Kinh Nghiệm về Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 2022 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 2022 được Update vào lúc : 2022-01-18 05:09:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 được Update vào lúc : 2022-01-18 05:09:43 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

b) Vì X = 5

Đề bài

Với mỗi câu lệnh sau này giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?

a) if (45 mod 3)=0 then X:=X+1;

b) if X > 10 then X:=X+1;

Lời giải rõ ràng

a) Vì 45 chia hết cho 3, Đk được thỏa mãn nhu cầu nhu yếu nên giá trị của X được tăng thêm một, tức bằng 6.

Vậy X = 6.

b) Vì X = 5 < 10 nên Đk không được thỏa mãn nhu cầu nhu yếu, do đó câu lệnh không được thực thi, tức X không thay đổi giá trị 5.

Vậy X = 5.

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #câu #trang #sgk #tin #học #lớp

Related posts:

4594

Clip Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 6 trang 51 sgk tin học lớp 8 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #tin #học #lớp