Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 được Update vào lúc : 2022-01-29 07:42:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 – đại số 8 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 – đại số 8 được Update vào lúc : 2022-01-29 07:42:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(Rightarrowleft( 4x + 1 right)left[ left( 4x right)^2 – 4x.1 + 1^2 right] )(- 16xleft( 4x^2 – 5 right)=17)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Đề bài
    LG bài 1
    LG bài 2
    LG bài 3

Đề bài

Bài 1.Tính giá trị của biểu thức:

(A = xleft( x + 2 right)left( x – 2 right) – left( x – 3 right)left( x^2 + 3x + 9 right)), với (x = 1 over 4.)

Bài 2.Tìm x, biết: (left( 4x + 1 right)left( 16x^2 – 4x + 1 right) – 16xleft( 4x^2 – 5 right) = 17.)

Bài 3.Rút gọn: (P = left( a^2 – 1 right)left( a^2 – a + 1 right)left( a^2 + a + 1 right).)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Rút gọn A rồi thay(x = 1 over 4) vào để tính toán.

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(A = xleft( x + 2 right)left( x – 2 right) – left( x – 3 right)left( x^2 + 3x + 9 right))

(= xleft( x^2 – 4 right) – left( x^3 – 27 right))

(;;;;= x^3 – 4x – x^3 + 27 = – 4x + 27)

Với (x = 1 over 4,) ta có: (A = left( – 4 right).1 over 4 + 27 = 26.)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng:(A^3 + B^3 = left( A + B right)(A^2 – AB + B^2))

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(left( 4x + 1 right)left( 16x^2 – 4x + 1 right) )(- 16xleft( 4x^2 – 5 right)=17)

(Rightarrowleft( 4x + 1 right)left[ left( 4x right)^2 – 4x.1 + 1^2 right] )(- 16xleft( 4x^2 – 5 right)=17)

(Rightarrowleft( 64x^3 + 1^3 right) – 64x^3 + 80x =17)

(Rightarrow80x + 1 = 17)

(Rightarrow80x = 16)

( Rightarrow x = 1 over 5.)

Vậy (x = 1 over 5)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng:

(A^3 + B^3 = left( A + B right)(A^2 – AB + B^2))

(A^3 – B^3 = left( A – B right)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(P = left( a^2 – 1 right)left( a^2 – a + 1 right)left( a^2 + a + 1 right))

(= left( a + 1 right)left( a^2 – a + 1 right)left( a – 1 right)left( a^2 + a + 1 right) )

(= left( a^3 + 1 right)left( a^3 – 1 right) = a^6 – 1.)

Reply

5

0

Chia sẻ

Share Link Download Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 – đại số 8 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 – đại số 8 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 – đại số 8 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 – đại số 8

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 – đại số 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #đề #số #bài #chương #đại #số

Related posts:

4428

Clip Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – đề kiểm tra 15 phút – đề số 2 – bài 5- chương 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #đề #kiểm #tra #phút #đề #số #bài #chương