Kinh Nghiệm về Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao Đầy đủ Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-24 09:02:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao được Update vào lúc : 2022-01-24 09:02:03 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trường hợp trong quần thể tuy nhiên tuy nhiên tồn tại một số trong những trong những loại kiểu hình ở trạng thái cân đối ổn định, không một dạng nào có ưu thế trội hơn nhiều để hoàn toàn hoàn toàn có thể hoàn toàn thay thế những dạng khác, đó là hiện tượngđa hình cân đối.

Đề bài

Hãy chọn phương án vấn đáp đúng.

Điều nào không đúng với việc đa hình cân đối ?

A. Không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác.

B. Có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác.

C. Có sự ưu tiên duy trì những thể dị hợp về một gen hoặc một nhóm gen.

D. Các thể dị hợp thường tỏ ra có ưu thế so với thể đồng hợp tương ứng về sức sống, kĩ năng sinh sản, kĩ năng phản ứng thích nghi trước ngoại cảnh.

Trường hợp trong quần thể tuy nhiên tuy nhiên tồn tại một số trong những trong những loại kiểu hình ở trạng thái cân đối ổn định, không một dạng nào có ưu thế trội hơn nhiều để hoàn toàn hoàn toàn có thể hoàn toàn thay thế những dạng khác, đó là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạđa hình cân đối.

Lời giải rõ ràng

Không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen kháctrong quần thể có sự đa hình cân đối.

Đáp án B.

Reply

8

0

Chia sẻ

Share Link Tải Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #câu #trang #sgk #sinh #học #nâng #cao

4515

Review Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao Đầy đủ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 6 trang 161 sgk sinh học 12 nâng cao Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #sinh #học #nâng #cao #Đầy #đủ