Mẹo Hướng dẫn Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. Hướng dẫn FULL 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-01-20 11:37:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-20 11:37:46 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ta giải hệ phương trình :(left{ matrix235rm – rm 4xrm = rm 207 hfill cr92rm – rm 2xrm + rm yrm = rm 82 hfill cr right.)

Đề bài

Trong dãy phân rã phóng xạ (_92^235X to _82^207Y) có bao nhiêu hạt (alpha ) và (beta ) được phát ra ?

A. (3alpha ) và (4beta ).

B. (7alpha ) và (4beta ).

C. (4alpha ) và (7beta ).

D. (7alpha ) và (2beta ).

Lời giải rõ ràng

Ta có dãy phóng xạ (_92^235Xbuildrel alpha ,beta over longrightarrow _82^207Y)

* Xét phóng xạ (alpha :_Z^AA to _Z – 2^A – 4B + _2^4He)

( Rightarrow ) Hạt nhân con có số khối giảm 4 và số Z giảm 2 so với hạt nhân mẹ.

* Xét phóng xạ (beta ^ – :_Z^AA to _Z + 1^AB + _ – 1^0e^ – )

( Rightarrow ) Hạt nhân có cùng số khối với hạt nhân mẹ và có số Z tăng thêm một.

* Xét phóng xạ (beta ^ + :_Z^AA to _Z – 1^AB + _ + 1^0e^ + )

( Rightarrow ) Hạt nhân con có cùng số khối với hạt nhân mẹ và có số Z giảm đi 1.

Xét 2 trường hợp.. : ( gọi x là số lần phóng xạ (alpha ) và y là số lần phóng xạ (beta ))

a) Phóng xạ (alpha ) và (beta ^ + ):

Ta giải hệ phương trình :

(left{ matrix
235rm – rm 4xrm = rm 207 hfill cr
92rm – rm 2xrm – rm yrm = rm 82 hfill cr right.)

( Rightarrow ) x = 7 và y = -7 < 0 (loại)

b) Phóng xạ (alpha ) và (beta ^ – ):

Ta giải hệ phương trình :(left{ matrix
235rm – rm 4xrm = rm 207 hfill cr
92rm – rm 2xrm + rm yrm = rm 82 hfill cr right.)

( Rightarrow ) x = 7 và y = 4

Chọn đáp.. án B.

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao.

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #câu #trang #sgk #vât #nâng #cao

Related posts:

4618

Video Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. Hướng dẫn FULL miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. Hướng dẫn FULL miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – câu 2 trang 278 sgk vật lý 12 nâng cao. Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #câu #trang #sgk #vât #nâng #cao #Hướng #dẫn #FULL