Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 10:42:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 được Update vào lúc : 2022-01-08 10:42:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho những chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào hoàn toàn hoàn toàn có thể là đồng đẳng hoặc đồng phân của nhau?

Đề bài

Cho những chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào hoàn toàn hoàn toàn có thể là đồng đẳng hoặc đồng phân của nhau?

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=S-aGQOIDjAE

Ghi nhớ:

Đồng đẳng là những chất có PTK hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2( hơn kém nhau k lần 14 cty)

Đồng phân là những chất có cùng công thức phân tử

Lời giải rõ ràng

Gọi C3H7-OH (I), C4H9-OH (II), CH3-O-C2H5(III), C2H5-O-C2H5(IV)

Các chất đồng đẳng của nhau:

(I) và (II) đồng đẳng với ancol etylic

(III) và (IV) cùng là ete no đơn chức

Các chất đồng phân của nhau:

(I) và (III) cùng có CTPT là C3H8O

(II) và (IV) cùng có CTPT C4H10O

(Ancol no đơn chức có đồng phân khác chức với ete)

Reply

6

0

Chia sẻ

Share Link Download Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học

4574

Review Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 6 trang 107 sgk hóa học 11 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học #Mới #nhất