Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 17:16:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 17:16:04 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Vì A, B, C thuộc tia Ox mà OA

Đề bài

Bài 1.

a) Viết tập hợp những số nguyên a sao cho -5 a < 5

b) Tìm ƯCLN (360, 480)

Bài 2. Tính

a) A = (7 9)3 + (-5)7 : (-5)5 + 20100

b) B = [2.(-2)2 + 1) : (-3)2] + 9.7 (-2)6

Bài 3. Tìm x Z, biết:

a) 15 x b) 2x 4 = 8

c) |x| < 4

Bài 4. Tìm số tự nhiên m nhỏ nhất sao cho khi chia m cho 3; 5 và 7 có dư lần lượt là một trong; 3; 5

Bài 5. Hình vẽ bên có bao nhiêu đoạn thẳng

a) Kể tên những tia đối nhau gốc N

b) Kể tên những tia trùng nhau gốc N

Bài 6. Trên tia Ox lấy những điểm A, B, C sao cho OA = 1cm; OB = 4 cm; OC = 7cm

a) Tính AB, AC và BC

b) So sánh AB + BC và AC. Điểm B có là trung điểm của AC không? Tại sao?

Lời giải rõ ràng

Bài 1.

a) Ta có: M = -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4

b) Ta có: 360 = 23.32.4; 480 = 25.3.5

ƯCLN (360, 480) = 25.3.5

Bài 2.a) A = (-2)3+ (-5)2+ 1 = -8 + 25 + 1 = 18

b) B = 9 : 9 + 63 64 = 0

Bài 3.a) Vì x Z và 15 x x ±1; ±3; ±5; ± 15

b) 2x: 4 = 8 2x= 32 2x= 25 x = 5

c) Vì x Z |x| N; |x| < 4 |x| = 0; |x| = 1; |x| = 2; |x| = 3

x 0, ±1; ± 2; ±3

Bài 4.Vì m chia cho 3 dư là một trong (m + 2) 3

Tương tự: (m + 2) 5 và (m + 2) 7

Lại có BCNN (3, 5, 7) = 105 (m + 2) 105

Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 105 (khác 0) là 105

m + 2 = 105 m = 103

Bài 5.Hình vẽ bên có 6 đọan thẳng

a) Các tia đối nhau gốc N là : NM và NP, NM và NQ

b) Các tia trùng nhau góc M là: MN, MP, My.

Bài 6.

a) A, B thuộc tia Ox mà OA < OB (1 < 4) nên điểm A nằm trong tâm hai điểm O và B

Ta có: OA + AB = OB

1 + AB = 4

AB = 4 – 1 = 3 (cm).

Chứng minh tương tự ta có OA < OC (1 < 7) nên A nằm trong tâm hai điểm O và C, ta có:

OA + AC = OC

1 + AC = 7

AC = 7 – 1 = 6 (cm).

Chứng minh tương tự ta có BC = 3 (cm),

b) Ta có AB + BC = 3 + 3 = 6 (cm) AB + BC = AC (= 6cm).

Vì A, B, C thuộc tia Ox mà OA < OB< OC (1 < 4 < 7) nên B nằm trong tâm hai điểm A và C và AB = BC = 3cm. Do đó B là trung điểm của đoạn AC.

Reply

4

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #đề #số #đề #kiểm #tra #học #kì #toán

4103

Clip Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề số 14 – đề kiểm tra học kì 1 – toán 6 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #số #đề #kiểm #tra #học #kì #toán #Mới #nhất