chọn lọc tự nhiên đã gây ra sự thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể qua những thế hệ.

(2) Tần số những alen a trước lúc chịu tác động của tác nhân tiến hóa là 0,3

(3) Ở những thế hệ, quần thể đều đạt trạng thái cân đối di truyền.

(4) Tần số alen A thay đổi theo phía tăng dần qua những thế hệ

A. 2. B. 4.

C. 3 D. 1

Câu 115: Một loài có bộ nhiễm sẳc thể lưỡng bội 2n =14. Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

(1) Ở loài này còn tồn tại tối đa 8 loại đột biến thể ba.

(2) Một tế bào của đột biến thể ba tiến hành nguyên phân; ở kì sau có 30 nhiễm sắc thể đơn.

(3) Một thể đột biến của loài này bị mất 1 đoạn ở nhiễm sắc thể số 1, lặp một đoạn ở nhiễm sắc thể số 3, quần hòn đảo một đoạn ở nhiễm sắc thể số 4, khi giảm phân thông thường sẽ đã có được một/8 giao tử không mang đột biến.

(4) Một thành viên mang đột biến thể ba tiến hành giảm phân tạo giao tử, tính theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử (n) được tạo ra là một trong/8.

A. 3 B. 1

C. 4 D. 2

Câu 116: Ở một loài thú hoang dã, cho biết thêm thêm thêm thêm mỗi gen quy định một tính trạng, trong quy trình giảm phân đã xẩy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: (dfracABabDd times ) (dfracABabDd) thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 4%. Có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng với kết quả ở F1?

(1) Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

(2) Tỉ lệ kiểu hình mang một trong 3 tính trạng trội chiếm 16,5%.

(3) Kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.

(4) Trong số những thành viên có kiểu hình mang 3 tính trạng trội, thành viên thuần chủng chiếm tỉ lệ 8/99.

A. 1. B. 3

C. 2. D. 4.

Câu 117: Cho phả hệ sau:

Biết rằng bệnh mù màu và bệnh máu khó đông đều do gen lặn nằm trên vùng không tương tự của NST X quy định. Hai gen này cách nhau 12cM.

Có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng về phả hệ này?

(1) Có 7 người xác lập được kiểu gen về cả hai tính trạng nói trên.

(2) Người con gái số 2 ở thế hệ thứ III lấy chồng bị cả hai bệnh, xác suất sinh con bị bệnh máu khó đông là 50%.

(3) Người con trai số 5 ở thế hệ thứ III được sinh ra do giao tử X mang gen hoán vị của mẹ kết phù thích phù thích hợp với giao tử Y của bố.

(4) Ở thế hệ thứ III, có tối thiểu 2 người là kết quả của yếu tố thụ tinh giữa giao tử hoán vị của mẹ với giao tử không hoán vị của bố.

A.3. B. 2

C.l. D.4.

Câu 118: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp alen B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định quả vàng, alen E quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen e quy dinh quả dài. Cho phép lai (dfracABabdfracDEde times dfracABabdfracDEde) Biết giảm phân trình làng thông thường, tần số hoán vị gen giữa B và b là 20%, D và d là 40%. Có bao nhiêu phát biểu sau này là đúng với kết quả ở F1?

(1) Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa trắng, quả dài, red color chiếm tỉ lệ 1,44%.

(2) Tỉ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 38,91%.

(3) Tỉ lệ kiểu hình thân cao, hoa trắng, quả dài, red color bằng tỉ lệ kiểu hình thân thấp, hoa tím, quả tròn, màu vàng.

(4) Tỉ lệ kiểu hình mang 4 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ 1.44%.

A. 3 B. 2

C. 1 D. 4

Câu 119: Ở gà 2n = 78 NST. Xét 4 gen: gen I có 4 alen nằm trên NST số1; gen II có 3 alen, gen III có 2 alen, hai gen này cùng nằm trên cặp NSTsố 3; gen IV có 2 alen nằm trên vùng không tương tự của NST X. Cho biết quần thể gà ngẫu phối, quy trình giảm phân và thụ tinh trình làng thông thường, không hề đột biến. Có bao nhiêu kết luận sau này đúng?

(1) Số kiểu gen đồng hợp những cặp gen ở gà trống trong quần thể trên là 48.

(2) Tổng số kiểu gen tối đa có trong quần thể trênlà 1050.

(3) Tổng số kiểu gen ở giới cái là 420.

(4) Tổng số kiểu giao phối tối đa có trong quần thể trên là 261600.

A.3 B.4.

C.l D.2.

Câu 120: Khi nói về dinh dưỡng nitơ ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

(1) Thiếu nitơ sẽ làm giảm quy trình tổng hợp prôtêin, từ đó sự sinh trưởng của những cty bị giảm xuất hiện những vệt đỏ trên lá.

(2) cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3- và NH4+ .

(3) Nitơ hữu cơ từ xác sinh vật trong đất chỉ được cây hấp thụ sau khi đã đưọc những vi sinh vật đất khoáng hóa.

(4) Trong đất, quy trình chuyển hóa NO3- thành N2 do những vi trùng nitrat hóa thực thi.

A. 1 B. 2

C.3. D.4.

Lời giải rõ ràng

81

82

83

84

85

A

B

C

D

D

86

87

88

89

90

B

C

A

A

D

91

92

93

94

95

B

D

A

C

B

96

97

98

99

100

C

D

C

A

A

101

102

103

104

105

D

C

D

B

B

106

107

108

109

110

C

D

C

A

D

111

112

113

114

115

C

A

C

C

D

116

117

118

119

120

B

B

A

A

B

Xem thêm: Lời giải rõ ràng Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tại Tuyensinh247

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #đề #số #đề #thi #thử #thpt #quốc #gia #môn #sinh #học

4254

Video Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề số 69 – đề thi thử thpt vương quốc môn sinh học Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #số #đề #thi #thử #thpt #quốc #gia #môn #sinh #học #Mới #nhất