Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 11:45:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 11:45:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(absqrtdfracab;,,, dfracabsqrtdfracba;,,, sqrtdfrac1b+dfrac1b^2;,,, sqrtdfrac9a^336b;,,, 3xysqrtdfrac2xy.)

Đề bài

Khử mẫu của biểu thức lấy căn

(absqrtdfracab;,,, dfracabsqrtdfracba;,,, sqrtdfrac1b+dfrac1b^2;,,, sqrtdfrac9a^336b;,,, 3xysqrtdfrac2xy.)

(Giả thiết những biểu thức có nghĩa).

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=ehotR2D1rwY

Sử dụng những công thức sau:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb), với (a ge 0, b > 0 ).

+ (sqrta^2=|a|)

+ Nếu (a ge 0) thì (|a|=a)

+ Nếu ( a < 0 ) thì (|a|=-a)

+ (dfracasqrt b=dfracasqrt bb), ((b > 0)).

Lời giải rõ ràng

Theo đề bài những biểu thức đều phải có nghĩa.

+ Ta có

(absqrtdfracab=absqrtdfraca.bb.b=absqrtdfracabb^2=abdfracsqrtabsqrtb^2=abdfracsqrtableft .)

*) Nếu ( b > 0) thì (|b|=b Rightarrowabdfracsqrtableft =abdfracsqrtabb=asqrtab).

*) Nếu ( b < 0) thì (|b|=-b Rightarrowabdfracsqrtableft =-abdfracsqrtabb=-asqrtab).

+ Ta có:

( dfracabsqrtdfracba=dfracabsqrtdfracb.aa.a=dfracabsqrtdfracaba^2)

(=dfracab.dfracsqrtabsqrta^2)(=dfracab.dfracsqrtab)(=dfracasqrtaba)

*) Nếu(a> 0)thì ( |a|=a Rightarrowdfracasqrtab=dfracasqrtabab=dfracsqrtabb.)

*) Nếu(a<0)thì (|a|=-a Rightarrowdfracasqrtaba=-dfracasqrtabab=-dfracsqrtabb.)

+ Ta có:

(sqrtdfrac1b+dfrac1b^2=sqrtdfracbb^2+dfrac1b^2=sqrtdfracb+1b^2)

(=dfracsqrtb+1sqrtb^2=dfracsqrtb+1).

*) Nếu (b> 0) thì (|b|=b Rightarrowdfracsqrtb+1=dfracsqrtb+1b).

*) Nếu (-1 le b < 0) thì (|b|=-b Rightarrowdfracsqrtb+1=-dfracsqrtb+1b).

+ Ta có:

(sqrtdfrac9a^336b=sqrtdfrac936.sqrtdfraca^3b=sqrtdfrac14.sqrtdfraca^3.bb.b)

(=dfrac12.sqrtdfraca^2.abb^2)(=dfrac12.dfracsqrta^2.sqrtabsqrtb^2)

(=dfrac12.dfracsqrtabb=dfracab).

*) Nếu (a ge 0, b > 0) thì (|a|=a, |b| =b Rightarrow dfracsqrtabb=dfracasqrtab2b).

*) Nếu (a < 0, b < 0) thì (|a|=-a, |b| =-b Rightarrow dfraca=dfracasqrtab2b).

(Chú ý: Theo đề bài(sqrtdfrac9a^336b) có nghĩa nên (a, b) cùng dấu, do đó chỉ việc xét 2 trường hợp (a, b) cùng âm hoặc cùng dương).

+ Ta có:

(3xysqrtdfrac2xy=3xy.sqrtdfrac2.xyxy.xy=3xy.dfracsqrt2xysqrt(xy)^2)

(=3xy.dfracsqrt2xyxy) (=dfrac3xy.sqrt2xyxy=3sqrt2xy).

(Vì theo đề bài (sqrtdfrac2xy) có nghĩa nên (dfrac2xy > 0 Leftrightarrow xy > 0 Rightarrow |xy|=xy).)

Logiaihay

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập

4053

Clip Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 49 trang 29 sgk toán 9 tập 1 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #toán #tập #Chi #tiết