Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 2022 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 12:39:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 được Update vào lúc : 2022-01-08 12:39:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(begingathered C_xH_y + (x + ,fracy4)O_2xrightarrowt^0xCO_2,,,, + ,,,,,fracy2H_2O hfill 1,(mol),,,,,,,,,,,,,,,,,,xrightarrowx(mol)xrightarrow0,5y(mol) hfill fracm_CO_2m_H_2O = frac44x0,5y.18 = 4,28 hfill = > y = 1,14x,,,(2) hfill endgathered )

Đề bài

Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng H2O. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất đi đi màu dung dịch brom. Khi đun nóng, X làm mất đi đi màu dung dịch KMnO4.

a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu trúc của X.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa X và H2(xúc tác Ni, đun nóng), với brom (xuất hiện Fe), với hỗn hợp dư của axit HNO3và axit H2SO4đậm đặc.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=8KxmrITDoAQ

a)

Gọi CTPT của X là CxHy

MX= 3,17.29 = 92

=> 12x + y = 92 (1)

(begingathered
C_xH_y + (x + ,fracy4)O_2xrightarrowt^0xCO_2,,,, + ,,,,,fracy2H_2O hfill
1,(mol),,,,,,,,,,,,,,,,,,xrightarrowx(mol)xrightarrow0,5y(mol) hfill
fracm_CO_2m_H_2O = frac44x0,5y.18 = 4,28 hfill
= > y = 1,14x,,,(2) hfill
endgathered )

Từ (1) và (2) => x = ? và y = ?

=> CTPT của X là ? => CTCT X =?

b)

X + H2 (Ni, t0) phản ứng cộng phá vỡ link I trong vòng benzen

X + Br2 ( bột Fe) phản ứng thế vào vòng benzen vị trí o, p..

X + HNO3 đặc ( xt H2SO4 đặc) phản ứng thế vào vòng benzen vị trí o, p..

Lời giải rõ ràng

Gọi CTPT của X là CxHy

MX = 3,17.29 = 92

=> 12x + y = 92 (1)

(begingathered
C_xH_y + (x + ,fracy4)O_2xrightarrowt^0xCO_2,,,, + ,,,,,fracy2H_2O hfill
1,(mol),,,,,,,,,,,,,,,,,,xrightarrowx(mol)xrightarrow0,5y(mol) hfill
fracm_CO_2m_H_2O = frac44x0,5y.18 = 4,28 hfill
= > y = 1,14x,,,(2) hfill
endgathered )

Từ (1) và (2) => x = 7 và y = 8

=> CTPT của X là C7H8

X là chất lỏng, không làm mất đi đi màu dd nước brom, làm mất đi đi màu dd KMnO4 khi đun nóng => X là C6H5CH3

b)

Reply

2

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học

Related posts:

4460

Clip Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 2022 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 2022 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 5 trang 160 sgk hóa học 11 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học